Sint Brigida

Sint Brigida werd in 453 in Faughart, enige kilometers van Dundalk, in Ierland geboren. Al op jeugdige leeftijd openbaarde zich bij haar een opvallend deugdzaam leven. Vooral stond zij bekend om haar toewijding en liefde voor dieren. Vandaar ook dat zij tot op de dag van vandaag wordt geëerd als beschermster van het vee, speciaal het hoornvee. Haar beeltenis, te samen met een koe, in de kerk van Noorbeek (zie foto links) getuigt daarvan. Later is zij kloosterzuster geworden en was zij Moeder Abdis over zo'n 13000 zusters. Op 1 februari 523 of 524 stierf zij, hoogstwaarschijnlijk in haar klooster in Kildare.
 
 
Op een van de twee klokken in de kerktoren van Noorbeek staat de volgende opschrift naast een beeldje van de Heilige Brigida:
 
 Sca Brigida heischen ich  Sint Brigida heet ik
 Tzo deine dienst Gotz luyen ich  Tot uw dienst God luid ik
 Der Tonre verdryven ich  De toorn verdrijf ik
 Jan von Trier gous mich  Jan von Trier goot mij
 Anno Dni MVcXXVIII  In het jaar 1528
  
Hieruit blijkt dat de Heilige Brigida al in 1528 patrones van de kerk in Noorbeek was. Door de gevolgen van de Tachtig jarige oorlog (1568 tot 1648) is de streek waarin Noorbeek ligt in armoede gedompeld en omdat het front vanaf 1632 bij de maas komt te liggen zijn vreselijke slachtpartijen, verwoestingen, brandstichtingen, roofpartijen en plunderingen dagelijkse gebeurtenissen. De te velde staande gewassen worden voor het grootste gedeelte door de legers weggehaald om als paardenvoer te dienen. Het is dus een tijd van hongersnood en de pest vindt, vooral onder het vee, een weelderige voedingsbodem. Rond 1633-1634 wordt ook het vee in Noorbeek getroffen.
 
Dit is voor de inwoners van Noorbeek aanleiding om de belofte aan Sint Brigida te doen om jaarlijks ter ere van haar een Den te planten voor de aan haar gewijde kapel bij de kerk van Noorbeek.