Nowości


W kwietniu 2021 r. dodano wspomnienia Menachema Zakalika o żydowskim Łukowie na początku XX w., w tłumaczeniu Krzysztofa Czubaszka.

W kwietniu 2021 r. dodano wspomnienia Dawida (Cudka) Zakalika o żydowskim Łukowie przed I wojną światową, w tłumaczeniu Krzysztofa Czubaszka.

W marcu 2021 r. dodano zdjęcie pompy przy ul. Międzyrzeckiej i fabryki obuwia Dawida Gastmana. 

W marcu 2021 r. dodano zdjęcia młyna należącego do rodziny Keselbrenerów.

16 marca 2021 r. we Wspólnocie Łukowskiej opublikowany został artykuł, współautorstwa dr. Krzysztofa Czubaszka, ze zdjęciami nieistniejącego budynku, który zapewne stanowił element „dworu” cadyka Herszełe Morgenszterna.

3 i 10 marca 2021 r. na antenie Programu 1 Polskiego Radia wyemitowane zostały audycje z udziałem dr. Krzysztofa Czubaszka, w których mówił on m.in. o przywracaniu pamięci o Żydach łukowskich.

23 lutego 2021 r. na kanale youtubowym Hist_PL opublikowana została dłuższa i surowa wersja (niezmontowana, z napisami technicznymi i bez podkładu muzycznego) filmu nakręconego przez Niemców w 1940 r. w Łukowie, znanego od 2013 r.

23 lutego 2021 r. we Wspólnocie Łukowskiej opublikowana została druga część artykułu dr. Krzysztofa Czubaszka o odkryciu w Łukowie domu cadyka Herszełe Morgenszterna.

16 lutego 2021 r. we Wspólnocie Łukowskiej opublikowana została pierwsza część artykułu dr. Krzysztofa Czubaszka o odkryciu w Łukowie domu cadyka Herszełe Morgenszterna. Materiał podał do druku redaktor Zbigniew Smółko.

12 lutego 2021 r. na portalu Żydowskiego Instytutu Historycznego ukazał się artykuł Pawła Jezierskiego pt. „Mysz w chlebie. Stosunki polsko-żydowskie w Łukowie według przedwojennej prasy”.

W lutym 2021 r. dodano artykuł o odkryciu w Łukowie domu cadyka Herszełe Morgenszterna.

W lutym 2021 r. dodano informację o przypadku napaści na Żyda, do której doszło w 1920 r. w pociągu przejeżdżającym przez Łuków.

24 i 31 stycznia 2021 r. na antenie Radia dla Ciebie wyemitowane zostały audycje o przywracaniu pamięci o Żydach łukowskich, z udziałem dr. Krzysztofa Czubaszka.

25 stycznia 2021 r. dr Krzysztof Czubaszek zaprezentował wykład online poświęcony historii Żydów łukowskich w ramach „Poland Forum” na izraelskim Uniwersytecie Bar-Ilana.

W styczniu 2021 r. dodano relację Walentyny Chruściel.

W styczniu 2021 r. dodano relację Henryka Szczęśniaka.

W styczniu 2021 r. dodano relację Janusza Swinarskiego.

W styczniu 2021 r. dodano link do artykułu na stronie Żydowskiego Instytutu Historycznego wspominającego odezwę Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łukowie wzywającą do udziału w obchodach święta Konstytucji 3 maja (z 1933 r.; w tekście omyłkowo: z 1939 r.)

W styczniu 2021 r. dodano zdjęcia oraz wycinki prasowe dotyczące Szlomy Zakalika, członka rady miejskiej w Łukowie.

W styczniu 2021 r. dodano opis zagłady Żydów w Łukowie pochodzący z autobiografii jej świadka – Henryka Chmielewskiego („Papcia Chmiela”).

29 grudnia 2020 r. we Wspólnocie Łukowskiej opublikowany został artykuł dr. Krzysztofa Czubaszka o pisarzu i dziennikarzu Dawidzie Zakaliku (1900-1980), który urodził się i wychował w Łukowie.

W grudniu 2020 r. dodano spis rzemieślników i handlarzy (w tym żydowskich) powiatu łukowskiego z 1868 r.

W grudniu 2020 r. dodano informacje o rowerowej wyprawie Symchy Pomeranca do Palestyny w 1932 r.

W grudniu 2020 r. dodano informacje o żydowskich konwertytach w ziemi łukowskiej.

W grudniu 2020 r. dodano informacje o Dawidzie Zakaliku (1900-1980), pisarzu i dziennikarzu, który urodził się i wychował w Łukowie.

