5de Pereboomse Krekentrail: praktische informatie

Datum & locatie

De 4de Pereboomse Krekentrail gaat door op zondag 4 oktober 2020 te Moerbeke-Waas in het weekend van de Pereboomse feesten. Start en aankomst zijn voorzien aan de loodsen van Herssens-Tollenaere, Pereboomsesteenweg 47, 9180 Moerbeke-Waas. Dat is ten noorden van de expresweg Knokke – Antwerpen ca. 1 km van het grensdorp Koewacht.

Wie via de expresweg E34 komt, neemt de afrit Moerbeke-Waas en volgt de pijlen richting Axel & Kruisstraat. Na 500 meter rijd je rechts doorheen de Kruisstraat om dan links mee te draaien op de parallelweg van de E34 (= Baggaart-Noord). Die parallelweg blijf je volgen tot je links de loodsen van Herssens-Tollenaere tegenkomt. Daar is een ruime parking. 
Wie met de fiets komt, kan de loodsen bereiken via de Pereboomse Steenweg. Tijdens de Pereboomse feesten is de Pereboomse Steenweg afgesloten voor autoverkeer.

GPS Parking: Baggaart-Noord, 9180 Moerbeke-Waas

Loopafstanden en trajecten

Er is keuze tussen 2 trailwedstrijden, 3 natuurlopen en 2 jeugdlopen over meestal onverharde paden.   Om te lopen door de natuurgebieden in beheer van het Nederlands Staatsbosheer werd specifieke toestemming gevraagd en gekregen mits het respecteren van het deelnamereglement. 

Verder op deze website kun je heel wat sfeerfoto’s en ook een presentatie van de 12 natuurstroken terugvinden. Bij iedere route (uitgezonderd jeugdlopen) kun je ook een link naar het traject op http://routeyou.com terugvinden. Daar kun je inzoomen en de kaarten ook topografisch of via satelliet bekijken.

NIEUW  - ‘Marathon-route’: een volwaardige trail van circa 42.2 km op 85% onverharde wegen. De onverharde paden gaan door prachtige bossen, langs sprookjesachtige kreken en over dijken met eindeloze vergezichten. Een groot deel van het parcours situeert zich in de Nederlandse Koewacht. Daarbij wordt de onverharde lus van de Spaanse Linie-route, startend aan de bevoorrading, tweemaal gelopen.  

Hierboven vind je een uitgebreide presentatie terugvinden met een voorstelling van de 12 natuurstroken op het traject: het Pereboomsgat (1), de bossen Karnemelkpolder (2), de Koebulten (3), de dijken van de Spaanse Linie (4), de Spaanse Linie-bossen (5), de Konijneputten (6), het Grote Gat (7), de polderdijken (8) , langs en over de Boschkreek met vlot (9), van de Mosseldreef naar het Riet (10), de vennepaden van de Pereboom (11) en via Pereboom-bos naar de meet (12).

Traject (best te bekijken in topografische versie of Open Street Map)  :  https://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/5959748/looproute/krekentrail-42-2-km

‘Spaanse Linie-route’: een volwaardige trail van circa 33 km op 75% onverharde wegen. De onverharde paden gaan door prachtige bossen, langs sprookjesachtige kreken en over dijken met eindeloze vergezichten. Een groot deel van het parcours situeert zich in de Nederlandse Koewacht.

Hierboven vind je een uitgebreide presentatie terugvinden met een voorstelling van de 12 natuurstroken op het traject: het Pereboomsgat (1), de bossen Karnemelkpolder (2), de Koebulten (3), de dijken van de Spaanse Linie (4), de Spaanse Linie-bossen (5), de Konijneputten (6), het Grote Gat (7), de polderdijken (8) , langs en over de Boschkreek met vlot (9), van de Mosseldreef naar het Riet (10), de vennepaden van de Pereboom (11) en via Pereboom-bos naar de meet (12).

In de editie 2019 lopen we het traject terug in de originele richting.   Hierbij een link naar het traject (best te bekijken in topografische versie - 'topokaart' of Open Street Map) : https://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/4310000/looproute/krekentrail-33-km

‘Koebulten-route’: een natuurloop van circa 22,5 km op 70% onverharde wegen. Het traject is gelijklopend met de ‘Spaanse Linie-route’ met uitzondering van een lus van 10 km. Het bevat 9 natuurstroken: het Pereboomsgat (1), de bossen Karnemelkpolder (2), de Koebulten (3), het Grote Gat (4), de polderdijken (5), langs en over de Boschkreek met vlot (6), van de Mosseldreef naar het Riet (7), de vennepaden van de Pereboom (8) en via Pereboom-bos naar de aankomstlijn (9).

