Животните в България

   Страната ни е красива,а природата е прекрасна. Природата не може да съществува без животните, но векове наред те са избивани заради месото, кожата си, перата и други. Червената книга на България е списък със застрашени, изчезващи и изчезнали биологични видове, живеещи на територията на България.
Излиза в томове - през 1984г. първи том, посветен на растенията а през 1985 г., втори том, посветен на животните. Преди това в света вече са издадени няколко подобни книги. Подготвя се второ издание на Червената книга на застрашените растителни и животински видове в България (информация към 2007 г.) Описаните в нея биологични видове са приоритетни за опазване в задължителния за България европейски проект  Натура 2000.

                                                                         ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
 
Къдроглав пеликан
 
  Къдроглавият пеликан (Pelecanus crispus) е птица от семейство Пеликанови. Среща се и в България, в биосферен резерват Сребърна.
Птиците с най-големия клюн са пеликаните. Те са и едни от най-едрите летящи птици на Земята. Костите на огромния клюн, както и на целия скелет имат множество кухинки, пълни с въздух. Това ги прави леки, без да намалява здравината им. Под долната си челюст пеликаните имат огромна кожна торба, в която поместват уловената риба.


Черен кълвач

Черният кълвач е птица от семейство Кълвачови. Среща се и в България.
При черния кълвач се наблюдава полов диморфизъм. Мъжкият има черно оперение, като само на челото, темето и тила има червени перца, а при женската червен е тилът. На територията на България може да се срещне в западните и югозападните райони: Пирин, Родопите, както и в западните и средните дялове на Стара планина.


Белокоременият тюлен

Белокоременият тюлен (Monachus monachus) почти е изчезнал вече, а се е срещал в района на нос Калиакра и на Маслен нос . Наречен е още средиземноморският тюлен монах - смятан е за един от най-застрашените бозайници в света. Този вид тюлен монах достига дължина средно 2,40 м и тегло 320 кг в зряла възраст, като женската е малко по-дребна от мъжкия. Козината на женската варира от кафява до тъмно сива, като на корема тя е по-светла.
 

Видра
е вид хищен бозайник от семейство Порови (Mustelidae).
Главна х
Видрата
рана на видрата е рибата. Лови жертвата си изкусно под водата. Разнообразява храната си с жаби, раци, водни плъхове, насекоми и други животни. На сушата излиза през нощта, като търси спящи и мътещи птици. Видрата е малко по-едра от котка.
 


 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Брадат лешояд

Брадатият лешояд
е най-едрата дневна граблива птица срещаща се по нашите земи.Среща се в Европа (включително България), Азия и Африка.
 Храни се основно с мърша и кости от умрели животни, които вдига във въздуха и пуска от високо, за да се строшат и станат подходящи за храна, чупи черупката на костенурките по подобен начин преди да ги изяде. Понякога улавя някои по-слабоподвижни и дребни животни.
 

 
 
 


Черен щъркел

Черният щъркел е голяма мигрираща блатна птица от семейство Щъркелови.Възрастните са големи блатни птици с черни горни части (глава, шия, гърди, гръб и криле), по които има златистопурпурни и зеленикави отблясъци. Останалата част от перушината е чисто бяла. Човката и краката са червени. Когато лети, частта под крилете е черна с бял триъгълник в основата на крилото. Шията е изпъната при полет.


Морска свиня (Муктур)

Сред застрашените от изчезване в България видове е и морската свиня. Тя принадлежи към семейство Делфинови и е разпространена в прибрежната зона на Черно море, включително и българския бряг. Морската свиня е широко разпространена в моретата на Северното полукълбо. Един от трите вида делфини, които се срещат и в Черно море. Обитава предимно плитки води.


Царски орел

Царският орел е един от най-едрите орли в България, с малко по-малки размери от скалния орел. Размерите на тялото варират от 72 до 84 сантиметра, а размаха на крилата е между 180 и 215 сантиметра. Възрастните птици са тъмно кафяви, почти черни, с много характерен златист цвят на задната част на главата и шията. Обикновено има две бели петна на раменете с варираща големина, които могат да отсъстват напълно при някои индивиди. Основният цвят на опашните пера е жълтеникаво сивкав с тъмни тънки напречни ивици на върха, завършващи с тъмна ивица. Младите птици са с кафяви пера с охрист цвят в центъра, което им придава специфичния за тях светло кафяв външен вид.

Змиегущер

Змиегущерът (наричан също жълтокоремен гущер и жълтокоремник) е вид гущер, достигащ на дължина до 150 cm. Той е най-големият гущер, срещащ се в България, а и в цяла Европа.

Независимо от приликата си със змия, змиегущерът е с кротък нрав.При опастност не напада,дори не хапе, за разлика от поведението на повечето змии.Спасява се като седи неподвижно или чрез бягство.
Рис

Рисът, наричан още евроазиатски рис , е хищен бозайник от семейство Котки. Той е представителят от семейството, живеещ сред най-северните ширини и обитаващ един от най-обширните ареали. Рисът е трети по големина хищник в Европа и същевременно най-едрата котка на континента.Алпийският тритон

Алпийският тритон е дребно опашато земноводно от семейство Саламандрови. Географският ареал е в Средна Европа – от Северна Франция до източните склонове на Карпатите и от Южна Дания до Алпите.В Южна Европа се среща на отделни изолирани находища : Северна Португалия,Централна Испания, Кантабрия, Южна Италия, Балканския полуостров до Пелопонес.У нас алпийският тритон се среща в Стара планина(Петрохан), Осоговска планина, Рила(Седемте Рилски езера, Якорудските езера, Юндола), Родопите(Смолянските езера и други) И Средна гора.
Алпийският тритон обитава гъсти широколистни гори, с изобилие на вода, в хълмисти и планински райони.Живее в близост до планински езера,блата и ливади на височина от 1200 до 2500 метра.През размножителния период живее по-често във водата, а през останалата част от годината живее на сушата, като се крие под изсъхнали листа, гниещи дървета и пънове.