Wij zijn de Jongerengroep van Parochie De Goede Herder!


Welkom op onze Site. Wij zijn de jongeren van Parochie de Goede Herder uit Tilburg en Goirle. Op deze site kun je informatie vinden over de Tienerclub en de Vormselgroepen. We wisselen graag foto's en verhalen uit. Kijk maar eens rond.
Vredesthema in gesprek

In het kader van de Ambassade van Vrede die we als Petrus en Pauluskerk nu zijn, hebben we afgelopen bijeenkomsten  van de Vormselvoorbereiding en bij de Tienerclub aandacht besteed aan de recente gebeurtenissen in Parijs. Wat is vrijheid van meningsuiting? Zijn er nog dingen heilig in onze wereld? Wat is het verschil tussen een mening en een belediging? Hoe ver mag je reactie gaan? Dat zijn vragen die we hebben gesteld naar aanleiding van het Parijse drama. Toch iets om over na te denken!
---------------------------------------------------------------------------------------
Doe mee met de TIENERCLUB
Om de week op vrijdag komen jongens en meisjes vanaf groep 8 naar de Tienerclub.  Hier word jij met je leeftijdgenoten door een goede leiding gecoacht om in je geloof te staan en te groeien. Dit mag je eigenlijk niet missen. Want het gaat op een thema-avond aan de hand van coole spellen en doordenkers, en op gezelligheidsavonden laat iedereen zich van zijn beste of sportiefste kant zien. Meer weten? Kom dan. Het is niet duur, tenminste als je gratis niet duur vindt.

De Tienerclub organiseert thema- en gezelligheids- avonden voor groep-8'ers en ouder, 14 daags  op vrijdag om 19.00 uur, in
de Pauluszaal van de kerk Petrus en Paulus in Tilburg.

Thema-avonden. Ongeveer één keer in de maand is er een avond met thema's zoals 'Een zinvol leven', 'Gelukstekens, amuletten en sacramenten' en 'God okay maar waarom Jezus' . Tieners ontdekken samen met leeftijdgenoten steeds meer over zichzelf, het geloof in Jezus Christus en over persoonlijke groei in het geloof.

Gezelligheidsavonden. Ook ongeveer een keer per maand is er een gezelligheidsavond, met sport en spel, een film, spelletjes of een creatieve
hobby-avond. De nadruk ligt dan meer op ontspanning en ontmoeting.--------------------------
De hoofdleiding van de Tienerclub wordt gevormd door pastoraal werker Hans Strijards en Martin Hoogeveen.   


De vormselprojecten zijn bedoeld voor kinderen uit groep 8 van de basisschool.
--------------------------------------
Samen met andere jongens en meisjes kunnen jullie in de vormselgroepen toeleven naar het Vormsel dat jullie ontvangen in de vormselviering. Mischien écht iets voor jou! Lees maar:

De vormselgroepen

Je bent gedoopt, je hebt je eerste communie gedaan. Maar je Vormsel, dat is nog iets heel anders.

Veel in je leven is vaak door anderen bepaald. Of je naar school gaat, wat je eet, waar je woont. Noem maar op... En dat je gedoopt bent, dat is meestal ook niet aan je gevraagd. En je ouders vonden dat je eerste communie moest doen.

Maar als je je vormsel doet, dan geef je daarmee aan dat je vindt dat je zélf gelooft. Het is je eigen stap en je merkt ook dat je ook steeds meer je eigen keuzes mag maken.

De school waar je naar toegaat, de kleren die je draagt - steeds meer maak je je eigen keuzes. Want je wilt ook steeds meer zelf regelen en bepalen als je in groep 8 zit. Het vormsel hoort daar ook bij.

Bij je doop hebben je ouders beloofd om het geloof aan je mee te geven. Nu, bij het vormsel is het moment dat jij zélf aangeeft dat je gelooft. Dat maakt het pas helemaal compleet om bij de kerk te horen.


Hier verder op de site zie je foto's van de vormselvoorbereiding in Goirle en Tilburg. Twee plekken in de Parochie de Goede Herder waar je je vormsel kunt doen. Het is gezellig en leuk. Maar ook heel bijzonder, want je kunt er over geloof praten en meedenken. Waar kan dat nog meer?! Precies ...

Diapresentatie van Google Foto's