Några Cornelistolkningar. Bas: Lars Eriksson

Från Lunchkonsert i Gamla Kyrkan, Östersund. Bas: Lars Eriksson, Gitarr: Lasse Sörlin