De Jonkheid

 
In 1634 beloofden onze voorouders aan Sint Brigida ieder jaar een den te zullen halen en te planten, als de veeziekte die Noorbeek en omgeving teisterde zou verdwijnen. De veeziekte verdwijnt en het vee wordt gespaard en zo wordt er al meer als 300 jaar lang door de inwoners van Noorbeek vol trouw aan deze belofte voldaan. Ter ere van hun beschermvrouwe, de patrones van vee en parochie, ter iere van Sint Briej.
 
Bij het opstellen van de statuten voor de Jonkheid Sancta Brigida O.P.N. (Heilige Brigida bid voor ons) in 1982, werd 1634 aangehouden als oprichtingsjaar, mogelijk bestond de vereniging al eerder, maar dat is niet meer te achterhalen.
De Jonkheid heeft het doel het handhaven en eventueel uitbreiden van de tradities die in de voormalige gemeente en parochie Noorbeek voortleven. Het halen van de Sint Brigida-den en het organiseren van de jaarlijkse sacramentsprocessie zijn de meest in het oog lopende activiteiten van de Jonkheid.
 

Bestuur onder begeleiding van de Harmonie, op weg naar de kerk
voorafgaand aan de processie.
Lid kan ieder mannelijke, ongehuwde inwoner van de voormalige gemeente en parochie Noorbeek worden als men de basisschool af is. Helaas zijn er ook elk jaar leden die afscheid moeten nemen van de jonkheid, dit gebeurt als men trouwt, 3 jaar samen woont of als men meer dan drie jaar buiten Noorbeek woont en dit niet voor studie is.
 
De vereniging telt momenteel een 90 tal leden en staat onder leiding van een bestuur, bestaande uit een 9 personen die uit hun midden een kapitein aanwijzen. Een bestuurslid heeft een zittingsperiode van drie jaar en kan zich dan op de jaarvergadering herkiesbaar stellen.

Deze jaarvergadering vindt traditioneel plaats op paasmaandag na de hoogmis. Als een bestuurslid niet meer herkiesbaar is, hij wil of mag niet meer (gaat b.v. trouwen) dan benaderen de overige bestuursleden nieuwe kanidaten en dragen deze dan op de jaarvergadering voor.
Subpagina''s (3): Bestuur Kapitein Vaandels