Home

  ****เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด โทร 035-241559****

 กิจกรรมภายในโรงเรียน

 • รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยารับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ รุ่นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 จัดโดย องค ...
  Posted Jun 30, 2015, 2:08 AM by jirasart school
 • รับเกียรติบัตรวันสุนทรภู่ พิธีรับเกียรติบัตรการประกวดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันสุนทรภู่ วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ภาพกิจกรรม
  Posted Jun 30, 2015, 12:34 AM by jirasart school
 • วันสุนทรภู่ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาได้จัดกิจกรรมการแสดงละครเนื่องในวันสุนทรภู่ ที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วันที่ 26 มิถุนายน 2558   ภาพกิจกรรม
  Posted Jun 25, 2015, 11:32 PM by jirasart school
 • อ่านสารยาเสพติด ท่าน ดร.ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ เป็นประธานอ่านสารเนื่องในวันยาเสพติด ที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วันที่ 26 มิถุนายน 2558 
  Posted Jun 25, 2015, 11:26 PM by jirasart school
 • พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเตอร์แรคท์ พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเตอร์แรคท์ วันที่ 25 มิถุนายน 2558ภาพกิจกรรม
  Posted Jun 25, 2015, 11:21 PM by jirasart school
Showing posts 1 - 5 of 32. View more »