การสอนการออกเสียง

วิดีโอ YouTube

                        Teaching Phonetics 

        "Phonetics" is the study of the sounds that people make when they speak.
Some languages match the sounds to the writing of the language so that every letter or symbol is always sounded/pronounced the same way.
These languages are called "phonetic" languages. Lots of products
        The English language is not a phonetic language.
Many words are pronounced very differently from how they are written.
This is very confusing for learners of English especially for those who have a phonetic language. 
   
     Some learners of English are excellent at vocabulary and grammar but people find it hard to understand them because of their incorrect pronunciation. This is very frustrating for the speaker and the listener.
 
        Many learners of English find it very difficult to pronounce some of the English sounds because these sounds are not in their own languages.
This is normal for any learner of any language but with practice and guidance these sounds can be learned, just the way you had to learn your own language when you were a baby! 
        To overcome many of these pronunciation problems every learner of English should first first be taught, study and learn the international phonetic symbols used in the English language. (There are many international phonetic symbols for all languages.

        The phonetic symbols show you how to pronounce English words.
The letters of the alphabet show you how to write English words. 

        All good dictionaries will show these symbols beside the English word your students want to translate.(2007, Celtic Publications)
 
"สัทศาสตร์"คือการศึกษาของเสียงที่เปล่งออกมา
ภาษาบางภาษาที่เขียนให้ตรงกับการออกเสียง(เทียบเสียง)เพื่อให้ทุกตัวอักษรหรือสัญลักษณ์นั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ภาษาเหล่านี้จะเรียกว่าภาษา"สัทศาสตร์"         
ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาที่ออกเสียง
คำจำนวนมากมีความเด่นชัดแตกต่างกันมากจากวิธีการที่พวกเขาจะเขียน
นี่คือความสับสนมากสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีภาษาการออกเสียง
   
      ผู้เรียนบางส่วนของภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยมในคำศัพท์และไวยากรณ์ แต่คนพบมันยากที่จะเข้าใจพวกเขาเพราะการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องของพวกเขา นี้เป็นที่น่าผิดหวังมากสำหรับลำโพงและการฟัง
 
         เรียนภาษาอังกฤษหลายคนพบว่ามันยากมากที่จะออกเสียงบางส่วนของเสียงภาษาอังกฤษเพราะเสียงเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในภาษาของตัวเอง
ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้เรียนภาษาใด ๆ แต่มีการปฏิบัติและคำแนะนำเสียงเหล่านี้สามารถที่จะเรียนรู้เพียงวิธีที่คุณได้เรียนรู้ภาษาของคุณเองเมื่อคุณได้ทารก!
         ที่จะเอาชนะหลายเหล่านี้ปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนทุกคนควรก่อนได้รับการสอน, การศึกษาและเรียนรู้สัญลักษณ์การออกเสียงสากลที่ใช้ในภาษาอังกฤษ (มีหลายสัญลักษณ์การออกเสียงสากลสำหรับทุกภาษาที่มี

         สัญลักษณ์การออกเสียงแสดงให้คุณเห็นวิธีการออกเสียงคำภาษาอังกฤษ
ตัวอักษรของตัวอักษรที่แสดงวิธีการเขียนคำภาษาอังกฤษ
 
Comments