O sboru


Vítejte na stránkách Chrámového sboru při kostele sv. Stanislava v Jemnici, který vznikl v roce 2000!

    V tomto roce, tedy přesně 1. října 2015, uplynulo rovných 15 let, kdy se scházíme na pravidelných zkouškách a cvičíme na pravidelné bohoslužby a koncerty.

    Jedná se o smíšený pěvecký sbor různých věkových kategorií, který navazuje na tradici sborových zpěvů při liturgii v dobách minulých. Počet členů sboru je v současné době 30, a to 12 sopránů, 10 altů, 4 tenory a 4 basy. V tomto složení sbor vystupuje při významných bohoslužbách, slavnostech a při koncertech duchovní hudby jak v Jemnici, tak v blízkém okolí. V menších kostelích a kaplích zpívá sbor v obsazení 5 sopránů, 5 altů, 4 tenory a 4 basy.

    Jelikož se jedná o chrámový sbor, jeho repertoár tvoří výhradně liturgická a duchovní hudba, kterou sbor zpívá při slavnostních bohoslužbách a při koncertech duchovní hudby v Jemnici, v jejím okolí i tam, kam je pozván. Interpretuje skladby našich i světových autorů všech stylových období.

    Od roku 2003 se ke sboru připojují dvoje housle a od roku 2010 smyčcové kvarteto - dvoje housle, viola, violoncello. Tím dostává produkce sboru nový nádech. Vzniká tak skupina hudebníků s nazávem „Jemnické Divertimento“.

    Sborové zkoušky probíhají na faře podle následujícího harmonogramu: dělené zkoušky - tenor a bas každé pondělí, soprán a alt každé úterý. Hromadná zkouška je vždy každý pátek. Všechny zkoušky sboru začínají vždy pravidelně od 19 hodin a končí ve 21. hodin. Nástroje zkouší každou sobotu dopoledne od 9 do 11. hodin v místní ZUŠ.

Přijímání do sboru

Chrámový sbor při kostele sv. Stanislava přijme nové zpěváky do všech hlasových skupinm, zvláště tenory a basy. Noví uchazeči mohou o sobě dávat vědět vždy o zkouškách sboru, na adrese hofij@centrum.cz nebo na telefonním čísle 607 513 425.

Podmínkou pro přijetí do sboru je drobná zkouška z intonace, smysl pro rytmus. Je to důležité zejména pro zařazení do hlasové skupiny.

Příjetím do sboru na sebe každý bere povinnost pravidelné účasti na dělených i hromadných zkouškách podle daného harmonogramu.


Podřízené stránky (2): Historie sboru Kronika sboru