2008 - 2009


9-3-2009 Jonkheidscafé

Op vrijdag 6 maart was er weer onze jaarlijkse jonkheidscafé. Na een rustig begin van de avond liep het café vanaf 9 uur toch snel vol en werd het weer een gezellige en geslaagde avond. Natuurlijk was er ook dit jaar weer het traditionele NK-denraden, kon er op de tafelvoetbal worden gespeeld en werd er vooral door de dames flink op los genageld. Daarnaast zorgden onze DJ's op een geluidsinstallatie van Demo voor een goede muzikale omlijsting en liet iedereen zich het bier en de dames de limonade-glazen apfelkorn goed smaken. We willen Wiel en Monique Bessems van café Tinus dan ook van harte bedanken dat we elk jaar weer gebruik mogen maken van hun café zodat we deze belangrijke financiële activiteit elk jaar weer kunnen en mogen organiseren.

4-2-2009 Viering Sint Brigida

Op zondag 1 februari was weer traditioneel de viering ter ere van Sint Brigida.

Nadat enkele bestuursleden van onze Jonkheid samen met Pastoor Graat, misdienaars en enkele pelgrims water uit de Bron waren gaan halen begon om 11 uur de heilige mis. Deze heilige mis is speciaal ter ere van Sint Brigida en tijdens deze mis wordt het brood dat door de pelgrims, boeren en kinderen is meegenomen gezegend door de pastoor. Het was dit jaar een erg druk bezochte mis aangezien 1 februari op een zondag was en het voetballen ook nog eens was afgelast. Wij als jonkheid waren met zo een 30-tal leden aanwezig tijdens deze mis en hebben daarna nog gezellig de café's bezocht om onze winterkermis te vieren. Iedereen die gehoor heeft gegeven aan onze oproep om deze mis speciaal tijdens ons 375ste jubileumjaar te bezoeken willen we dan ook van harte danken hiervoor.


29-1-2009 Nieuwe heerser Sint-Geertruid

Op zaterdag 24 januari is in Sint-Geertruid Thijs Frissen uitgeroepen tot de nieuwe prins van de Kleindererre.

Voor onze jonkheid is de nieuwe prins van Sint-Geertruid geen onbekende aangezien hij al 30 jaar betrokken is bij ons sinterklaasfeest. We willen Thijs dan ook namens het bestuur en de leden van Jonkheid Sancta Brigida Noorbeek van harte feliciteren met het uitroepen tot prins carnaval van de Kleindererre uit Sint-Geertruid en wensen hem een geweldig carnavalsseizoen toe.

12-12-2008 Nieuwe bestuursleden gekozen tijdens extra ledenvergadering

Op vrijdag 19 december vond in de feestzaal van Friture/Camping De Grensheuvel de jaarlijkse jonkheidsfeestavond plaats. Tijdens deze feestavond vond ook een extra ledenvergadering plaats i.v.m. het 375 jarig jubileum komend jaar. Het bestuur bracht in deze vergadering de leden op de hoogte van de plannen voor het de viering van dit feest. Tevens werd nu reeds de bestuursverkiezing gehouden, dit omdat een aantal huidige bestuursleden hebben aangegeven na het jubileum te stoppen en op deze manier de nieuwe bestuursleden goed kunnen worden ingewerkt en met het drukke jaar in het vooruitzicht het bestuur wel extra mankracht kon gebruiken. Tevens hoeft er nu op de jaarvergadering geen verkiezing plaats te vinden, wat altijd moeilijk ligt i.v.m. voetballers.

Kapitein Micha Gubbels en Penningmeester Eduard Jahae waren aftredend en herkiesbaar en als nieuwe kandidaten werden Randy Ritzen en Maarten van Bun naar voren geschoven. Allen werden met een overtuigende meerderheid ge- of herkozen. Heren proficiat. Daarna werd er nog enige tijd op los gefeest met de gebroeders Ritzen als Dj's en werden we met, voornamelijk gefrituurd, eten voorzien door Jordy en Jeanette van De Grensheuvel.


