Kochani!

„ Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi ”.                        Jan Paweł II

W styczniu 2016 rozpoznano u mnie mięsaka tkanek miękkich prawej kończyny górnej i już na początku lutego w wyniku leczenia chirurgicznego amputowano mi całą prawą kończynę górną w stawie barkowym, gdyż ze względu na złośliwość guza i jego lokalizację - nie udało się jej uratować.

Po przejściu badań w Instytucie Centrum Onkologii w Warszawie, jak również zorganizowanych dzięki  wsparciu ze strony mojej Rodziny i Przyjaciół badaniach histopatologicznych i cytogenetycznych w Szwajcarii i na Węgrzech oraz konsultacjach w UK, Szwajcarii i USA, po dokładnej analizie typu guza oraz jego wrażliwości na leczenie adjuwantowe, zakwalifikowano mnie do chemioterapii w Polsce, którą przeszedłem w okresie od marca do czer
wca 2016. W trakcie oraz po zakończeniu chemioterapii - dalsze badania diagnostyczne dotychczas nie wykazały nawrotu choroby ani zmian przerzutowych.

Ze względu na dalszą chęć niesienia pomocy pacjentom oraz dzięki wsparciu ze strony swoich Koleżanek i Kolegów oraz Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie, sierpniu 2016 wróciłem do pracy i kontynuuję, w ograniczonym zakresie, niesienie pomocy zarówno pacjentom dorosłym, jak i dzieciom.

Dziękuję z całego serca wszystkim, którzy mnie wsparli i wspierają w ciężkiej chorobie, za pomoc finansową na diagnostykę, leczenie i rehabilitację. Dziękuję za przekazanie mi 1% podatku i przekazane darowizn na moje konto w Fundacji Wygrajmy Zdrowie im. prof. Grzegorza Madeja. Niektórym mam okazję i odwagę podziękować na bieżąco, zaś wdzięczność tym z Was, z którymi nie mam bezpośredniego kontaktu, pozostaje w sercu.

Każdemu z Was bardzo serdecznie dziękuję, a w nadchodzącym Nowym Roku 2017 życzę Wam dużo zdrowia, wielu sukcesów, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności.

Jednocześnie serdecznie proszę, w miarę Waszej możliwości, o dalszą pomoc w zgromadzeniu środków na zakup mioelektrycznej protezy prawej kończyny górnej, bym mógł kontynuować moją pracę i niesienie pomocy potrzebującym pacjentom. Środki zgromadzone dotychczas na koncie Fundacji dzięki Waszej życzliwości będą przeznaczone właśnie na ten cel.

Z całego serca i po stokroć dziękuję !
Janusz Chomicki


Jeżeli możesz - proszę Cię o przekazanie 1% podatku na pomoc w sfinansowaniu mojego dalszego leczenia rehabilitacyjnego i zakup protezy mioelektrycznej.

By środki mogły zostać rozliczone, osoby rozliczające podatki we właściwym polu rozliczenia powinny wpisać:

WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP): Nazwa OPP: Fundacja Wygrajmy Zdrowie im. prof. Grzegorza Madeja
Numer KRS:     0000242845

pamiętając o wypełnieniu pola
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - CEL SZCZEGÓŁOWY
:

'NA LECZENIE JANUSZA CHOMICKIEGO'

oraz zaznaczeniu kwadratu potwierdzającego zgodę na przekazanie OPP imienia, nazwiska oraz wysokości kwoty.

http://www.wygrajmyzdrowie.pl/

Sposób wypełnienia zeznania podatkowego w celu przekazania 1% podatku - kliknij na obrazek poniżej:przeczytaj więcej na:
http://www.pit.pl/1procent/

1% podatku możesz przekazać przez odpowiednie wypełnienie Twojego zeznania podatkowego upoważniając do jego otrzymania Fundację Wygrajmy Zdrowie im. prof. Grzegorza Madeja z siedzibą przy ulicy Pięknej 28/34, lok. 53, 00-547 Warszawa, KRS: 0000242845 .
Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Wpłaty 1% podatku Fundacja przyjmuje wg zasad ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Fundacja wyraża zgodę na przekazywanie odpisu 1% podatku za rok 2015 z przeznaczeniem dla Podopiecznego za pośrednictwem Fundacji.