Птици

На територията на България са регистрирани 409 вида птици, като една част вече се считат за изчезнали, а друга са единични мигриращи екземпляри. Още 8 установени вида, които не се включват официално в националния списък на птиците, са възможно или със сигурност избягали от колекции и зоопаркове.

Черен Кълвач

Черният кълвач живее по дърветата.Той има 4 пръста на краката си,с които се захваща за дърветата. Пръстите му са със здрави нокти.Ноздрите му са покрити от пера, които предпазват дихателните му пътища при дълбането по дърветата. Неговата опашка е много здрава и служи за подпиране когато се храни. През лятото храната на кълвачите се състои от насекоми, както и от ларвите на насекоми,а през есента и зимата-от семената на дърветата.


Файл:Schwarzspecht.jpg
 

Водно шаварче

Водното шаварче обитава обширни отворени мочурища, обрасли с острица , с воден слой обикновено под 10 см. Видът изчезва вследствие масивното дрениране на тези терени в миналото в Северна Европа и превръщането им в обработваеми земи и поради сукцесията и обрастването на малкото останали низинни блата днес.
Градински присмехулник


Градинският присмехулник има дълга и яка човка,разширена в основата си.Цветът на оперението му отгоре е зеленикав,а долната страна,"веждите",и юздечката са жълтеникави.Женската почти не се различава от мъжкия.По навици прилича на мухоловката, но не лови плячката си в полет.Песента му е разнообразна,мелодична и подражава гласовете на различни птици.Градинският присмехулник е обичана птичка за отглеждане в клетка,която понякога запява на следващия ден след улавянето.Женската снася 4-6 яйца,които мътят двете птици в продължение на 13 дни.Храни се с дребни насекоми и техните ларви.Той е много полезна птица.За съжаление в пленничество живее не повече от 2-3 години.
 
Син синигер

Синият синигер е дребна птица от разред Врабчоподобни. Тежи около 20 грама, което го прави видимо по-дребен от Големия синигер и почти наполовина по-дребен от Домашното врабче. Храни се предимно с дребни Безгръбначни и зимно време с пъпки, семена и сухи плодове. Няма изразен полов диформизъм. Гнезди в дупки по дърветата и различни кухини. Обикновено се държи далеч от човешките поселения, но зимата често влиза в тях докато търси храна. В България се е превърнал в рядка птица и е защитен от закона.
Parus caeruleus
Comments