Vragenlijst - Bijlage IX bij het Koninklijk besluit van 27/04/2007

Lijst van vragen te stellen vòòr de verwerving van een hond.                                                                   

Om u te helpen bij de keuze van uw toekomstig hondje, vragen wij u de volgende vragenlijst af te drukken, in te vullen  en mee te brengen als u langskomt.

(Naam):_______________________________________________

Kinderen aanwezig thuis: ja /nee / soms (*)

Zijn er huisdieren aanwezig in het thuis? ja /nee (*)
Indien ja, welke: ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………

Hoeveel tijd per dag zal het dier alleen thuis zijn:…………

Woning van het gezin: huis, appartement.(*) andere:…………………………………………………………………………………

Toegang tot een tuin ja / nee (*)

Het houden van dieren wordt toegestaan door de eigenaar: ja / nee(*)

Waar zal het dier overdag verblijven? : vrij binnen, vrij buiten, in een deel van het huis, in een kennel
buiten, (*) andere:……………….

Hoe denkt u te kunnen voldoen aan de bewegingsbehoeften van uw hond: door hem vrij te laten in de
tuin, met dagelijkse wandelingen, met wekelijkse wandelingen, (*) andere …….….

Aan welke oplossing denkt u voor uw dier tijdens uw vakanties? : meenemen, plaatsen bij een
familielid, plaatsen in een pension, “dog sitter”, (*) andere: ………………

Het leven met een dier kan belangrijke inspanningen vereisen. Bent u van plan om een opleiding te
volgen met uw hond? Ja / nee / misschien (*)
Zo ja, welke? …………………

Aan wie zal u advies vragen indien de hond een probleemgedrag vertoont dat een risico kan
betekenen voor u en uw omgeving en dat onder uw verantwoordelijkheid valt?
………………………………

Bent u van plan om een familiale ongevallenverzekering af te sluiten die kan tussenkomen bij een
ongeval veroorzaakt door uw hond?    ja / nee (*)


Gelieve de vragenlijst te overlopen. De verantwoordelijke kan u dan op grond van de antwoorden raad geven bij de keuze van een hond.