Overzicht

De aanwezigheid van jezuïeten in Delft verdeelt zich over twee periodes. Eerst woonden ze er van 1592 tot 1708. Op 31 december 1708 moesten zij op last van de Staten Generaal Holland verlaten. Van hun aanwezigheid is nagenoeg geen enkel zichtbaar spoor bewaard gebleven. In 1948 keerden ze, op verzoek van de plaatselijke katholieken, terug om er een college te stichten, het Stanislascollege.

In 1592 kwamen de eerste jezuïeten naar Delft; bijna twintig jaar nadat de stad was overgegaan op de Calvinistische leer, en het officieel overboden was een andere godsdienst te belijden. De voormalige pastoor van de Oude Kerk had in Rome om jezuïeten-missionarissen gevraagd. Er kwamen er drie: de paters Cornelis Duyst, Willem de Leeuw en Georgius Verburch.
Duyst en Verburch waren oorspronkelijk afkomstig uit Delft. Verburch is in onze streken actief tot 1597. In een visitatierapport van 1594 wordt hij omschreven als middelmatig predikant, bangelijk en snel in de put, waar hij niet makkelijk uit is te halen. In 1599 sterft hij te Grave als legeraalmoezenier, 40 jaar oud.

Dries van den Akker heeft een wandeltocht uitgezet die op het kaartje is aangegeven.
De nummers op het kaartje corresponderen met de [nummers] van de onderdelen die u in het menu links vindt.
Klik op de afbeelding voor een vergroting; ook díe vergroting kan weer vergroot worden.


De wandeltocht staat ook beschreven in
'Jezuïeten', nr. 30, zomer 2012, pagina's 7, 8 en 9.
Die zijn op te halen door hier te klikken.