Pàgina d'inici

Aquest espai és el punt de partida per coordinar totes les activitats de llengua catalana i literatura relacionades amb el portafolis digital dels alumnes  de l'INS Premià de Mar. Trobareu activitats per a 3r  i per a 4t d'ESO. Podeu veure experiències anteriors al Portafolis del curs anterior

També podeu llegir algunes reflexions sobre aquest instrument pedagògic en aquest apunt del bloc Didàctica.

Aquí teniu tots els portafolis del curs 2016-2017 (pendent d'actualització).

Objectius del portafolis de l'alumnat


Un portafolis és un espai físic o digital on es recullen les millors produccions d'una persona referides a una o a diverses matèries amb l'objectiu de reflexionar sobre el propi procés d'aprenentatge i, a la vegada, fer-ne partícip la resta d'una comunitat, ja sigui el grup classe, el centre o la població.

En aquest sentit, no només s'hi recullen les produccions escrites, orals o audiovisuals sinó les reflexions que es fan sobre cada una d'elles.

Estructura del portafolis

Un portafolis digital és una eina d'autoaprenentatge flexible. Per tant, la seva estructura es pot veure modificada al llarg del temps, cada alumne pot incloure-hi produccions diferents, endreçar-les segons els seus criteris...
Per començar, cada alumne utilitzarà el seu portafolis digital en el suport de Google Sites. La web tindrà una pàgina d'inici general i, després, una pàgina d'entrada a les activitats de llengua i literatura catalanes. A continuació, per a cada activitat que s'inclogui al portafolis, es crearà una subpàgina nova i es numeraran cronològicament:
01_títol de l'activitat

02_titol de l'activitat
...En la pàgina d'inici de llengua catalana s'inclouran, al llarg del curs, activitats de reflexió sobre el propi portafolis, que seran les que podran induir a modificar-ne alguna de les parts.

Estructura de cada una de les subpàgines: creació d'activitats i difusió


En el menú lateral d'aquest espai del professor es descriuran totes les tasques que els alumnes inclouran en el portafolis distribuïdes per trimestres. Quan un alumne la tingui enllestida, l'haurà de penjar o enllaçar en la pàgina que haurà creat. Si es tracta d'una activitat en parella o petit grup, tots els alumnes la faran aparèixer en el seu portafolis.

Abans de l'activitat, de manera obligatòria i amb una tipografia diferent de la de l'activitat, l'alumnat posarà un títol i redactarà un breu text (unes cinquanta paraules) explicant QUÈ HA FET, COM HO HA FET i QUÈ HA APRÈS en aquesta activitat.

Un cop consideri que pot ser avaluada, enviarà un missatge de correu electrònic al professor amb l'enllaç de les subpàgines que ha de corregir: ramosjoa@ipm.cat

Si aquest procés no es fa correctament, el professor no està obligat a avaluar l'activitat ja que no té constància que hagi estat lliurada.

En resum:


Procés

1. Crear una subpàgina per a la nova activitat i posar-la dins de la pàgina de català.

2. Fer l'activitat seguint les instruccions del bloc del professor
3. Incloure o enllaçar l'activitat en a subpàgina creada.
4. Redactar el títol
5. Redactar el text descriptiu explicant QUÈ S'HA FET, COM S'HA FET i QUÈ S'HA APRÈS
6. Enviar un correu electrònic al professor amb l'enllaç de la subpàgina: ramosjoa@ipm.catSubpàgines (1): Aspectes organitzatius
Comments