Jean Monet Chair je projekt pod pokroviteljstvom evropske komisije. Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu poteka pod naslovom "European Union of Tomorrow" med leti 2017 in 2020. V tem času se potekajo različne aktivnosti, ki spodbujajo nova znanja vezana na Evropsko unijo in njen razvoj v prihodnosti. Več podrobnosti lahko najdete na posameznih zavihkih.


From the EC