Udlejning

Jersie hallens cafeteria
Det er Jersie HK's Støtteforeningen, der forpagter cafeteriaet i Jersie Hallen. Cafeteriet drives udelukkende af frivillige og ulønnede hjælpere og alt overskud går ubeskåret ungdomsarbejdet i Jersie HK. 

Cafeteriaet drives efter gældende regler fra Sundhedsmyndighederne og vi er stolte af vores Elite Smiley.

På 1. sal har vi et festlokale - i daglig tale kaldet Pulterkammeret. Pulterkammeret kan - når der ikke er aktiviteter i Jersie Hallen - udlejes til at afholde private fester efter særlige regler.  Hallens primære brugere er altid sportsudøverne og lejer skal sikre at afviklingen af sportsaktiviteter kan ske uhindret. Leje af Pultekammeret giver IKKE adgang til hallen. Pulterkammeret udlejes ikke juleaften og nytårsaften.

Der er adgang til cafeteriaets køkken, forhal, toiletter, cafeteria og 1. sal. samt køkken faciliteter og service til 60 personer.

Jersie Hallen har mange brugere og vi kan ikke sikre, at alt er rengjort og på plads før din fest. Pultekammeret udlejes til medlemmer efter devisen: Vi passer på tingene og der skal være renere og pænere når du går - end når du kommer. Det er et vilkår og det gider vi ikke høre brok over. Sæt hellere tid af til at klargøre og pynte lokalerne i den stand du ønsker. Så får du en god fest og støtter samtidig det frivillige ungdomsarbejde i JHK

Det er vigtigt, at du læser linkene om "priser", "regler" og "sådan lejer du" i menuen til venstre.

Adresse: Jersie hallens cafeteria, Åsvej 14B, 2680 Solrød