Albedo

Albedo

Albedo geeft de mate aan waarin (zonne)straling wordt teruggekaatst door een bepaald object. Dit is onder meer afhankelijk van het materiaal van een object of het soort oppervlak op aarde.

Het albedo van de aarde als geheel ligt tussen de 30-35 procent. De weerkaatsing vindt enerzijds plaats door wolken en anderzijds via het aardoppervlak. Het albedo van verse sneeuw ligt bijvoorbeeld op 80 procent terwijl er via een dicht bos slechts 10 procent wordt teruggekaatst. Tevens wordt er door een dikkere wolk meer zonnestraling gereflecteerd dan door een dunnere wolk. Van grote invloed op het albedo is de hoek waarin de straling het oppervlak bereikt. Gladdere oppervlakken reflecteren meer licht dan ruwere oppervlakten. Bij de bestudering van verschillende hemellichamen kan het albedo aantonen of er bijvoorbeeld water of sneeuw ligt. Vanwege het donkere, vulkanische gesteente ligt het albedo van de maan erg laag, terwijl een planeet als Venus een hoog albedo heeft.

Albedo van sneeuw, ijs en toendra


New snow albedo is 0.80 Nieuwe sneeuw albedo is 0,80

Melting snow albedo is 0.70 Smeltende sneeuw albedo is 0,70

Melting sea ice albedo is 0.65 Smeltende zee-ijs albedo is 0,65

Lake ice albedo is 0.50 Lake ijs albedo is 0,50

Light melt pond albedo is 0.40 Licht smelt vijver albedo van 0,40

Dark melt pond albedo is 0.20 Donkere smelt vijver albedo is 0,20

Tundra albedo is 0.20 Tundra albedo is 0,20

Dirty melt pond albedo is 0.10 Vuile smelt vijver albedo van 0,10

Arctic Ocean albedo is 0.07 Noordelijke IJszee albedo is 0,07

Aards albedo
De albedo van de steekproef
Oppervlakte Typisch
Albedo
Vers asfalt 0.04[1]
Het bos van de naaldboom
(De Zomer)
0.08[2]
Versleten asfalt 0.12[1]
Naakte grond 0.17[3]
Groen gras 0.25[3]
Het zand van de woestijn 0.40[4]
Nieuw beton 0.55[3]
Verse sneeuw 0.80–0.90[3]

Albedo van typische materialen in zichtbare lichte waaier van maximaal 90% voor verse sneeuw, aan ongeveer 4% voor houtskool, één van de donkerste substanties. Kunnen de diep in de schaduw gestelde holten een efficiënt albedo bereiken naderend nul van a zwartlichaam. Wanneer gezien van een afstand, heeft de oceaanoppervlakte een laag albedo, zoals de meeste bossen, terwijl de woestijngebieden enkele hoogste albedo onder landforms hebben. De meeste landgebieden zijn in een albedowaaier van .1 tot .4.[5] Het gemiddelde albedo van Aarde is ongeveer 30%.[6] Dit is veel hoger dan hoofdzakelijk voor de oceaan wegens de bijdrage van wolken.

De menselijke activiteiten hebben het albedo (via bosontruiming en de landbouw, bijvoorbeeld) van diverse gebieden rond de bol veranderd. Nochtans, is de getalsmatige weergave van dit effect moeilijk op de globale schaal.

Het klassieke voorbeeld van albedoeffect is de sneeuw-temperatuur terugkoppelt. Als een sneeuw behandeld gebied en de sneeuwsmeltingen verwarmt, wordt de albedodalingen, meer zonlicht geabsorbeerd, en de temperatuur neigt te stijgen. Het omgekeerde is waar: als de sneeuwvormen, een koelcyclus gebeurt. De intensiteit van het albedoeffect hangt van de grootte van de verandering in albedo en het bedrag af van insolatie; om deze reden kan het in de keerkringen potentieel zeer groot zijn.

