ดาวน์โหลดเอกสาร

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แบบ กยศ.101 (แบบคำขอกู้เงิน) ให้นักเรียนพริ้นแล้วกรอกข้อมูลเป็นความจริง  1845 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 ส.ค. 2558 20:56 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
กยศ.102 (แบบรับรองรายได้) ให้นักเรียนพริ้นแล้วกรอกข้อมูลมาให้ถูกต้อง  248 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 ส.ค. 2558 20:57 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แบบ กยศ.103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของครุที่ปรึกษา   450 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 ส.ค. 2558 21:11 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  81 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 ม.ค. 2557 23:48 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  111 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ก.ย. 2557 01:09 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  51 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ก.ย. 2557 04:36 จิรพล ลิวา
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  24 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.ค. 2557 00:33 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างเค้าโครงของบทความ ให้ นร. ม.๕ มาโหลดดูได้เลย ปล. ความผิดครุเอง เอาลงไว้ตั้งนานแล้ว แต่ว่า ทำเป็นส่วนตัว ไม่ได้กดสาธารณะ สงสัยอยู่ตั้งนานว่าทำไมคนอื่น ๆ มาโหลดไปไม่ได้ เพราะซ่อนเอาไว้เอง  70 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ต.ค. 2554 09:35 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.4 ปลายภาค เน้นเรื่องบุคคลสำคัญของไทย  123 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 ก.ย. 2558 22:23 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แนวข้อสอบสังคม ม.๔ (เน้นเรื่องศาสนาสากล)  103 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 ก.ย. 2558 22:25 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  351 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.พ. 2556 20:02 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  400 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.พ. 2556 20:02 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  254 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ก.พ. 2556 20:03 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  263 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ก.พ. 2556 20:03 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  372 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.พ. 2556 20:03 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  149 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 พ.ย. 2557 20:11 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  136 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 ม.ค. 2558 18:49 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  126 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ส.ค. 2557 00:30 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  137 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ส.ค. 2557 00:31 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  137 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ส.ค. 2557 00:31 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  138 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ส.ค. 2557 18:46 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  137 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ส.ค. 2557 18:46 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  139 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ส.ค. 2557 18:46 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  138 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ส.ค. 2557 18:45 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  175 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 ม.ค. 2558 18:52 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  166 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ม.ค. 2558 18:56 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  118 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ม.ค. 2558 18:57 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  87 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 ม.ค. 2558 05:42 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  87 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 ม.ค. 2558 05:43 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ให้นักเรียนทำตั้งแต่ใบงานที่ 5.1 ถึง 5.10 ส่วนที่เหลือยังไม่ต้องทำ (ครูจิรพล ลิวา)  833 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 ม.ค. 2558 19:09 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  93 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 ม.ค. 2558 05:42 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  95 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 ม.ค. 2558 05:42 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  93 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 ม.ค. 2558 05:42 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  89 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 ม.ค. 2558 18:35 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  462 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 ม.ค. 2558 18:43 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  107 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 พ.ย. 2557 17:29 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  107 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 พ.ย. 2557 19:05 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  93 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 พ.ย. 2557 19:04 จิรพล ลิวา
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง อาณาจักรโบราณ สำหรับการศึกษารายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ระัดับชั้น ม.๕ ภาคเรียนที่ ๑   58 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2554 06:28 จิรพล ลิวา
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สุโขทัย  247 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 พ.ย. 2554 06:27 จิรพล ลิวา
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
พัฒนาการของ อาณาจักรอยุธยา  227 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 พ.ย. 2554 06:28 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  110 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 ธ.ค. 2555 22:35 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ใบงานที่ ๓ สำหรับนักเรียน ม.๕ ที่จะแก้คะแนนตก  34 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 ส.ค. 2554 07:29 จิรพล ลิวา
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
อันนี้คือ ใบงาน "สอบ 1" ที่นักเรียนหลายคนไม่ยอมส่งร้ายกาจมาก อิอิิอ ทำมาส่งซ่ะ  50 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ก.ย. 2554 03:52 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  280 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 พ.ค. 2558 21:06 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  14470 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 ธ.ค. 2555 20:48 จิรพล ลิวา
ċ