W listopadzie 2020 r. na stronie internetowej projektu „Neshoma”, realizowanego przez amerykańską fundację „Bridge to Poland” i lubelski Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, zamieszczone zostało nagranie wideo rozmowy z dr. Krzysztofem Czubaszkiem o działalności na rzecz pamięci o Żydach łukowskich.

W listopadzie 2020 r. dodano opis Łukowa ze wzmianką o miejscowych Żydach pochodzący z „Dykcjonarzyka geograficznego” z 1782 r.

W listopadzie 2020 r. dodano wypisy z „Historii Łukowa i parafii łukowskiej” (1886 r.) księdza Teofila Rybki, dotyczące Żydów łukowskich.

W listopadzie 2020 r. dodano wycinek prasowy z gazety polonijnej „Dziennik Związkowy” z 1939 r. o rozstrzelaniu Polaków i Żydów w Łukowie.

W listopadzie 2020 r. dodano wycinki prasowe z gazety narodowców „ABC – Nowiny Codzienne” z 1937 r. o akcjach bojkotowych skierowanych przeciwko łukowskim Żydom.

12 października 2020 r. w warszawskim Salonie Agaty Steczkowskiej odbyło się spotkanie z dr. Krzysztofem Czubaszkiem pt. „Stanisław Żemis – świadek zagłady Żydów w Łukowie”.

6 maja 2020 r. „Tygodniku Siedleckim ukazał się artykuł dr. Krzysztofa Czubaszka o Salomonie Borensztejnie, synu łukowskiego młynarza.

W maju 2020 r. dodano informację o zamordowaniu w październiku 1944 r. żydowskiego partyzanta w Łukowie.

W kwietniu 2020 r. dodano kartkę wysłaną z okupowanego przez Niemców Łukowa (1940 r.)

W kwietniu 2020 r. dodano dokument dotyczący zamordowania Żydów przez polskich policjantów w Staninie.

W kwietniu 2020 r. dodano relację Bera Ryczywoła.

W kwietniu 2020 r. dodano historię rodziny Goldbergów.

W kwietniu 2020 r. dodano historię fotografa Szmula Migdała.

W kwietniu 2020 r. dodano historię rodziny Borensztejnów, mieszkańców ulicy Okrzei.

W kwietniu 2020 r. dodano historię rodziny Borensztejnów, właścicieli młyna w Alejach Kościuszki.

23 marca 2020 r. w tygodniku Newsweek ukazał się artykuł o rodzinie żydowskiej zamordowanej przez partyzantów Narodowych Sił Zbrojnych w podłukowskiej wsi Aleksandrów.

4 lutego 2020 r. we Wspólnocie Łukowskiej opublikowany został artykuł dr. Krzysztofa Czubaszka o gazecie łukowskich narodowców, która ukazała się w 1938 r. i szczuła na Żydów.

8 stycznia 2020 r. w Tygodniku Siedleckim ukazała się relacja z wizyty w Łukowie Racheli Gadot i jej synów - przedstawicieli potomków Żydów łukowskich w Izraelu.

17 grudnia 2019 r. we Wspólnocie Łukowskiej ukazał się artykuł dr. Krzysztofa Czubaszka o rodzinie Hubermanów i Dwaszów.

W październiku 2019 r. dodano biografię Yossiego Gadota.

W październiku 2019 r. dodano historię rodziny Hubermanów i Dwaszów.

16 października 2019 r. Tygodniku Siedleckim ukazał się artykuł dr. Krzysztofa Czubaszka o Szmulu Migdale, przedwojennym żydowskim fotografie z Łukowa.

1 i 15 października 2019 r. w tygodniku Wspólnota Łukowska” opublikowany został dwuczęściowy artykuł o Ecie Chajt, żydowskiej bojowniczce i pierwszej powojennej burmistrz Łukowa.

1 października 2019 r. w tygodniku Wspólnota Łukowska” ukazała się informacja o tym, że Muzeum Regionalne w Łukowie wzbogaciło się o drewnianą rzeźbę Żyda, nawiązującą do wielowiekowej obecności społeczności żydowskiej w tym mieście.

We wrześniu 2019 r. przeorganizowano stronę Żydzi Łukowa i okolic”, dodając menu boczne oraz nowe działy, takie jak m.in. Ludzie, Fotografie, Telewizja, Filmy, English section.

