Priemyselné podlahy

Firma JEVČIČ PODLAHY má s aplikáciou priemyselných podláh dlhoročné skúsenosti, preto nás kvalita našej práce zaraďuje medzi stabilné a spoľahlivé firmy, čoho najväčším dôkazom je spokojnosť našich zákazníkov. Medzi naše najväčšie devízy patrí 100% servis, bezplatné poradenstvo, korektný vzťah k zákazníkovi a samozrejme kvalita našich služieb.

Ak má investor  záujem aby mu podlaha dlhodobo slúžila, mal by zvážiť nasledovné kritéria, ktoré sú určujúce pri výbere vhodného typu podlahy. Najdôležitejšie kritéria ktoré ovplyvňujú správny výber podlahy sú:

  •     mechanické namáhanie
  •     chemické namáhanie
  •     minimálna doba počas ktorej má podlaha vydržať bez nutnosti opravy
  •     parametre stavby-novostavba, rekonštrukcia, dilatácie, izolácie ...
  •     rýchlosť realizácie a uvedenia podlahy do prevádzky

Je ešte samozrejme množstvo ďalších parametrov, ktoré je treba zvážiť ako je tepelná izolácia, protišmykovosť, schopnosť odvádzať elektrostatický náboj a pod. Žiaľ nie je možné podrobne rozobrať podrobne každú možnú kombináciu, ktorá sa môže pri návrhu vhodnej priemyselnej podlahy vyskytnúť.

Podlahy podľa typu namáhania možno rozdeliť zhruba do nasledovných kategórii. Podlahy bežne namáhané, stredne namáhané, mechanicky silno namáhané, chemicky silno namáhané a špeciálne podlahy.

Základom pre dlhodobú a bezporuchovú prevádzku podlahy je príprava podkladu. Najčastejším podkladom je betón. Pri novostavbách je mimoriadne dôležité dbať na správnu technológiu betonáže. Základovú dosku je treba betónovať tak, aby sa pri hladení a zhutňovaní  nevytláčala, resp. nevyťahovala voda na povrch, ktorá zo sebou vynáša aj cement, ktorý po odparení vody zostane na povrchu. Toto sa dá dosiahnuť vodným súčiniteľom pod 0,5 a prímesou vhodného plastifikátora. Taktiež je potrebné zabrániť prudkému vyschnutiu povrchu a následnej tvorbe vlasových trhlín. Vo všeobecnosti platí, že pre následnú aplikáciu dvojzložkových systémov musí pevnosť povrchu v odtrhnutí byť min. 1,5 MPa, povrch musí byť suchý, čistý, bez mastnoty.

V ponuke firmy JEVČIČ PODLAHY sú:

Bezprašná povrchová úprava betónov

Liate podlahy epoxidové

Polyuretánové podlahy

Cementové podlahové stierky

Polymérbetónové podlahy

Protišmykové podlahy

Antistatické podlahy

    Aj keď problematika projekcie, výroby a údržby priemyselných podláh, nie je až taká jednoduchá, ako by sa na prvý pohľad zdalo, firma JEVČIČ PODLAHY je pripravená uspokojiť Vaše potreby v plnom rozsahu a kvalite.

    Priemyselná podlaha po odovzdaní do užívania je ako konštrukcia v drvivej väčšine najnamáhanejšia časť stavby a preto neexistuje univerzálne riešenie povrchových úprav priemyselných podláh. Často sa stáva, že finálne úpravy podláh sa robia až na konci výstavby, kde sú finančné prostriedky značne vyčerpané, a nezriedka sa mení aj na-projektovaná skladba podlahy kvôli financiám na rôzne kompromisné riešenia. Tieto rozhodnutia však v budúcnosti môžu spôsobiť obrovské finančné škody. Pri bežiacej výrobe je potom oprava podlahy bez odstávky produkcie mimoriadne ťažká a finančne náročná.

    Aj z týchto dôvodov je preto nevyhnutné, aby sa vhodnému výberu typu podlahy venovala zvýšená pozornosť.TOPlist