Tema 5

UNITAT 5 Nombres positius i negatius

 
Nombres positius i negatius
 
Ordenació i comparació de nombres enters
 
Suma de nombres enters del mateix signes i de signe diferent

 Nombres enters

Activitats clic 6è apartat 1
Operativa amb números naturals
Exercicis per situar els números a la recta numèrica
Diverses activitats amb enters
Los números enteros
Ejercicios con números naturales
Los números enteros Necesidad de los números negativos
Coordenades d’un punt en el pla Como se representa un punto en el plano
Fitxes amagades Activitats de lògica matemàtica per descobrir on estan amagades 4 fitxes, tenint en compte les pistes numèriques de cada cas.
Arregla el jardín Coloca las flores en las coordenadas correctas.
ĉ
05.doc
(781k)
Marga Nicolau,
8 de juny 2010, 14:37
Comments