CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI
WEB PER A COMPLETAR ELS TEMES TRACTATS EN CLASSE

L'efecte Doppler aplicat al so pots veure'l al següent applet