Firma JEVČIČ PODLAHY má bohaté skúsenosti aj s pokládkou hydroizolácie striech, preto nás kvalita našej práce zaraďuje medzi stabilné a spoľahlivé firmy, čoho najväčším dôkazom je spokojnosť našich zákazníkov. Medzi naše najväčšie devízy patrí 100% servis, bezplatné poradenstvo, korektný vzťah k zákazníkovi a samozrejme kvalita našich služieb.

Nie všetky materiály použité na stavbu strechy sú odolné   proti  vlhkosti. Hydroizolácia chráni pod ňou ležiace vrstvy strechy pred vonkajšími vplyvmi, najmä vlhkosťou. Ak strecha nie je kvalitná, vzniknú chyby, ktoré je nutné opraviť. Najčastejšie ide o zatekanie a zvýšené zrážanie vodných pár. Dôsledkom je zhoršenie tepelno-izolačných vlastností strechy. Zatekanie spôsobuje poškodzovanie interiéru a znepríjemňuje život. Vo vlhkom obytnom priestore sa zvyčajne množia baktérie a plesne, ktoré môžu poškodzovať Vaše zdravie.

    Dôvody zatekania strechy môžu byť rôzne. Aj pri zdanlivo bezvýznamnej poruche je treba najprv urobiť odbornú diagnostiku a až potom navrhnúť a urobiť odbornú opravu. Niekedy postačí aj malá oprava, inokedy je potrebná kompletná výmena či rekonštrukcia starej strechy. S týmito prácami Vám firma Jevčič ochotne pomôže.

Pri hydroizolácii strechy postupujeme systematicky:

 • analýza príčiny závady - je potrebná obhliadka strechy. Zistenie príčiny zatekania je základom pre voľbu vhodného technologického postupu
 • výber technológie - vhodne zvolený postup je základom pre úspešné a hospodárne odstránenie závady. Minimalizuje nebezpečenstvo chýb v skrytých detailoch
 • vypracovanie dokumentácie - vyhotovíme realizačnú dokumentáciu. Riešeniu problému venujeme mimoriadnu pozornosť.
 • realizácia práce - stavebné práce vykonávajú naši pracovníci zaškolení pre jednotlivé technológie priamo u ich dodávateľov. Používame originálne kvalitné materiály a práce vykonávame podľa realizačnej dokumentácie, s využitím vlastných skúseností, poznatkov a moderných trendov z oblasti izolácií stavieb

Možnosti realizácie opráv strešnej krytiny

 • strechy nové komplet
 • strechy staré kompletné rekonštrukcie
 • jedno aj dvojvrstvový systém so strhnutím aj bez strhnutia starej izolácie
 • jedno aj dvojvrstvový systém bez zateplenia strešnej konštrukcie
 • jedno aj dvojvrstvový systém so zateplením strešnej konštrukcie
 • demontáž a montáž z opravou starého bleskozvodu
 • demontáž starého a dodávka s montážou nového bleskozvodu
 • revízna správa na bleskozvod
 • odvetrávanie strešného plášťa / platí to pre staré strechy ako aj pre novostavby /
 • demontáž starých a montáž nových odkvapových aj atikových plechov
 • ošetrenie a nový syntetický náter všetkých kovových prvkov ktoré nie sú prekryté hydroizoláciou
 • ošetrenie odkvapových, atikových plechov a ich plno plošné prelepenie novou hydroizoláciou
 • kompletné opravy a výmeny klampiarskych prvkov
 • zníženie starých strešných odtokov a osadenie nových odtokov s lapačom nečistôt
 • úplné alebo čiastočné spádovanie striech
 • reflexné nátery izolácií aj plechových striech a trapézových plechov

      Na všetky hydroizolačné práce garantujeme:

 • zdarma vypracujeme posudok terajšieho stavu strešného plášťa, s návrhom nového riešenia opravy a kompletnou cenovou kalkuláciou
 • veľmi bohaté skúsenosti
 • vysokú odbornosť
 • kvalitu prevedenej práce
 • estetiku práce
 • precízne a dôsledné riešenie všetkých detailov a prestupov
 • výber vhodnej a cenovo dostupnej novej hydroizolácie
 • záručný a pozáručný servis na prevedené práce
 • záruky poskytnuté podľa spôsobu realizácie až na 10 rokov

  Z ponuky firmy JEVČIČ PODLAHY vyberáme :

  Hydoizolácie asfaltových striech

  Škridlové strechy

  Strešné PVC fólie

  Hydroizolačné nátery striech


TOPlist