5. Lịch 33 Ngày Chuẩn Bị Tận Hiến

 Lịch Soạn cho 33 Ngày Dọn Mình Tận Hiến theo Thánh Louis de Montfort

I.  Thực Hành Hằng Ngày

Mỗi ngày làm 5 việc sau đây(không cần làm nhiều một lúc):

1. Trước mỗi việc nói: "cùng với Mẹ, con làm việc...này vì yêu mến Chúa"
2. Kiếm vài ba hy sinh dâng lên cho Đức Mẹ.
3. Cầu xin (nguyện cả tuần.)
4. Suy niệm(mỗi ngày 1 bài).
5. Nguyện Chuỗi Kinh Mai Khôi, Chuỗi Thương Xót...

II.  Những đoạn sách Suy Gẫm trong 33 ngày dọn mình chuẩn bị:


a)
 
Trong 12 ngày đầu tẩy não cho hết óc trần tục

 

     *  Gẫm Phúc âm Thánh Matthew các đoạn: 5,6,7.
     *  Đọc Sách Gương Phúc (Gương Chúa Giêsu): Quyển 1, chương 13, 18, 25; Quyển 2: chương 10, 40.


b) 
Ba tuần mặc tinh thần Chúa Kitô

1.   Tuần Thứ 1: Xin ơn nhận biết mình

      *  Gẫm Phúc âm Matthew, đoạn 24, 25; Luca đoạn: 11, 13, 16, 17, 18.

      *  Đọc Sùng Kính chân chính số 81, 82, 228

 2.   Tuần Thứ 2: Xin ơn nhận biết Đức Maria

       Gẫm Phúc âm Thánh Luca đoạn 1,2. Gioan đoạn 2.
       *  Đọc Bí Mật Maria số 23, 24.

       * 
Đọc Sùng Kính Chân Chính số 105-110, 120-121, 152-164, 213-225, 12-38.

 3.  Tuần Thứ 3: Xin ơn nhận biết Chúa Kitô

      *  Đọc Phúc âm Thánh Matthew đoạn 26, 27. Gioan: 23.
      * 
Sùng Kính Chân Chính số 243-254, 257-260, 261-265, 231-233.


Bấm vào: Lịch Kinh Nguyện và Suy Gẫm soạn cho 33 Ngày                      
 
 33 Ngày Dọn Mình Các Bài Suy Gẫm
cho mỗi ngày
 Kinh Nguyện mở đầu và sau suy gẫm
 12 ngày đầu tẩy não:1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  1212 Ngày đầu
 Tuần 1:13  14  15  16  17  18  197 ngày tuần 1
Tuần 2:20  21  22  23  24  25  26 
 7 ngày tuần 2
 Tuần 3:27  28  29  30  31  32  33
 7 ngày tuần 3
Ngày Tận Hiến Lễ nghi tận hiến Lời Nguyện Tận Hiến
Sau Ngày Tận Hiến Sống tinh thần tận hiến
Thánh Montfort khuyên
Đọc kỹ  lại "7 đề mục cho lớp tận hiến", Cha Mathêu Kỳ đã dày công soạn trong "Sách Vàng: bao gồm ngày tận hiến, sống tinh thần tận hiến, lời khuyên trước và sau khi tận hiến.

Lịch Gợi Ý
: Chọn Các Đợt Dọn Mình
Chuẩn Bị Tận Hiến

Quý vị có thể chọn vào các đợt như sau
(xin xem lịch ở các ô dưới):

 Bắt đầu 33 ngày chuẩn bị
Chọn Tận Hiến vào
các ngày Lễ Kính Mẹ Maria

Ngày Tận Hiến
 31 Tháng 12Kính Lễ Mẹ Dâng Con
2 Tháng 2
 9 Tháng 1Kính Lễ  Mẹ hiện ra ở Lộ Đức (Lourdes)
11 Tháng 2
20 Tháng 2
Kính Lễ Thiên Thần Truyền Tin cho Đức Mẹ 25 Tháng 3
26 Tháng 3
 Lễ Kính Thánh Montfort (ngoại lệ)
28 Tháng 4
28 Tháng 4 Kính Lễ  Mẹ Thăm Viếng 31 Tháng 5
13 Tháng 6
 Kính Lễ Mẹ Núi Các-men (Carmel)
 16 Tháng 7
13 Tháng 7
Kính Lễ Mẹ Hồn Xác lên trời
 15 Tháng 8
6 Tháng 8
Kính Lễ Sinh Nhật Mẹ
 8 Tháng 9
 13 Tháng 8Kính Lễ Mẹ Thương Đau 
 15 Tháng 9
19 Tháng 10
Kính Lễ Mẹ Dâng Mình
 21 Tháng 11
5 Tháng 11Kính Lễ Mẹ Vô Nhiễm Thai
 8 Tháng 12
9 Tháng 11Kính Lễ Mẹ Guadalupe
 12 Tháng 12

