ข่าวครูจิราพร

 • กำหนดส่งงาน ม.1,ม.2,ม.3 แจ้งนักเรียน ชั้น ม.1,ม. 2/1, 2/4, 3/3 และ 3/9 Down load ตัวอย่างหน้าเอกสารแฟ้มสะสมงาน ได้แล้วนะคะกำหนดส่งงานแฟ ...
  ส่ง 21 ก.ย. 2559 19:49 โดย Jiraporn Sungnum
 • การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2560นักเรียนทุกคนเตรียมความพร้อมในการสอบด้วยนะคะ
  ส่ง 8 ก.ค. 2560 04:03 โดย Jiraporn Sungnum
 • กิจกรรมอบรมวิทยากรแกนนำ Cyberscout โครงการอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือไซเบอร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมขวัญมอ จ. ขอนแก่น   เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2555 00:27 โดย Jiraporn Sungnum
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • Task 11,12.docx   17กิโลไบต์ - 8 ก.ค. 2560 04:02 โดย Jiraporn Sungnum (เวอร์ชัน 1)
  ‎Task 11,12 Class 3/7‎
 • คำอธิบายรายวิชา, ตัวชี้วัด อ23101.docx   17กิโลไบต์ - 16 พ.ค. 2560 21:48 โดย Jiraporn Sungnum (เวอร์ชัน 1)
  ‎ม.3/1,3,6,7,9‎
แสดง 2 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร