เรียนรู้ภาษาไทยกับครูแจ๋ว

ทักทายค่ะ

วันนี้ครูแจ๋วมีงานเขียนคำศัพท์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาให้คุณครูนำไปให้นักเรียนฝึก

>>>>>ดาวน์โหลดคำพื้นฐาน<<<<<< หากมีปัญหาการดาวน์โหลดแจ้งได้เลย

>>>>>ดาวน์โหลดแบบฝึกทักษะด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเขียน !!!!!!

กิจกรรมทดสอบจุดเน้นด้านการอ่านและการเขียน โรงเรียนบ้านผักคำภู