? adhatnátok címet ennek a pár mondatnak.


Ezen okok miatt létezünk. 

 

A mai emberi közösségek, mint minden korban a korszellem játék katonáiként,

kevés tudatossággal, viszont annál több, valakik által kiválasztott megmondóemberek hatására kényszerültek - valamilyen ideológia nyomására - cselekvésre. Így változunk lassan nagyüzemi fogyasztóállatokká, és legnagyobb ünnepünk a 4 évenkénti pártválasztás melyben újfent megválaszthatjuk a parazitáinkat.

 

Pedig ez történhetne másképp is. Én tudom és hiszem, hogy az ember a világegyetem kicsinyített mása, amely relatíve lassú reakcióval válaszol a benne történő változásokra. (Akárcsak a magyar nép.) 

Ez készteti evolúcióra az anyagot minden szinten az azt meghatározó törvények elve szerint. Amennyiben a transzcendens irányadó törvények megsérülnek, zavar keletkezik az univerzális rendszerben és az alrendszereiben is. Előre bocsátom, hogy hiszem és tudom az Isten létét, ami által tudom, hogy én, mint emberi entitás ennek az egységnek vagyok egy részhalmaza, továbbá minden embertársam és minden létező és nem létező, potenciálisan viszont elgondolható, létrehívható állapotaink, mind részei ennek a szigorúan hierarchikus törvények által működő rendnek, - az Isteni rendnek. Ezáltal a történelem folyamán kialakuló nemzetalkotó emberi közösségek ezt rendet fenntartva, kultúrájukban minden szinten megjelenítve hordozták. És még mindig hordozzuk. Ehhez nekünk magyaroknak karizmatikus vezéreink segítségével sikerült ebben a szakrális egységben eligazodnunk és felvállalnunk a közösségünk sorsát. Mert mi nem vagyunk sorstalanok. Minden Magyar, aki tudja mit jelent a magyarsága, tudja, hogy itt nem babra megy a játék, és minden lépésünknek világot érintő következményei lesznek és csakis azért, mert mi ezen a szinten cselekszünk. Aki elhagyja az szerves világrendet az óhatatlanul, belekerül egy lehúzó örvénybe ami szétzilálja a magával hozott belső éltető irányultságot. Ennek jelen korunkban az ifjúság a legnagyobb kárvallottja, ami továbbgondolva veszélyezteti a civilizációnk létét. Ugyanis ha engedünk kárt tenni az önéltető öntápláló rendszerben, akkor a születő rendszerek akár négyzetesen is sérülhetnek, ha mondjuk egy demográfiai statisztikát, szemlélünk. Ebből a teljesség, azaz egészség nélküli állapotból biztosan nem lesz egészséges gyermek és abból eltökélt családját és közösségét szerető ember. (Erre még rárakódik az a külső kaotikus erő ami tovább hátráltatja a regenerációt)

Mert mindennek ez a lényege, addig éltetni, létünkkel táplálni a világ rendjét, amíg magasabb szintre nem tudjuk hozni az emberi kultúrát. Ennek az elérése, pedig a jelen korunkat megfertőző liberó(al)pestisnek köszönhetően veszélybe került. Jelenleg nincs olyan állapotban az emberiség, hogy szabadelvű és korlátozatlan, szabályozatlan életet éljen, amikor az általuk kiválasztott vezetők valami szörnyű létrontó elvtelen törvények szerint fertőznek.

A megoldás az, hogy meg kell gyógyítani az emberiséget, de azt a magunk indivídumában kell elkezdeni, mivel ide degradáltak bennünket - ennél már nincs tovább, és ezt itt a közösségen belül érezzük mindannyian. [(Én, Család, aztán a Nemzet. Ilyen sorrendben. Ha sikerül, akkor jöhet a kollektív emberi közösségbe olvadás)] Ezért alakulnak társadalmi szervezetek és mozgalmak- (És nem pártok, mert a párt csak megoszt)- mert vannak közöttünk olyanok, akik belül nem romlottak és nem hatott rájuk a jelen kor létrontó devianciája viszont a környezetükkel ők (mi) is sodródunk a pusztulásba. Bogár László közgazdász Prof hasonlatával 2milliószoros sebbességel haladunk gyorsabban a megengedettnél mivel a természetes szénkörzés 200millió éve alatt létrejövő nyersanyagkészletét 200 év leforgása alatt (1860-2060) feléljük. Ha megfigyelitek, akkor megváltozott az idő relatív tartama, hisz ma gyorsabban élünk, mint valaha. Egy azon szekundumba kívánunk beletuszkolni vagy százat, és csak azt vesszük észre, hogy elszáguld mellettünk az életünk, nincs időnk semmire, senkire. Ebben a természetellenesen felpörgetett állapotban, kényszerülünk egymásra találni és megfékezni ezt az őrületet, visszaállítani az idő természetes folyamát.  Mindezt nem érhetjük el máshogy, mint megkeresni azt a tiszta forrást, ahol ez a létrontás megkezdődött és merítve gyógyító vizéből meggyógyítsuk a civilizációnk testén ejtett sebet. A gyógyító forrásunk a kultúránk, a nyelvünk, és a történelmünk. Ha ezt összegyúrjuk az általunk eddig elért tudással, tisztelettel és szeretettel akkor a haza fényre derül.

 

Én ezt akarom mert legbelül ezt hallom tiszta forrásból.

 

Üdv: 

MGY