Kontakt


Skolen
Tonny Tang Christiansen, skoleleder
Tlf: 30 68 17 56

SFO
Thomas Bo Larsen, SFO-leder
Tlf: 59 18 32 55

Børnehuset
Marianne Bertelsen, børnehaveleder
Tlf: 30 27 04 86