In de editie 2019 lopen we het traject terug in de originele richting.   Hierbij een link naar het  traject (best te bekijken in topografische versie - 'topokaart' of Open Street Map) :https://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/4307970/looproute/krekentrail-22-km

‘Boschkreek-route’: een natuurloop van circa 16 km op 70% onverharde wegen. Het traject bevat 7 natuurstroken: het Pereboomsgat (1), de bossen Karnemelkpolder (2), Berlaer-bos (3), langs en over de Boschkreek met vlot (4), van de Mosseldreef naar het Riet (5), de vennepaden van de Pereboom (6) en via Pereboom-bos naar de aankomstlijn (7). Onderaan deze webpagina worden 6 van de 7 natuurstroken voorgesteld.

In de editie2019 lopen we het traject terug in de originele richting.   Hierbij een link naar het  traject (best te bekijken in topografische versie - 'topokaart' of Open Street Map) :https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/4312096/looproute/krekentrail-16-km

‘Pereboom-route’: een natuurloop van circa 7,8 km op 70% onverharde wegen. We blijven volledig op Belgisch grondgebied en lopen uitsluitend langs landelijk wegen. Daarbij passeren we ook langs de vennepaden van de Pereboom (1) en gaan via Pereboom-bos terug naar de meet (2).

In de editie 2019 lopen we het traject terug in de originele richting.   Hierbij een link naar het  traject (best te bekijken in topografische versie - 'topokaart' of Open Street Map) : https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/4306262/looproute/krekentrail-7-8-km

‘Jeugdtrails 600 m en 1000 m’: de trajecten van de jeugdtrails zijn grotendeels onverhard met inbegrip van een aantal klimuitdagingen.


Starturen en tijdslimieten:

  Marathon-route 42.2 km: start 10h (tijdslimiet 6h)

  Spaanse Linie-route 33 km: start 11h (tijdslimiet 4h 30 min)

Koebulten-route 22,5 km: start 12h (tijdslimiet 3h 30 min)

Boschkreek-route 16 km: start 13h (tijdslimiet 2h 30 min)

Pereboom-route 7.8 km: start 14h (tijdslimiet 1h 30 min)

Jeugdtrail 600 meter en 1000 meter: 600 meter start om 13h30 , aansluitend (na aankomst laatste deelnemer 600 meter) start 1000 meter. 


Deelnamereglement

De 5 routes van de Pereboomse Krekentrail situeren zich grotendeels op onverharde paden gespreid over 13 natuurstroken in de België en Nederland. Geen enkel traject, met uitzondering van de jeugdlopen, situeert zich op een afgesloten parcours. Om van natuurstrook naar natuurstrook te trekken lopen we ook langs of steken we wegen over waar er ander gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeer is.

Alle deelnemers die zich inschrijven verbinden er zich toe volgende regels na te leven:

  • het verkeersreglement wordt steeds gerespecteerd met inbegrip van de voorrangsregels wanneer een weg dient te worden gekruist;
  • er wordt enkel gelopen op de voorziene paden en de flora en fauna wordt gerespecteerd;
  • er wordt geen afval op de grond gegooid (lege gels, drinkflessen, etc.). Je neemt je afval mee tot aan één van de bevoorradingsposten of tot aan de finish waar een afvalton is voorzien;
  • deelnemers blijven hoffelijk en sportief tegenover elkaar alsook tegenover derden die ze onderweg tegenkomen. Dat geldt ook bij het oversteken van de Boschkreek met het vlot;
  • de organisatie zal zorgen voor een degelijke signalisatie van de routes inclusief pijlen en linten. Saboteer deze signalisatie niet door ze weg te nemen of te wijzigen;
  • als je na opgave onderweg een kortere route neemt naar de finish meld je dit aan de verantwoordelijke van de tijdsregistratie aan de aankomst.
  • de verantwoordelijke van de tijdsregistratie aan de aankomst kan bij betwisting vragen om jouw sportuurwerk of gps te tonen om het gps-verslag (tijd, afstand, route) op te vragen.

Wie één of meerdere van bovenstaande regels overtreedt, wordt gediskwalificeerd en niet in de uitslag opgenomen. 

Wie deelneemt doet dat op eigen verantwoordelijkheid! VZW Joggingclub Moerbeke kan bij eventuele ongevallen niet aansprakelijk worden gesteld.