Znajdujecie się na stronie Joanny Zyprych-Walczak.
Jestem adiunktem w Katedrze Metod Matematycznych i Statystycznych. 
Moje zainteresowania naukowe obejmują analizy danych genetycznych pochodzących zarówno z eksperymentu  RNA-seq, jak i mikromacierzowego. Głównie zajmuję się metodami wyznaczania genów różnicujących bazując na wartościach ekspresji genów. W swojej pracy wykorzystuję narzędzie programowania R.