6-12-2008 Sinterklaas weer in Noorbeek

Op zondag 30 november was Sinterklaas weer samen met 9 van zijn pieten in Noorbeek aanwezig.
Helaas was het wederom geen goed weer waardoor de harmonie de sint niet aan het begin van het dorp kon afhalen maar in de zaal op hem bleef wachten. Rudy Raeven bracht de sint velvolgens met paard en wagen naar de zaal waar de kinderen en diverse pieten al op hem waren aan het wachten.
Na het welkomstwoord door onze derde pastoor Erwin Debie (pastoor Graat en reserve-pastoor Jean Demollin konden deze dag helaas niet) waren er enkele optredens van de pieten en de kinderen van groep 1 t/m 6 van de basisschool. Zo werden chocoladeletters gemaakt, op trommels gespeeld en liedjes gezongen. Op het einde van de middag mochten de kinderen de sint een hand geven en wederom een grote zak snoep mee naar huis nemen. Na het opruimen van de zaal zijn we als bestuur van de jonkheid nog een uurtje met de sint en zijn pieten een bezoekje gaan brengen aan café d'r Pley waarna we weer afscheid van elkaar genomen hebben met de belofte dat we de sint en zijn pieten volgend jaar op 22 november weer mogen begroeten in Noorbeek.

6-12-2008 Gouden bruiloft familie Notermans

Op zaterdag 25 oktober vierde de familie Notermans van Hoogcruts hun 50-jarig huwelijksfeest. Ondanks dat de familie een bescheiden feest hield voor familieleden werd hun huis en de ingang van feestlocatie d'r ouwe Koojestal natuurlijk toch versierd door de jonkheid. Van deze plaats willen we natuurlijk de familie Notermans nogmaals feliciteren met hun 50-jarig huwelijksfeest en willen we de leden bedanken die zijn komen helpen met het sieren.

17-10-2008 40-jaar drumband

Op vrijdag 10 oktober hield de drumband van Harmonie Berggalm een receptie vanwege hun 40-jarig bestaan en een 4-tal jubillarissen.
Ook dit was weer een reden voor het bestuur om naar de receptie te gaan zeker te meer er een aantal drumbandleden ook (bestuurs-)lid zijn van onze jonkheid.

17-10-2008 Gouden bruiloft familie Strijthaegen

Zaterdag 20 september vierde de familie Strijthaegen uit de St.Maartensweg hun 50-jarig huwelijksfeest. Natuurlijk was dit voor het bestuur van de jonkheid dan ook een reden om op de receptie aanwezig te zijn waar we onze felicitaties aanboden.
In de week voorafgaande aan dit feest werd er zoals traditioneel door de jonkheid dan ook weer slingers gemaakt van dennegroen. Deze slingers werden op donderdag 18 en vrijdag 19 september samen met de prikverlichting en crêpepapieren rozen opgehangen aan hun huis en bij de zaal waar het feest werd gehouden.

17-10-2008 Bruiloft Roy Disse en Natasja Gubbels

Op zaterdag 13 september trouwde ons lid Roy Disse met Natasja Gubbels die geheel toevallig de zus van onze voorzitter is. Als bestuur waren wij uitgenodigd om de avond met hun door te brengen in het paviljoen. Tijdens de receptie boden wij Roy het jonkheidsschilderij aan en proosten we door middel van een fles jenever leeg te drinken met z'n allen op een goede toekomst. De feestavond werd een gezellige avond en we willen hierbij Roy nog bedanken voor alles wat hij voor de jonkheid heeft gedaan en wensen hem samen met Natasja nog een mooi en gelukkig leven toe.

