ข่าวครูจิราพร

  • กำหนดส่งรายงานการสอบแก้ตัวกลางภาค ม.3 ภาค 1/60 แจ้งนักเรียน ชั้น ม.3/1,3,6,7,9  Down load ตัวอย่างหน้าปกเอกสารรายงานการสอบแก้ตัวกลางภาค 1/60 ได้แล้วนะคะกำหนดส่งรายงานการสอบแก้ตัว ...
    ส่ง 6 ส.ค. 2560 08:20 โดย Jiraporn Sungnum
  • การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2560นักเรียนทุกคนเตรียมความพร้อมในการสอบด้วยนะคะ
    ส่ง 8 ก.ค. 2560 04:03 โดย Jiraporn Sungnum
  • กิจกรรมอบรมวิทยากรแกนนำ Cyberscout โครงการอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือไซเบอร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมขวัญมอ จ. ขอนแก่น   เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค ...
    ส่ง 28 มี.ค. 2555 00:27 โดย Jiraporn Sungnum
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดง 4 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร