Et Midsjællandsk landbrug på 25tdl. med heste og planteavl.


Ejendommen lige efter orkanen i 1999

Følg nedenstående link til fotoserien som viser lidt fra den store ombygning efter orkanen i 1999.

Staldlængerne havde ikke undergået nogen særlig vedligeholdelse siden de blev bygget i starten af det 1900 århundrede. Det var derfor med stor spænding at vi begyndte at rive resterne af stråtaget/metaltaget ned efter orkanen i 1999.

Det gl. metal tag fra 1960'erne dækkede over et ældre hvede stråtag der var i meget dårlig stand. Hele taget skulle udskiftes.  Enkelte af de gl. spær med store smedejerns søm var dog i så god stand at de kunne forblive. Resten måtte erstattes af nye spær, da stormen havde været hård ved dem. En nyere ladetilbygning i vinklen mellem de 2 staldbygninger og en langsgående kostalds tilbygning måtte også nedrives. Disse tilbygninger var så medtaget, at det var farligere at lade dem stå i stedet for at rive den ned.

Vi startede renoveringen af taget i juni 2001 og var færdig i september. De nedrevne bygninger efterlod store huller i murerne, hvorfor vi i december gik vi i gang med at mure siderne op og indsatte originale gl. staldvinduer fra vores nabos gl. staldbygning der gik helt til i orkanen.

Det var en meget stor fornøjelse at se de gl. firkantede 60'er stald vinduer blive udskiftet med de originale gl. staldvinduer som gav bygningerne et helt andet naturligt præg, som det fremgår af billedeserien.

Ombygningen og renoveringen af bygningerne var færdig i efteråret 2002.


20010701 del 1 af renoveringsarbejdet

20020519 del 2 af renoveringsarbejdet


Det færdige resultat