W maju 2019 r. dr Krzysztof Czubaszek wydał samodzielną publikację pt. Stanisław Żemis – świadek zagłady Żydów w Łukowie / Stanisław Żemis – Witness of the Holocaust in Łuków, zawierającą artykuł odkrywający tożsamość autora dziennika dokumentującego Holokaust w Łukowie oraz pełny tekst dziennika, a wszystko to w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej.

24 maja 2019 r. na cmentarzu w Kirjat Tiwon w Izraelu odbyła się uroczystość upamiętniająca pierwszą rocznicę śmierci Yossiego Gadota.

22 maja 2019 r. w Tygodniku Siedleckim ukazał się artykuł dr. Krzysztofa Czubaszka przybliżający postać Stanisława Żemisa, autora dziennika dokumentującego Holokaust w Łukowie.

8-9 kwietnia 2019 r. zorganizowane zostały w Łukowie II Dni Kultury Żydowskiej.

W grudniu 2018 r. ukazał się 14 tom rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, w którym opublikowany został artykuł dr. Krzysztofa Czubaszka pt. Stanisław Żemis - świadek zagłady Żydów w Łukowie, odkrywający tożsamość autora dziennika dokumentującego Holokaust w Łukowie.
Więcej
23 sierpnia 2018 r. podczas Pardes Festival – Spotkań z Kulturą Żydowską w Kazimierzu Dolnym dr Krzysztof Czubaszek wygłosił wykład pt. „W labiryncie historii: Żydzi w międzywojennym Łukowie”.
Więcej
8 maja 2018 r. w tygodniku Wspólnota Regionalna ukazała się rozmowa z dr. Krzysztofem Czubaszkiem, poświęcona książce Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski.
Więcej

W kwietniu 2018 r. dodano dokument zawierający wykaz Żydów łukowskich - członków ochotniczych wart ochraniających miasto we wrześniu 1939 r.

22 kwietnia 2018 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” odbyła się promocja książki Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski pod redakcją Barbary Engelking i Jana Grabowskiego, w której opublikowano wyniki badań dotyczących losów ukrywających się Żydów z dziewięciu przedwojennych powiatów, w tym z powiatu łukowskiego.

17 kwietnia 2018 r. izraelska gazeta Gefen” opublikowała relację z wizyty izraelskiej młodzieży w Łukowie.
Więcej

3 kwietnia 2018 r. w tygodniku Wspólnota Łukowska ukazał się artykuł o radnych z Serokomli w pow. łukowskim, którzy nie chcą upamiętnienia zamordowanych w tej wsi Żydów.
Więcej

W lutym 2018 r. Łuków odwiedziła grupa młodzieży z Izraela.

W lutym 2018 r. ukazał się rocznik „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” (tom 13 za rok 2017), w którym opublikowane zostały dwa materiały dotyczące Żydów łukowskich - porównawcza wersja dziennika świadka zagłady Żydów w Łukowie i wspomnienie o Mariannie Adameczek.

W lutym 2018 r. dodano dokument Mośka Wiśni ze Stoku z 1849 r.
Więcej

W lutym 2018 r. dodano opowieść ministra edukacji Izraela Naftalego Bennetta, którego żony dziadek Eli Rodzyniak pochodził z Łukowa.

21 lutego 2018 r. na antenie Telewizji TVN24 wyemitowany został materiał o szmalcownikach i szantażystach. Pojawił się w nim wątek donosu napisanego w 1941 r. do Niemców na Icka Lejbmana, Żyda z Łukowa. 

20 lutego 2018 r. w tygodniku Wspólnota Regionalna ukazał się artykuł o Elim Rodzyniaku, dziadku żony ministra edukacji Izraela Naftalego Bennetta.
Więcej

5 lutego 2018 r. w Biuletynie Informacyjnym Miasta Radzyń” ukazał się artykuł o Leonie Jurku z Paskud, który uratował 15-letnią Helen Horowic.

W styczniu 2018 r. dr Krzysztof Czubaszek został za swą działalność na rzecz pamięci o Żydach łukowskich nominowany do nagrody Tygodnika Siedleckiego - Złote Skrzydła - Człowiek Roku 2017.

23 stycznia 2018 r. w tygodniku Wspólnota Łukowska ukazał się artykuł o pogromie w Łukowie, do którego doszło w 1920 r.

W grudniu 2017 r. dr Krzysztof Czubaszek odwiedził miejsca upamiętniające Żydów łukowskich w Jerozolimie.
Więcej

W listopadzie 2017 r. dodano film dr. Krzysztofa Czubaszka podsumowujący dziesięć lat (2007-2017) działalności na rzecz zachowania pamięci o społeczności żydowskiej Łukowa i okolic.

23 listopada 2017 r. zmarł w Legnicy, w wieku 97 lat, szewc Moszek Sznajser z Łukowa.

W październiku 2017 r. dodano cztery relacje wideo: Janiny Zomer, Bolesławy Ścioch, Ireny Matacz, Helen Biderman i Sola Prenglera, ze zbiorów United States Holocaust Memorial Museum.

31 października 2017 r. „Tygodniku Siedleckim” ukazał się artykuł Piotra Giczeli pt. Pobyć chwilę przy ohelu, podsumowujący Dni Kultury Żydowskiej w Łukowie.
Więcej
16-17 października 2017 r. zorganizowane zostały w Łukowie pierwsze Dni Kultury Żydowskiej.
Więcej

11 października 2017 r. „Tygodniku Siedleckim” ukazał się artykuł Piotra Giczeli pt. Czy to Polacy wyklęci?, poświęcony 75. rocznicy likwidacji getta w Łukowie.
Więcej
22 czerwca 2017 r. „Echu Katolickim” ukazał się wywiad z dr. Krzysztofem Czubaszkiem, poświęcony jego działalności na rzecz przywracania pamięci o łukowskich Żydach.
Więcej

W maju 2017 r. ukazała się dwujęzyczna publikacja dr. Krzysztofa Czubaszka pt. Twarze. Fotografie Żydów łukowskich / Faces. The Jews of Łuków in Photographs.
Więcej

20 maja 2017 r. w Muzeum Regionalnym w Łukowie otwarta została stała wystawa pt. „Tu mieszkaliśmy. Historia łukowskich Żydów”.
14 marca 2017 r. w tygodniku „Wspólnota Łukowska” ukazała się druga część artykułu dr. Krzysztofa Czubaszka, w którym przedstawiona została tragiczna historia rodziny Keselbrenerów.

7 marca 2017 r. w  tygodniku „Wspólnota Łukowska” ukazała się pierwsza część artykułu dr. Krzysztofa Czubaszka, w którym przedstawiona została tragiczna historia rodziny Keselbrenerów.
Więcej

W styczniu 2017 r. dodano odpowiedź dr. Krzysztofa Czubaszka na wypowiedź burmistrza Łukowa Dariusza Szustka.
Więcej

W grudniu 2016 r. dodano zeznanie Icchaka (Izera, Ajzyka) Lasta.
Więcej
W grudniu 2016 r. dodano zdjęcia i tłumaczenie tablicy poświęconej Żydom łukowskim na cmentarzu żydowskim w Monachium.
Więcej

W listopadzie 2016 r. dodano relację Frydy Rozmaryn.
Więcej

17 lipca 2016 r. „Tygodniku Siedleckim” ukazał się artykuł dr. Krzysztofa Czubaszka opowiadający o rabinie Akiwie Meirze Tornhajmie, cadyku z Łukowa.

5 czerwca 2016 r. „Tygodniku Siedleckim” ukazał się artykuł dr. Krzysztofa Czubaszka o łukowskich akcentach podczas izraelskich obchodów Dnia Pamięci o Zagładzie (Jom ha-Szoa). Opisana tam też została historia rodziny Lastów z Zalesia koło Łukowa, którą podczas Zagłady uratowała rodzina Oklińskich.
Więcej

W maju 2016 r. dodano artykuł dr. Krzysztofa Czubaszka o Ecie Chajt, pierwszej powojennej burmistrz Łukowa, opublikowany w trzech częściach w „Tygodniku Siedleckim” (8, 15 i 22 maja 2016 r.).
Więcej

W maju 2016 r. dodano relację z izraelskich obchodów Dnia Pamięci o Zagładzie (Jom ha-Szoa), w których wziął udział dr Krzysztof Czubaszek.
Więcej

W maju 2016 r. dodano zdjęcia z Instytutu Jad wa-Szem w Jerozolimie dotyczące Łukowa i okolic.
Więcej

W kwietniu 2016 r. dodano relację dotyczącą Feliksa Pycki, mieszkańca Adamowa, który ukrywał u siebie żydowską dziewczynę.
Więcej
W styczniu 2016 r. zburzono dawny żydowski dom modlitwy przy ul. Browarnej w Łukowie.
Więcej
W styczniu 2016 r. dodano zdjęcia łukowskiego getta, zrobione w maju 1941 r. przez żołnierza Wehrmachtu.
Więcej

W październiku 2015 r. dodano informacje oraz zdjęcie dotyczące Szlomy Zakalika, członka rady miejskiej w Łukowie.

