Home

  ****เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด โทร 035-241559****


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนน O-NET ร้อยคะแนนเต็ม

คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
เด็กชายชนาธิป      เชิดบารมี  เด็กชายปัณณทัต   ลดโตเด็กชายณัฐพล       ภูมิภาค


เด็กหญิงชวัลญา    พงษ์ไทยภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม

เด็กชายปรมีย์   ทรัพย์มี                


เด็กหญิงพรยมล   ดลธนเสถียร
เด็กชายชัชพิสิฐ   สุพลจิตร
รายชื่อครูอบรม วันที่ 19-20 มีนาคม 2558  และ วันที่ 30-31 มีนาคม 2558  ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

ครูที่อบรมสามารถใส่กางเกงมาอบรมได้

 กิจกรรมภายในโรงเรียน

 • อบรมครูปฐมวัย โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนของสถานศึกษาเอกชนทั้งระบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (กิจกรรมเคลื่อนไหวและศ ...
  Posted Mar 20, 2015, 12:55 AM by jirasart school
 • ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2558
  Posted Mar 17, 2015, 7:08 PM by jirasart school
 • บัณฑิตน้อย 58 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2557  โดยมีท่านอภิชาติ โตดิลกเวชช์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี วันที่ 15 มีนาคม ...
  Posted Mar 15, 2015, 1:47 AM by jirasart school
 • Thank You Party งานเลี้ยงขอบคุณ Thank You Party บุคลากรของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วันที่ 11 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพกิจกรรม
  Posted Mar 11, 2015, 11:21 PM by jirasart school
 • สภากาแฟ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16 อำเภอ สภาวัฒนธรรมตำบล 200 ตำบล สภาวัฒนธรรมเทศบาล 14 เทศบาล ยินดีต้อนรับ ท่านอภ ...
  Posted Mar 10, 2015, 8:52 PM by jirasart school
Showing posts 1 - 5 of 20. View more »