ข่าวครูจิราพร

 • กำหนดส่งงาน ม.1,ม.2,ม.3 แจ้งนักเรียน ชั้น ม.1,ม. 2/1, 2/4, 3/3 และ 3/9 Down load ตัวอย่างหน้าเอกสารแฟ้มสะสมงาน ได้แล้วนะคะกำหนดส่งงานแฟ ...
  ส่ง 21 ก.ย. 2559 19:49 โดย Jiraporn Sungnum
 • การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2559 - 30 กันยายน 2559
  ส่ง 21 ก.ย. 2559 19:51 โดย Jiraporn Sungnum
 • กิจกรรมอบรมวิทยากรแกนนำ Cyberscout โครงการอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือไซเบอร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมขวัญมอ จ. ขอนแก่น   เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2555 00:27 โดย Jiraporn Sungnum
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • Homework Vocab Unit 5.docx   12กิโลไบต์ - 26 ต.ค. 2559 21:23 โดย Jiraporn Sungnum (เวอร์ชัน 1)
  ‎M.3‎
แสดง 1 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร