การบริหารงานในสถานีตำรวจ


 โดย ... พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา

 

ปัจจุบันสถานีตำรวจในประเทศไทยกำหนดโครงสร้างไว้ 6 รูปแบบตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 655/2550
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2550 ดังนี้

รูปแบบที่ 1 สถานีตำรวจที่มี ปริมาณงานสูงมาก มีผู้กำกับการ เป็นหัวหน้า มีรองผู้กำกับการทำหน้าที่ช่วย
เหลือการปฏิบัติงาน 3 ด้านได้แก่ด้านป้องกันและปราบปราม, ด้านการจราจร และ ด้านการสืบสวนสอบสวน แบ่งงาน
ออกเป็น 5 หน่วยงานและ 1 หน่วยปฏิบัติการ ได้แก่


    1) งานอำนวยการ
    2) งานปกครองป้องกัน
    3) งานจราจร
    4) งานสืบสวนปราบปราม (ปัจจุบันยกเลิกงานนี้ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2552 และให้เจ้าหน้าที่
        สายงานนี้ไปปฏิบัติงานสายปกครองป้องกัน สำหรับรายละเอียดกรุณาอ่านข้อเขียนของผมได้ที่

    5) งานสืบสวนสอบสวน
    6) หน่วยปฏิบัติพิเศษ (ในทางปฏิบัติยังไม่มีการแต่งตั้งหน่วยนี้ในสถานีตำรวจใด)


 


   
 
รูปแบบที่ 2 สถานีตำรวจที่มี ปริมาณงานสูง มีผู้กำกับการ เป็นหัวหน้า มีรองผู้กำกับการทำหน้าที่ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงาน 2 ด้านได้แก่ด้านป้องกันและปราบปรามและด้านการสืบสวนสอบสวน แบ่งงานลักษณะเดียวกันกับรูปแบบที่ 1
 


 

 
 
รูปแบบที่ 3 สถานีตำรวจที่มีปริมาณงานรองลงมา มีสารวัตรใหญ่ เป็นหัวหน้า แบ่งงานลักษณะเดียวกันกับ
รูปแบบที่ 2
 


  


 
รูปแบบที่ 4 สถานีตำรวจที่มี ปริมาณงานรองลงมาอีก มีสารวัตรใหญ่ เป็นหัวหน้า แบ่งงานลักษณะเดียวกัน
กับรูปแบบที่ 2 ยกเว้นงานจราจรที่ไม่มีในรูปแบบนี้
 


  


 
รูปแบบที่ 5 สถานีตำรวจที่มี ปริมาณงานน้อย มีสารวัตร เป็นหัวหน้า แบ่งงานลักษณะเดียวกันกับรูปแบบที่ 4
  

รูปแบบที่ 6 สถานีตำรวจที่มี ปริมาณงานน้อยที่สุด มีสารวัตร เป็นหัวหน้า แบ่งงานลักษณะเดียวกันกับรูปแบบที่ 4

 


 
สำหรับรายละเอียดของคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติคำสั่งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี่
 
นั่นก็คือโครงสร้างหรือการบริหารงานในสถานีตำรวจของเรา และเพื่อให้เกิดความเข้าใจกระจ่างมากขึ้นผมใคร่ขอเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับตำแหน่ง หัวหน้าสถานีตำรวจอีกสักหน่อยนะครับคือหัวหน้าสถานีตำรวจปัจจุบันนี้ได้แก่ ตำแหน่งดังต่อไปนี้
  1. ผู้กำกับการ
  2. สารวัตรใหญ่ (ใช้เรียกรองผู้กำกับการที่ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีตำรวจ)
  3. สารวัตร

โดยสถานีตำรวจไหนจะมีหัวหน้าสถานีตำแหน่งใดก็ย่อมขึ้นกับรูปแบบโครง สร้างของสถานีตำรวจนั้นๆ ว่าเป็นแบบไหน
นั่นเอง แต่ก็อาจจะมีคำถามต่อไปว่าแล้วรู้ได้อย่างไรว่าสถานีตำรวจไหนมีโครงสร้าง หรือรูปแบบใดระหว่างรูปแบบที่ 1-6
ตอบยากเหมือนกัน แต่ถ้าจะให้ดูง่ายๆ ผมคิดว่าให้ท่านดูดังนี้
 
1. สถานีตำรวจนครบาล (อยู่ในกรุงเทพมหานคร) และ สถานีตำรวจภูธร (นอกเขตกรุงเทพมหานคร)
    ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมือง แทบจะร้อยทั้งร้อยมี ผู้กำกับการ เป็นหัวหน้าส่วน  จะอยู่ในรูปแบบที่ 1 หรือ 2
    ให้สังเกตง่ายๆ โดยดูที่ว่าสถานีตำรวจนั้นมี ตำแหน่งรองผู้กำกับการจราจร หรือไม่ หากมีละก็อยู่ในรูป
    แบบที่ 1 แน่นอน แต่หากไม่มีก็จะอยู่ในรูปแบบที่ 2   เพราะรูปแบบนี้ไม่มี รองผู้กำกับการจราจร

2. สถานีตำรวจซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอที่มีจำนวนตำบลไม่มากนัก เช่นอาจมี 5-6 ตำบล หรือน้อยลงมาและมี
    หัวหน้าสถานีตำรวจเป็น ผู้กำกับการ โดยที่สถานีตำรวจแห่งนั้นเคยใช้ชื่อว่า"สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภ"
    มาก่อน แบบนี้ร้อยทั้งร้อยจะมีโครงการสร้างในรูปแบบที่ 2

3. สถานีตำรวจที่เคยใช้ชื่อว่า "สถานีตำรวจภูธรตำบล" มักจะมีโครงสร้างในรูปแบบที่ 4-6
 
แต่ต้องใช้คำว่า แต่ที่บอกไปนั้นเป็นเพียงข้อสังเกตเบื้องต้นง่ายๆ เท่านั้นอาจจะไม่ใช่แบบที่อธิบายเสมอไปทั้งหมด
ทางที่ดี ลองสอบถามตำรวจโรงพักนั้นๆ ดูอีกครั้งจะแน่นอนกว่า
 
สำหรับคำถามที่ถามว่าเวลามีธุระจะไปติดต่อสถานีตำรวจนั้นจะต้องเริ่ม ที่จุดไหน อันนี้ไม่ยาก หากท่านไม่รู่ว่าจะติดต่อใคร
ก่อนดี แนะนำให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงพัก ทุกโรงพักจะมีเจ้าหน้าที่นี้อยู่ประจำ โดยที่ทุกโรงพักจัดไว้จะ
อยู่ที่ ชั้นล่างของอาคารที่ทำการ และเป็นจุดแรกที่พี่น้องประชาชนพบเห็นได้ทันที เมื่อเข้าโรงพัก อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีป้าย
คำว่า "เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์" หรือ "ประชาสัมพันธ์" ติดไว้อยู่ ให้สอบถาม

 
ปิดท้ายวันนี้ขออนุญาตฝากข้อคิดสำหรับทุกๆ ท่านในเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงเทศกาลด้วยภาพนี้

 

รักตำรวจ เกลียดตำรวจ มีปัญหาอย่าลืมเรียกใช้ตำรวจนะครับ

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments