Activiteiten‎ > ‎

Kamerschieten

Het is de derde zondag na Pinksteren. De bronk trekt door Noorbeek. Bij een van de heiligenhuisjes toont de pastoor de monstrans aan de processiegangers en spreekt een zegebede uit. Dan klinkt er op een veilige afstand een aantal harde, doffe knallen. Voor veel vreemdelingen vaak een moment om verschrikt om zich heen te kijken, voor veel mensen van Noorbeek echter een vertrouwd geluid: "de Jonkheid schiet de kamers".

Links ziet u de oude gietijzeren kamers plus benodigd gereedschap voor het kamerschieten.
Rechts ziet u de nieuwe C60 stalen kamers, geladen in een kist.


Maar wat is een kamer nu eigenlijk?
In vijftiende-eeuws achterlaadsgeschut bevond zich een afzonderlijke ruimte, die "kamer" genoemd werd. Hierin werd ofwel het kruit ofwel een kogel ondergebracht.
De naam en het gebruik van de kamers die de Jonkheid nu nog bezit vinden hun oorsprong in dit onderdeel van de middeleeuwse "kanonnen". De kamers waar we tot nu toe mee geschoten hebben waren gietijzeren potten, met een opening aan de zijkant, het zundgat, en een grotere opening aan de bovenkant.
Vanaf 2004 worden nieuwe kamers gebruikt die van C60 staal gemaakt zijn.

Het laden en schieten van kamers.
In het zundgat wordt een gedroogd takje of een plug gestopt. De kamer wordt dan gedeeltelijk met buskruit gevuld, waarop een papierprop wordt aangebracht. De resterende ruimte wordt opgevuld met droge leem. Vervolgens wordt het geheel met een ijzeren pen en een vuisthamer goed aangestampt. Voor een zo hard mogelijke knal is een goede "feeling" voor dit aanstampen noodzakelijk.
Zie ook onderstaande video waarin u kunt zien hoe een kamer wordt geladen.


De kamers worden op een rij gezet met een onderlinge afstand van 10 tot 150cm, al naar gelang het gewenste ritme van de schoten. De kleinste kamers staan voor in de rij; de grootste, onder andere de naar beroemde kanonnen genoemde Dikke Bertha en Lange Lies, staan achteraan. Tussen de kamers wordt dan een kruitspoor gelegd en nadat de zundgaten van de gedroogde takjes zijn ontdaan worden ook deze met kruit gevuld. Als de ondergrond vochtig is wordt eerst de smids-as gestrooid om het kruit droog te houden. Het kruitspoor wordt daarna met een brandende fakkel aangestoken, waarna de schutter zich vliegensvlug uit de voeten maakt.


Het zundgat wordt gevuld met kruit, ook is het kruitspoor van de ene naar de andere kamer zichtbaar.
Het kruitspoor wordt aangestoken met behulp van een lange stok met een brandende doek.


Bekijk hieronder de video van het inschieten van de Broonk in 2009

Kamerschieten Broonk 2009


Maar de Jonkheid schiet niet alleen maar kamers tijdens de bronk in Noorbeek maar ook bij andere dorpen zijn ze graag geziene gasten. Zo worden er ook door de Jonkheid van Noorbeek kamers geschoten in: St.Maartensvoeren (B), 's-Gravensvoeren (B), Oost- en Maarland, Reijmerstok, Slenaken en Terlinden.
Tevens worden er ook kamers geschoten bij huwelijksmissen van bestuursleden van de Jonkheid. Daarnaast worden er ook nog kamers geschoten bij speciale gelegenheden zoals in Eys bij een openlucht-uitvoering van het muziekwerk "De Slag bij Waterloo" of zoals in 2004 op de slotavond van Kindervakantiewerk.