Jonas Eliasson‎ > ‎

Reports

På uppdrag av Stockholms läns landsting och Stockholms stad gjorde jag och WSP en idéstudie om möjliga kollektivtrafikinvesteringar (särskilt tunnelbanor) som skulle kunna bidra till ökat bostadsbyggande. En enkel presentation av resultaten finns här:
Nya tunnelbaneidéer inför Sverigeförhandlingen.

 
Comments