Home

  ****เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด โทร 035-241559****

กิจกรรมภายในโรงเรียน

 • รับรางวัลวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ระดับชาติ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชาติ  ในการแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ชั้น ป.1-6  ในงานศิลปห ...
  Posted Jan 31, 2016, 10:08 PM by jirasart school
 • เข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Campe รุ่นที่ 1 ภาพกิจกรรม
  Posted Jan 31, 2016, 9:36 PM by jirasart school
 • ตรวจประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ตรวจประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558วันที่ 27 มกราคม 2559ภาพกิจกรรม
  Posted Jan 26, 2016, 5:46 PM by jirasart school
 • รับเกียรติบัตรวันคริสต์มาส โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยามอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเนื่องในวันคริสต์มาสภาพกิจกรรม
  Posted Dec 27, 2015, 6:26 PM by jirasart school
 • กิจกรรมวันคริสต์มาส โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีช้างจากปางช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 เชือกมาแจกของขวัญให้กับนักเรียนภาพกิจกรรม
  Posted Dec 27, 2015, 6:11 PM by jirasart school
Showing posts 1 - 5 of 45. View more »