18 października 2015 r. w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Łukowa w Paryżu dr Krzysztof Czubaszek wygłosił wykład pt. „Wołanie o pamięć. Żydzi Łukowa i okolic”.
Więcej
26 czerwca 2015 r. w warszawskim Salonie Agaty Steczkowskiej odbyło się spotkanie z dr. Krzysztofem Czubaszkiem pt. „Wołanie o pamięć. Żydzi Łukowa i okolic”.
Więcej

19 czerwca 2015 r. odbyła się w Łukowie uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego miejscowej społeczności żydowskiej.
Więcej

W czerwcu 2015 r. dodano spis inskrypcji na macewach na cmentarzu przy ul. Warszawskiej.
Więcej

W maju 2015 r. dodano nieznane niemieckie zdjęcia Łukowa z kolekcji Łukasza Biedki, wykonane ok. 1941 r.
Więcej

28 marca 2015 r. na antenie Radia Lublin wyemitowany został reportaż Czesławy Borowik pt. Zaklęty w ciszę ból, poświęcony dziejom społeczności żydowskiej w Łukowie, z udziałem dr. Krzysztofa Czubaszka.
16 marca 2015 r. w czasopiśmie „Konkrety” ukazał się artykuł o Mojszem Sznejserze, przedwojennym szewcu z Łukowa.

30 października 2014 r. dodano zdjęcia z Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie dotyczące Łukowa.

14 października 2014 r. we „Wspólnocie Łukowskiej” ukazał się artykuł dr. Krzysztofa Czubaszka pt. Łukowskie korzenie szefa izraelskiego wywiadu.
Więcej

We wrześniu 2014 r. dodano informacje oraz zdjęcia dotyczące rodziny Wajsbaumów.

We wrześniu 2014 r. uzupełniono informacje dotyczące rodziny Keselbrenerów o nowe zdjęcia i kopie dokumentów.

We wrześniu 2014 r. dodano wykazy żydowskich rzemieślników, kupców i przedsiębiorców w Łukowie i okolicy z lat 1903-1905.

3 stycznia 2014 r. w Życiu Siedleckim” opublikowana została rozmowa z dr. Krzysztofem Czubaszkiem, poświęcona budowie obelisku upamiętniającego łukowskich Żydów.

W październiku 2013 r. dodano informacje dot. losów Frydy Pomeranc, aktorki koła dramatycznego w Łukowie, otrzymane od jej wnuka Amira Pomerantza z Izraela.

27 września 2013 r. burmistrz Łukowa Dariusz Szustek wyraził zgodę na lokalizację obelisku poświęconego łukowskiej społeczności żydowskiej na skwerku u zbiegu ul. Staropijarskiej i Zdanowskiego, w obrębie dawnej synagogi.

W lipcu 2013 r. burmistrz Łukowa Dariusz Szustek odmówił zgody na postawienie obelisku upamiętniającego społeczność żydowską Łukowa w miejscu dawnej synagogi przy ul. Staropijarskiej.

W kwietniu 2013 r. Biblioteka Narodowa wydała książkę Społeczeństwo żydowskie Łukowa na afiszach wydanych w II Rzeczypospolitej.
Więcej

W marcu 2013 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Łukowa w Paryżu, zrzeszające potomków Żydów łukowskich, przesłało na ręce dr. Krzysztofa Czubaszka podziękowanie za zaangażowanie na rzecz upamiętniania łukowskiej społeczności żydowskiej.

W marcu 2013 r. pojawiły się nieznane zdjęcia żydowskiego Łukowa z 1941 r.

19 lutego 2013 r. dodano wspomnienia Kazimierza Czajki.
Więcej

31 stycznia 2013 r. na jednym z niemieckich portali opublikowany został unikalny film nakręcony w 1940 r. w Łukowie, pokazujący miasto, a przede wszystkim żyjącą w nim ludność żydowską.

5 października 2012 r. odbyła się w Łukowie uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej martyrologii ludności żydowskiej, połączona z sesją popularnonaukową oraz marszem szlakiem życia i męczeństwa łukowskich Żydów. Upamiętniona została w ten sposób 70. rocznica rozpoczęcia likwidacji miejscowego getta.

W lutym 2012 r. w czasopiśmie internetowym Dwutygodnik.com ukazał się artykuł o Mojsze Sznejserze, przedwojennym szewcu z Łukowa.