Bestyrelse‎ > ‎

Kommende møder


Har du punkter til dagsorden, som du ønsker, at bestyrelsen skal behandle, skal punktet være formanden i hænde senest 3 uger før det kommende bestyrelsesmøde.
PLANLAGTE BESTYRELSESMØDER

5. september 2018
14. november 2018
3. december 2018
7. februar 2019
18. marts 219
11. april 2019
14, maj 2019

PLANLAGTE UDVALGSMØDER

Driftsudvalgsmøde:
22. august 2018