สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยSelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
ภาษาไทย o-net เสมือน   438 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 8 มี.ค. 2553 22:46 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  19 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ย. 2558 22:36 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć
ดู ดาวน์โหลด
การประสมคำ  72 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2555 19:31 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć
ดู ดาวน์โหลด
การแสดงทรรศนะ  300 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2555 19:39 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć
ดู ดาวน์โหลด
ครูมืออาชีพ  56 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2555 19:29 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć
ดู ดาวน์โหลด
คำชนิดต่างๆ Power Point  241 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ก.พ. 2552 23:27 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  15 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 พ.ค. 2557 18:35 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć
ดู ดาวน์โหลด
การสะกดคำให้ถูกต้อง  135 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2555 19:32 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างหัวข้อเรียงความชั้นสูง  14 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ย. 2555 01:33 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć
ดู ดาวน์โหลด
ประโยคเลียนสำนวนต่างประเทศ  285 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2555 19:31 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć
ดู ดาวน์โหลด
ประโยคชนิดต่างๆ  145 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2555 19:30 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć
ดู ดาวน์โหลด
พันธกิจของภาษา  784 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2555 19:34 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć
ดู ดาวน์โหลด
ร้อยกรอง  306 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2555 19:35 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć
ดู ดาวน์โหลด
ลักษณนาม  124 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2555 19:27 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć
ดู ดาวน์โหลด
ลักษณะของโรงเรียนที่ดี  41 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2555 19:29 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
วรรคทองในวรรณคดีไทย  108 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 ก.ย. 2558 20:06 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć
ดู ดาวน์โหลด
ศัพท์บัญญัติ  1726 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2555 19:35 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ċ

ดาวน์โหลด
  81 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 8 พ.ค. 2557 01:54 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć
ดู ดาวน์โหลด
สุนทรียภาพในวรรณคดี  230 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2552 20:15 จงชัย เจนหัตถการกิจ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2529 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ก.ค. 2555 00:31 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć
ดู ดาวน์โหลด
ความหมายของคำ Power Point  241 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ก.พ. 2552 23:26 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
เฉลย ติวทุนKing วิชาภาษาไทย อ.จงชัย เจนหัตถการกิจ  6359 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 ต.ค. 2554 21:56 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć
ดู ดาวน์โหลด
การสมาสและสนธิแบบไทย Power point  868 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ก.พ. 2552 23:25 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć
ดู ดาวน์โหลด
สำนวนไทยที่มีความหมายใกล้เคียงกัน Power Point  2030 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 ก.พ. 2552 23:29 จงชัย เจนหัตถการกิจ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  220 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 8 มี.ค. 2560 19:50 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć
ดู ดาวน์โหลด
บุคคลแห่งการเรียนรู้ Power Point  1555 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ก.พ. 2552 23:31 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć
ดู ดาวน์โหลด
  16441 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 16 มี.ค. 2559 17:42 จงชัย เจนหัตถการกิจ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2681 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 ต.ค. 2559 02:11 จงชัย เจนหัตถการกิจ
ć
ดู ดาวน์โหลด
ความหมายของคำ  243 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ก.ค. 2555 19:28 จงชัย เจนหัตถการกิจ
Comments