Ngoài ra quý vị cũng có thể chọn dọn mình tận hiến vào ngày "Lễ Chúa Kitô Vua", tức là vào Chúa Nhật Tuần Thứ Ba của tháng 11. Chẳng hạn như năm nay là năm 2016, quý vị sẽ bắt đầu dọn mình từ ngày 18 tháng 10, và ngày tận hiến sẽ rơi vào ngày 20 tháng Mười  Một (tức là rơi đúng vào Ngày Lễ Chúa Kitô Vua).

Lịch Gợi Ý:
Chọn Các Đợt Dọn Mình Nguyện Gẫm cho mỗi ngày trong 33 ngày

Phần I:  (12 ngày đầu) Tẩy Não Khỏi Tinh Thần Thế Tục
 NgàyĐợt IĐợt II
 Đợt IIIĐợt IV
Đợt V
 Đợt VI
 1 31 Tháng 12 20 Tháng 2 26 Tháng 3 28 Tháng 4 13 Tháng 7 5 Tháng 11
 2 1 Tháng 121/2
 27/3 29/4 14/7 6/11
 3 2/1 22/2 28/3 30/4 15/7 7/11
 4 3/1 23/2 29/3 1/5 16/7 8/11
 5 4/1 24/2 30/32/5
 17/7 9/11
 6 5/1 25/2 31/3 3/5 18/7 10/11
 7 6/126/2
 1/44/5
 19/7 11/11
 8 7/1 27/2 2/45/5
 20/7 12/11
 98/1
28/2
 3/4 6/5 21/7 13/11
 10   9/1 1/3 4/4 7/5 22/7 14/11
 11  10/12/3
 5/4 8/5 23/7 15/11
 12 11/1 3/3 6/4 9/5 24/7 16/11

Phần II: Tuần thứ nhất - Xin ơn Biết Mình
 Ngày Đợt I
Đợt II
Đợt III
Đợt IV
Đợt V
Đợt VI
13 12 Tháng 1 4 Tháng 3 7 Tháng 4 10 Tháng 5 25 Tháng 7 17 Tháng 11
14 13/1 5/3 8/4 11/5 26/7 18/11
15 14/1 6/3 9/4 12/5 27/7 19/11
16 15/1 7/3 10/4 13/5 28/7 20/11
 17 16/1 8/3 11/4 14/5 29/7 21/11
18 17/1 9/3 12/4 15/5 30/7 22/11
 19 18/1 10/3 13/4 16/5 31/7 23/11

Phần III: Tuần thứ hai - Xin ơn Hiểu Biết Mẹ Maria
 Ngày Đợt I
Đợt II Đợt III
Đợt IV
Đợt V
Đợt VI
20 19 Tháng 1 11 Tháng 3 14 Tháng  4 17 Tháng  5 1 Tháng 8 24 Tháng 11
21 20/1 12/3 15/4 18/5 2/8 25/11
22 21/1 13/3 16/4 19/5 3/8 26/11
23  22/1 14/3 17/4 20/5 4/8 27/11
24 23/1 15/3 18/4 21/5 5/8 28/11
25 24/1 15/3 19/4 22/5 6/8 29/11
26 25/1 17/3 20/4 23/5 7/8 30/11

Phần IV: Tuần thứ ba - Xin ơn Hiểu Biết Chúa Kitô
 Ngày Đợt I
Đợt II
Đợt III Đợt IV
Đợt V
 Đợt VI
27 26 Tháng 1 18 Tháng 3 21 Tháng 4 24 Tháng 5 8 Tháng 8 1 Tháng 12
28 27/1 19/3 22/4 25/5 9/8 2/12
29 28/1 20/3 23/4 26/5 10/8 3/12
30 29/1 21/3 24/4 27/5 11/8 4/12
31 30/1 22/3 25/4 28/5 12/8 5/12
32 31/1 23/3 26/4 29/5 13/8 6/12
33 1/2 24/3 27/4 30/5 14/8 7/12

 Ngày Tận Hiến
 
 2/2

Lễ Mẹ Dâng Con

 25/3

Lễ Truyền Tin
 
28/4


Lễ Kính T. Montfort

Lễ
Mẹ chỉ bảo đàng lành (26/4)

31/5


 Lễ Mẹ Thăm Viếng

15/8


Lễ Mẹ Mông Triệu

8/12

Lễ Mẹ Vô Nhiễm

Sách Vàng