Mokytojams

 
* Logopedės Daivos Kavaliauskienės svetainė Šešios žąsys
* Logopedės Nijolės Jakubuskienės tinklaraštis Mažieji šnekoriai* Logopedės Vidutės Zubrienės svetainė
 * Pradinių klasių mokytojų - specialiiųjų pedagogių bendruomenės elektroninis žurnalas Šnekutis* Logopedės Ritos Miliukevičienės svetainė -  Pigio Kokoso pamokos * Specialiosios pedagogės Jūratės internetinis dienoraštis Atviras langas* Psichologės Ramunės Želionienės tinklaraštis Vaiko pasaulis* Kauno Tado Ivanausko vidurinės mokyklos specialiosios pedagogės Indrės Kondrotienės svetainė Logopedo ir specialiojo pedagogo draugams

 

* Logopedės Audronės Neniškytės internetinė svetainė Mokytis kalbėti padeda kompiuteris* Pasvalio rajonoo specialiojo ugdymo specialisčių svetainė Pasvalio specialistai* Bendras specialiojo ugdymo specialisčių projektas eLogopedai* Logopedo, spec. pedagogo puslapis* Mokomosios priemonės ikimokyklinukams, pradinukams, specialiųjų poreikių vaikams svetainėje Žiburėlis
 
Pakartokite žinias su kamuoliu
 
 
Žaidimas tinka jaunesniems mokiniams. Jam reikia didelio spalvingo kamuolio. Mokytojas su markeriu padalina visą kamuolį į lopinėlius, ant kiekvieno užrašomas po užduotį. Mokiniai sėdi ratu ir ridena kamuolį vienas kitam spręsdami užduotis. Pvz. 1 mokinys rideda kamuolį 2 mokiniui, šis pagauna kamuolį, ir sprendžia tą užduotį, ant kurios yra jo dešinysis nykštys. Tada ridena kamuolį kitam mokiniui. Po kurio laiko galima įjungti ir kitų veiksmų, pvz, kaip ridenimas ir plojimas, metimas, plojimas du kartus ir t.t.
 
Žaidimas daugybai mokyti
 
 
Šį žaidimą galima panaudoti pradinėse klasėse mokantis daugybos. Kiekvienas mokinys pamokų pradžioje gauna po kortelę, ant kurios būna užrašytas vardas. Tačiau vietoj vardo ant kortelių yra užrašyti daugybos veiksmai be atsakymų. Kol mokiniai dėvi tas korteles pamokų metu, jie nebeturi vardo. O kiti klasės mokiniai ,norėdami pašaukti klasės draugą, šaukia ne vardą, o to daugybos veiksmo atsakymą. Tarkim, jei ant mokinio kortelės užrašyta 2x7, tai į tą mokinį kreipiamasi 14.
Comments