Skole‎ > ‎

Hvad koster det?

Gældende for skoleåret 1. august 2016 til 31. juli 2017

Skolepenge
0.-3. klasse:            12 betalingsmåneder á 2130 kr. inkl. SFO (se nedenfor)
4.-7. klasse:            12 betalingsmåneder á 1380 kr. ekskl. SFO
SFO:                       et tilbud for 4.-7. klasse 750 kr. for elever i 4.-7. klasse
Morgen-SFO           et tilbud for 4.-7.klasse: 150 kr./mdr.
Søskenderabat:       2. barn 415 kr. 
                      3. barn 620 kr. 
  
                              
 
Betaling
Beløbet forfalder til betaling den 5. i hver måned. Ved manglende betaling af skolepenge udsender kontoret en påmindelse.
Manglende betaling kan i sidste ende medføre udmeldelse af eleven og opkrævningen sendes til inkasso. 
 
Depositum på 1.500 kr. betales ved start på skolen og tilbagebetales ved afgang fra skolen (ved start i 7.klasse tilbagebetales depositum ikke).

Fastsættelse af priser 
Størrelsen af depositum, skolepenge, søskenderabat, betaling for SFO fastsættes af skolens bestyrelse. Der er tradition for at beløbene årligt øges med inflationen, ca. 2-3 %.

Udmeldelse
Udmeldelse af skole og SFO skal ske skriftligt med 1. måneds varsel.