Het de oppervlaktealbedo wordt van de Aarde regelmatig geschat via De observatie van de aarde satelliet sensoren zoals NASA's MODIS instrumenten aan boord van Terra en Aqua satellieten. Aangezien de totale hoeveelheid weerspiegelde straling direct door satelliet niet kan worden gemeten, a wiskundig model van BRDF wordt gebruikt om een steekproefreeks satellietreflectiecoëfficiëntmetingen in ramingen van te vertalen richting-halfronde reflectiecoëfficiënt en bi-halfronde reflectiecoëfficiënt.

Sneeuw

De albedo van de sneeuw kunnen zo hoog zijn zoals 90%; dit, echter, is bij het ideale voorbeeld: verse diepe sneeuw over een featureless landschap. Over Antarctica zij nemen het gemiddelde een weinig van meer dan 80%.

Als een marginaal snow-covered gebied verwarmt, neigt de sneeuw te smelten, verminderend het albedo, en vandaar leidend tot meer snowmelt (het ijs-albedo positief koppel terug). Dit is de basis voor voorspellingen van het verbeterde verwarmen in de polaire en per seizoen sneeuw omvatte gebieden als resultaat van het globale verwarmen.

Water

Het water wijst verschillend op licht zeer van typische aardse materialen. Het reflectievermogen van een wateroppervlakte is het berekende gebruiken Fresnel vergelijkingen (zie grafiek).

Bij de schaal van de golflengte van licht zelfs golvend water is altijd vlot zodat wordt het licht weerspiegeld in a spiegelende manier (niet diffuus). Glint van licht van water is een alledaags effect van dit. Bij kleine hoeken van inherent licht, resulteert de golvendheid in verminderd reflectievermogen (van zo hoog zoals 100%) wegens steepness van reflectievermogen-versus. - inherent-hoekkromme en een plaatselijk verhoogde gemiddelde inherente hoek.

Hoewel het reflectievermogen van water bij hoge en middelgrote hoeken van inherent licht zeer laag is, stijgt het enorm bij kleine hoeken van inherent licht zoals voorkomt aan de verlichte kant van de aarde dichtbij begeindiger (vroege ochtend, nadert de recente middag en de polen). Nochtans, zoals hierboven vermeld, veroorzaakt de golvendheid een merkbare vermindering. Aangezien het licht dat specularly van water wordt weerspiegeld gewoonlijk niet de kijker bereikt, wordt het water gewoonlijk overwogen om een zeer laag albedo ondanks zijn hoog reflectievermogen bij lage hoeken van inherent licht te hebben.

Merk op dat de witte kappen op golven (en hebben hoog albedo) wit kijken omdat het water omhoog wordt geschuimd (niet vlot bij de schaal van de golflengte van licht) zodat zijn de Fresnel vergelijkingen niet van toepassing. Verse `zwarte' Fresnel van ijstentoongestelde voorwerpen bezinning.

Wolken

Verdere informatie: Het albedo van de wolk

De wolken zijn een andere bron van albedo die in de globale het verwarmen vergelijking spelen. De verschillende types van wolken hebben verschillende albedowaarden, theoretisch zich uitstrekt van een minimum van dichtbij 0% aan een maximum in de hoge jaren '70. „Op om het even welke bepaalde dag, over de helft van Aarde wordt behandeld door wolken, die op meer zonlicht dan land en water wijzen. De wolken houden Aarde koel door op zonlicht te wijzen, maar zij kunnen ook als dekens dienen om warmte op te sluiten. „[14]

Het albedo en het klimaat op sommige gebieden worden reeds beïnvloed door kunstmatige wolken, zoals die gecre�ërd door contrails van zwaar commercieel lijnvliegtuigverkeer.[15] Een studie na het branden van de Kuwaiti oliegebieden langs Saddam Hussein toonde aan dat de temperaturen onder de kerosinebranden zo veel zoals 10 warenoC kouder dan temperaturen verscheidene mijlen weg onder duidelijke hemelen.[16]
Comments