Хищници

Хищниците в България се увеличават. Според Сахак Сахакян, старши експерт по  „Ловно и рибно стопанство„ към Регионалното управление по горите,  популацията на хищниците у нас расте.В България има 15 вида хищници и тяхното присъствие индикира, че екосистемите ни са здрави. Това съобщи в интервю за Агенция „Фокус” Христо Михайлов, председател на Българския ловно-рибарски съюз. Ловът е един инструмент за управление на тези процеси и затова регулирането на плътностите на хищниците е една от задачите номер едно на ловците.

Вълк
Вълка се отличава по някои белези от тази на домашното куче. Вълкът обикновено има златистожълти очи, по-дълги крака, по-големи лапи, по-изявена челюст, по-дълга муцуна и мозък , който обикновено е с 30% по–голям от този на кучето. Трябва да се спомене и преопашна жлеза от горната страна на опашката, близо до основата, която отсъства при кучетата. И последно, докато лактите на много кучета са насочени настрани, тези на вълците са обърнати навътре към корема им, като почти го докосват. Това им позволява да тичат със скорост до 70 km/h.Чакал
Чакалът е хищник със среден ръст, един от трите (в някои източници четирите) бозайника от семейството на Кучетата, открити в Африка,Азия и Югоизточна Европа.

Чакалът е значително по-дребен от вълка. Дължината на тялото му достига до 80-85 см, на опашката - до 25-30 см, а височината в холката - до 45-50 см. Теглото му обикновено е 12-14 кг, рядко повече. Мъжките са малко по-едри от женските.Окраската му прилича на тази на вълка, но в долната част на тялото и на краката е по-ръждива, както и на гърдите и шията.До началото на 60-те години на миналия век чакалът у нас :е среща само в Странджа. След този период запасите му бързо нарастват. Причината основно е в голямото количество достъпна храна - приплодите на муфлона и лопатара, както и изкуствено разселваните фазани и кеклици в Югозападна България и Тракийската низина.


Лисица

Навсякъде в нашата страна, макар и не много често, се среща и черната форма на окраската (меланизъм). Тези лисици се наричат въглищарки.Дължината на тялото на лисицата достига до 80 см, на опашката до 45 см, а височината в холката - до 45 см. Теглото на възрастните лисици рядко надвишава при женските 5,50 кг, а при мъжките - 7 кг.Окраската на лисицата е в преобладаващо червен цвят. Долната част на тялото и на краката са светли. На върха на опашката има бяло петно. У нас обаче много рядко се срещат чисто червени лисици.


Белка
Белката
е дребен хищник от семейството Порови, диалектно е наричана и Кокарджа, Йоркипе, Конада или Самсар. По външен вид прилича на златката, но е по-тежка от нея, главата ѝ е по-закръглена, ходилата ѝ не са окосмени и има по-груба козина с по-редки косми със сивкав оттенък. Петното на гърба ѝ е бяло, отзад се разклонява встрани до предните крайници. Носът ѝ е слабо червеникав. Краката и опашката на белката са тъмнокафяви. На дължина мъжките достигат от 40 до 70 см.


Дива котка
Дивата котка е средно голям бозайник. Тялото й е набито в силно. Дължината му е 60-68 см, а на опашката - 30-34 см. Теглото на дивата котка варира между 4 и 7,5 кг. Мъжките котки са значително по-едри от женските. Окраската е сива с множество по-тъмни сиви до черни препаски. Долната част на тялото е по-светла. По окраска прилича много на някои от домашните котки. Отличава се лесно от тях по дебелата и рунтава опашка, която на върха е като отрязана. Опашката на домашните котки е по-тънка и източена на върха. На задното стъпало дивата котка е с черно петно в основата му, докато при домашната котка петното е дълго като клин отзад на цялото стъпало.


Подстраници (1): Риби
Comments