ดู
ครูกำหนดให้ใช้ ฟอนต์ นี้เท่านั้นในการทำรายงานส่งครู กรุณาโหลด และติดตั้ง  17 พ.ค. 2556 20:49 จิรพล ลิวา
ć
ดู ดาวน์โหลด
พ้ิอย สงครามโลกครั้งที่ ๑ นร. ที่สนใจมาโหลดไปอ่านได้  2954 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 ธ.ค. 2554 00:59 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  243 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 ก.พ. 2556 18:13 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  873 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 ธ.ค. 2557 07:53 จิรพล ลิวา
ć
ดู ดาวน์โหลด
  7087 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ต.ค. 2555 20:06 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู
หนังสือสรุปสงคม ของ True นร. สามารถโหลดไปอ่านได้ในเชิงการศึกษาน่ะคร๊ะ  22 ต.ค. 2559 08:14 จิรพล ลิวา
ć
ดู ดาวน์โหลด
หน่วยที่ ๕ วิชาประวัติศาสตร์ (วัฒนธรรมและภูมิปัญญา)  88 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ม.ค. 2555 22:24 จิรพล ลิวา
ċ

ดู
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน  13 ก.ย. 2559 06:29 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  474 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ก.ย. 2556 19:19 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  847 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ก.ย. 2556 21:52 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1488 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ก.ย. 2556 21:54 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ประวัติศาสตร์การเมืองเปรียบเทียมสำหรับ นร. ม.๖ ที่จะสอบกลางภาคนี้  247 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 ธ.ค. 2554 00:56 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู
  13 ก.ย. 2559 06:28 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู
  13 ก.ย. 2559 06:28 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู
  13 ก.ย. 2559 06:28 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู
  13 ก.ย. 2559 06:28 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู
  13 ก.ย. 2559 06:28 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู
  13 ก.ย. 2559 06:28 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู
  13 ก.ย. 2559 06:28 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู
  13 ก.ย. 2559 06:28 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู
  13 ก.ย. 2559 06:28 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู
  13 ก.ย. 2559 06:28 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู
  13 ก.ย. 2559 06:28 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู
  13 ก.ย. 2559 06:28 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู
  13 ก.ย. 2559 06:28 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  506 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 มี.ค. 2555 05:31 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  290 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 มี.ค. 2555 05:31 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  813 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 มี.ค. 2555 05:31 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  206 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 มี.ค. 2555 05:32 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  167 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 มี.ค. 2555 05:30 จิรพล ลิวา
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  40 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
ć
ดู ดาวน์โหลด
การปรับปรุงประเทศสมัย ร.๕ และ ร.๖  144 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  41 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
ć
ดู ดาวน์โหลด
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา  93 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  45 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 17 พ.ค. 2556 20:51 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  70 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  35 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  282 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  435 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  287 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  524 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  296 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  103 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 พ.ย. 2557 18:44 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1567 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  170 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  125 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ใบงานที่ ๑ สำหรับ ม.๔ แก้คะแนนตก  33 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ใบงานที่ ๑ สำหรับ นักเรียน ม.๕ ที่จะแก้คะแนนตก  33 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ใบงานที่ ๒ แก้คะแนนตกสำหรับ นักเรียน ม.๔  34 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ใบงานที่ ๒ สำหรับนักเรียน ม.๕ ที่จะแก้คะแนนตก  33 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ใบงานที่ ๓ สำหรับนักเรียน ม.๔ แก้คะแนนตก  33 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ใบงานที่ท ๔ สำหรับนักเรียน ม.๔ แก้คะแนนตก  33 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ใบงานที่ ๔ สำหรัีบนักเรียน ม.๕ ที่จะแก้คะแนนตก  32 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  12226 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ระบบสหประชาชาติ  1207 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
สรุปลำดับการนำเสนอรายงาน "ทุกวิชา ทุกระดับชั้น" ที่ครู สอนขอให้นักเรียนมาตรวจเชคได้ และใครที่คิดว่าผ่านแล้ว แต่ไม่มีชื่อติดต่อครูด่วนใน face book และส่ง e-mail ไฟล์ด เค้าโครงมาให้ครูที่ bondkungja@gmail.com ด่วนที่สุด                  70 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 20 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
รายงานเมื่อสมัยเรียน ป.ตรี เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับเสรีนิยม  580 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
ć
ดู ดาวน์โหลด
ศาสนาคริสต์   1955 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  775 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  31 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  31 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  31 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  31 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  25 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2556 20:41 จิรพล ลิวา
Comments