22-8-2008 Receptie Jonkheid Terlinden

Op vrijdag 1 augustus organiseerde Jonkheid Terlinden en receptie ter ere van hun 125-jarig jubileum van Kermis Terlinden.
Natuurlijk waren wij als jonkheid van Noorbeek ook aanwezig op deze receptie. Toen we werden opgeroepen zag je onze leden dan ook uit alle hoeken van de tent en van bij alle andere Noorbeekse verenigingen bij elkaar komen in onze jonkheidspolo's. Na enkele woorden van onze kapitein gericht tot hun voorzitter Maurice Wouters (die bij ons verkeersregelaar is tijdens het denhalen) en de rest van de jonkheid boden we ons cadeau aan. We hadden ons bedacht dat we 25 kamers (we hebben er nu eenmaal geen 125) gratis zouden schieten tijdens hun heilige mis op kermiszondag zodat heel Terlinden iets aan ons cadeau had. Na de receptie volgde nog een gezellige interne feestavond waar een hoop leden bleven hangen om samen met Terlinden dit heugdelijke feit te vieren

6-6-2008 Bronkmaandag

Op bronkmaandag werd door enkele leden van de jonkheid weer het dorp wakker gemaakt. Na eerst enkele leden en bestuursleden uit bed te hebben gehaald werd er vertrokken richting Vroelen waar we ons lid en schutterskoning Roger Beijers thuis af haalden. Hierna werd weer vertrokken naar onze kapitein Micha waar we ons weer tegoed mochten doen aan boterhammen spek en ei.
Om 9.30 was het weer tijd voor de jonkheidsmis. Na enkele rake opmerkingen van onze Pastoor kon na de mis het reien met de harmonie weer beginnen. Via Jef Rompelberg, café d'r Pley, café Du Nord, Herberg St.Brigida eindigden we het eerste deel van de dag bij café Tinus. Na het reien was het dan weer tijd voor het poalke howwe met de schutterij. Eerst werd er begonnen met het poalke bij koning Roger waarna we via de Kleineweg, de Rubdelstraat, de Noorbeekse café's en keizer Martin weer arriveerden op de Pley waar we met muziek van DJ Demo en gastoptredens van Jos Senden en het nieuwe Noorbeekse duo Norbert en Barry nog een gezellige avond er van konden maken.
Aangezien het warm weer was zijn enkele dorpsgenoten nog ff een uitje gaan maken in het pas geopende buitenbad bij Herberg St.Brigida. De onderbroeken van deze heren zijn ondertussen van de processieboog afgehaald en zijn af te halen in de loods van de jonkheid.

6-6-2008 Processie over Vroelen

Zondag 1 juni trok weer de jaarlijkse processie door Noorbeek. Dit jaar was de route over Vroelen weer aan de beurt. Na eerst de Heilige mis te hebben bezocht werd er om 9.45 kamers geschoten ten teken dat de processie richting Vroelen kon vertrekken. Het was een mooie en lange bronk die door het geweldige weer door veel mensen werd meegelopen. Dit jaar was ook onze Burgemeester en wethouders van de Gemeente Margraten bij de bronk aanwezig. Steeds meer straten en buurten maken speciale versieringen en huren spullen zodat de bronkroute altijd mooier versierd wordt. Voor onze kamerschutters is dat een steeds groter probleem want ze komen niet meer op de plaats waar ze moeten schieten aangezien alle straten tegenwoordig afgezet worden. Maar het is schitterend om te zien hoe alles versierd is dus de schutters moeten dit maar voor lief nemen.
Rond 12 uur waren we weer terug in de Pley waar Pastoor Graat de laatste zegen kon geven en hierna kon de kermis pas echt beginnen.
Kapel de Doarsjvleagels uit Reuver en Thei en Mary uit Tegelen brachten bij café d'r Pley muziek ten gehore en hier werd het nog erg gezellig. 's Avonds bij café Tinus waren er vervolgens optredens van Tut on Tour, Limbo Express en de Schintaler. Als special guest was ook nog onze eigen Norbert van de partij die nog enkele liedjes ten gehore bracht. Het werd een hele gezellige en drukke avond en dit moeten we ook echt erin zien te houden want dit verhoogt echt de kermissfeer.

2-5-2008 Wederom jonkheidslid schutterskoning

Op Hemelvaartsdag was wederom het koningsvogelschieten van de schutterij. Na een spannende strijd tussen een paar jonkheidsleden en enkele andere gegadigden werd het winnende schot rond de klok van half negen gelost door ons lid Roger Beijers. Roger zal hierdoor dit jaar als koning van de schutterij mogen aantreden. We wensen hem heel veel plezier het komende jaar en natuurlijk namens het bestuur en de leden van harte gefeliciteerd met deze titel.

15-4-2008 Laatste denhalen Roy Disse

Tijdens het denhalen op 5 april namen we afscheid van ons lid Roy Disse aangezien hij in september zal gaan trouwen. Roy was na enkele jaren niet meer met de jonkheid te zijn meegeweest sinds een aantal jaren weer lid van onze vereniging. Tegenwoordig was Roy onze chauffeur met denhalen. Zo rijdt hij al een paar jaar met tractor en kar al onze materialen naar het bos en vervoert hij de leden die mee naar het bos gaan om de den te kappen. Daarnaast heeft Roy ons vorig jaar geholpen door enkele paarden te halen en terug te brengen naar de paardenboeren. We willen als jonkheid Roy van harte bedanken voor alles wat hij voor ons gedaan heeft en wensen hem heel veel geluk in de toekomst.

7-4-2008 Natte 374ste Sint Brigida den

Zaterdag 5 april was voor de jonkheid weer de grote dag want voor de 374ste keer werd d
e Sint-Brigida den weer naar Noorbeek gehaald. Om 6 uur begon de familie Gubbels en enkele personeelsleden met het uitgraven van de oude den. Helaas begon het tijdens het neerlaten van de den al te regenen. Nadat de den was uitgegraven en was afgevoerd gingen we snel bij onze kapitein Micha een boterham spek en ei eten alvorens de kappers naar het bos vertrokken. Hier werd nadat het touw was bevestigd door Edwin Fingal de zegen gegeven door onze in het jonkheidsoutfit gestoken pastoor Graat en kon onze eigen hulk Jean Bastings beginnen met het kappen van de den. In Noorbeek waren onderhand de leden bezig met het optuigen van de paarden. Nadat de 32 paarden waren aangespannen konden we dan vertrekkken naar Remersdaal waar we de den weer op de kar zouden laden. Na enkele geplande stops zoals bij café Tinus voor de smeerstop van de wielen en enkele ongeplande stops omdat getuig kapot ging en een enkel paard niet meer wou lopen kwamen we rond 13.00 uur in het bos aan. Helaas begon het net op dat moment net te regenen. Enkele minuten later kwamen ook de kappers met de den in Remersdaal aan. De paarden werden gevoerd en ook onze eigen broodjes worst lieten we ons weer goed smaken. Hierna was het tijd voor de den op de kar te gaan laden. Helaas was het weer ons niet goed gezind want het ging steeds harder regenen en iedereen zag er dan ook lekker smerig uit. Aangezien we wat laat waren werden op de terugweg de smeerstops wat korter en moesten de versieringen wat sneller als gewoonlijk aangebracht worden maar uiteindelijk bereikten we rond 19.00 uur toch weer Noorbeek. Na de gebruikelijke stops bij de café's kwamen we wederom in de regen stipt om 20.30 met de den in de Pley aan. Op de Pley werd door de jonkheid vervolgens in stijl afscheid van Roy Disse genomen die in september zal gaan trouwen. Hierna was het de beurt aan de getrouwden om de den recht te zetten. Rond middernacht stond de 374ste Sint-Brigida den weer bij de kerk en was het nog enkele uurtjes gezellig aan het buffet onder de poort. De jonkheid kan zich nu gaan opmaken voor het komende jubileumjaar want in 2009 zal de jonkheid voor de 375ste keer de den ter ere van Sint Brigida gaan halen.

25-3-2008 Jeugddenhalen

Op zaterdag 29 maart was het weer tijd voor jeugddenhalen.
Onder leiding van de jeugd van groep 8 met in hun midden jeugdkapitein Thijs van Gerwen vertrokken ruim 25 kinderen om 10.00 uur richting Wolfsberg waar ze de nieuwe jeugdden gingen halen. Voordat de den geveld zou worden werd er door de kinderen nog flink gebouwd aan hun hutten. Rond de klok van 13.00 uur was Pastoor Graat aanwezig die de zegen gaf over de nieuwe jeugdden. Na het kappen van de den door George Kleijnen en de onfortuinlijke Barry Ritzen kon de den op de kar geladen worden. Uiteindelijk bleek de jeugdden toch wat erg groot en zwaar dat er werd besloten om de den 4 meter korter te maken zodat de kar het zou houden en ook de terugweg voor de kinderen wat veiliger zou zijn.
Om 16.00 uur kwamen de kinderen met de nieuwe jeugdden onder redelijke belangstelling weer in het dorp aan. De jonkheid was ondertussen ook met een flinke delegatie aanwezig waardoor we om 16.15 al konden beginnen met het rechtzetten van de den. Gelukkig was Pastoor Graat ook nog aanwezig en erg alert want anders was er een ramp gebeurd. Tijdens het rechtzetten van de den kwam er een stiep wel erg kort in de buurt van de krat Warsteiner en als de stiep op deze krat bier was terechtgekomen dan was het helaas voor de jonkheid maar dan was deze krat verloren gegaan. Gelukkig viel dit voor de jonkheid mee want door tijdig ingrijpen van onze Pastoor bleef ons deze ramp bespaard. Uitendelijk stond de nieuwe jeugdden om 17.30 recht en zat jeugddenhalen 2008 er weer op.

25-3-2008 Jaarvergadering

Na de heilige mis op paasmaandag werd er weer traditioneel de loting van de den verricht. Na het afhaken van Pastoor Sax moesten we als bestuur op zoek naar een nieuwe persoon die deze loting zou verrichten. Uiteindelijk werd John Duijsings degene die het winnende lot mocht gaan trekken. Als eerste werd het lot getrokken voor de jeugdden dit bleek na enig zoekwerk uiteindelijk te zijn gevallen bij Piet Kicken. Daarna was het dan tijd voor de verloting van de 373ste Sint-Brigida den. Het winnende lot blijkt uiteindelijk te zijn gevallen in de Pley en wel bij Pierre Gubbels. Daarnaast schijnt het dat Pierre jarig is op de dag van denhalen. Namens de Jonkeid alvast gefeliciteerd en hierbij een mooi cadeau namens ons allen.

Jaarvergadering
Op paasmaandag 24 maart was wederom de jaarvergadering van de Jonkheid bij café Tinus. Rond 12.15 werd de vergadering geopend met de Christelijke groet waarna onze voorzitter Micha iedereen en speciaal de nieuwe leden van harte welkom heette. Na de mededelingen werd het jaarverslag door onze secretaris Edwin Moonen opgelezen. Hierna werd door Eduard het financieel jaarverslag voorgelezen. Na het woord aan Ivan te hebben gegeven van de kascontrolecommissie werd Manuel Dingen met algemene meerderheid van stemmen aangesteld om volgend jaar samen met Roger Beijers de kascontrole te doen.
Hierna waren de bestuursverkiezingen. Aftredend en herkiesbaar waren Jos Demollin en Servé Gubbels. Daarnaast waren aftredend en niet herkiesbaar Jordy Bouchoms en Thomas Loo. Na een dankwoord van Micha aan beide kregen ze namens de vereniging beide een mooi bierpakket aangeboden voor alles wat ze voor ons gedaan hebben de afgelopen jaren. Kevin Kleijen en Peter Ramaekers werden daarnaast bereid gevonden om nieuw in het bestuur plaats te nemen. Na het uitdelen van 55 stembriefjes door onze stemcommissie Norbert Boers en Ivo Janssen werden alle vier de kandidaten met een ruime meederheid van stemmen in het bestuur gekozen of herkozen.
Na de pauze werd er de aandacht gelegd op het aanstaande denhalen. Rob nam hiervoor het woord en benadrukte nog eens alle punten die belangrijk zijn zo dat de dag van denhalen goed kan verlopen.
Na de rondvraag werd de vergadering uiteindelijk gesloten met de Christelijke groet.
Hierna kon de contributie betaald worden bij Eduard en Edwin en kon men zich opgeven voor de paarden bij Gaston, Serve en Rob.
We sloten de dag gezellig af aan het buffet bij café Tinus.