Methodologi Sunnah

PENGENALAN

   1. Definasi
   2. Topik Perbincangan
   3. Kedudukan Hadis dalam Syariat
   4. Sejarah Perkembangan Ilmu Hadis

A : TALAQQI DAN MENYAMPAIKAN HADIS NABI

   1. Mengetahui Etika Syeikh dan Murid
   2. Mengetahui Cara-cara Menuntut Hadis
   3. Mengetahui Syarat-syarat Talakki dan Penyampaian Hadis (Gaya Bahasa & Gaya Penyampaian)
   4. Mengetahui Cara Menulis Hadis
   5. Mengetahui Bentuk-bentuk Penulisan Hadis
   6. Mengetahui Sebab-sebab Kedatangan Hadis

B : ILMU RIJAL

   1. Mengenali Sahabat r.a.
   2. Mengenali Tabi'in r.a.
   3. Mengenali Kuna wal Asmak
   4. Mengenali Yang Bernasab Selain Ayahnya
   5. Mengenali Yang Bernasab Berlainan Dengan Zahir Nasabnya
   6. Mengenali Yang Serupa Namanya, Ayahnya, Dan Datuknya
   7. Mengenali Nama Perawi, Syeikhnya Dan Seterusnya
   8. Mengenali Yang Serupa Nama Gurunya Dengan Nama muridnya
   9. Mengenali Nama
  10. Mengenali Nama tunggal
  11. Mengenali Laqab
  12. Mengenali Jenis-jenis Mawali
  13. Mengenali Adik-beradik Lelaki Dan Perempuan

C : ILMU JARH WA TAKDIL

   1. Definasi
   2. Dalil
   3. Siapakah Yang Diterima Riwayatnya ?
   4. Kaedah-kaedah Jarh wa Ta'dil
   5. Martabat Jarh wa Ta'dil
   6. Hukum Martabat Ini Dalam Hadis
   7. Mengenali Mustolah Ulama' Dalam Jarh wa Ta'dil
   8. Sebab-sebab Berlaku Perselisihan Dalam Jarh wa Ta'dil
   9. Siapakah Yang Diterima Kata-katanya Dalam Jarh wa Ta'dil
  10. Ulama'-ulama' Masyhur Yang Memperkatakan Pada Perawi-perawi

D : ILMU MUSTOLAH HADIS

 1. Dari Sudut Bilangan.
 2. Dari Sudut Penerimaan dan Penolakan.
 3. Dari Sudut Kecapaian Sanad.
 4. Dari Sudut Talakki dan Menyampaikan Hadis.
 5. Dari Sudut Ketepatan Nama-nama Perawi.
 6. I'tibar, Mutabi', dan Syahid.
 7. Karangan Ilmu Istilah Hadis.

E : ILMU ILAL HADIS

 1. Definasi.
 2. Cara-cara mengetahui Illah.
 3. Tempat kejadian illah.
 4. Karangan Ilmu Ilal Hadis.

F : PENYUSUNAN DAN PEMBUKUAN HADIS

 1. Sejarah Penyusunan Dan Pembukuan Hadis.
 2. Karya Ibu-ibu Buku Hadis Yang Enam.
 3. Karya Pengumpulan Dan Penyusunan Hadis.
 4. Karya Mengikut Jenis-jenis Hadis.
 5. Karya Hadis Di Dalam Bidang Tertentu.

G : ILMU MUKHTALAF HADIS

 1. Definasi.
 2. Faedah-faedah mempelajari.
 3. Mengatasi masalah pertentangan hadis.
 4. Karya Ilmu Mukhtalaf Hadis

H : ILMU GHARIB HADIS

 1. Definasi.
 2. Faedah mempelajari.
 3. Karya Ilmu Gharib.

I  : SEBAB-SEBAB KEDATANGAN HADIS

J : ILMU TAKHRIJ DAN PENGAJIAN SANAD

 1. Definasi.
 2. Faedah mempelajari.
 3. Takhrij Hadis.
 4. Mengkaji sanad.

K : PERBINCANGAN KEKELIRUAN OLEH ORIENTALIS TERHADAP HADIS