Lille Udstrupgaard - en perle med revir, marker og enge


Historien

Lille udstrupvej ligger på midtsjælland ved St. Merløse mit ude i den frie natur. Selve gården ligger på en lille blind vej lidt tilbagetrukket med markerne omkring sig. Billederne vises både datid og nutid og gårdens jorde. Selve ejendommen er markeret med rødt,

 Færdigombygget i 2003

Lille Udstrup er netop blevet gennem renoveret. Stormen i 1999 tog en del af taget, hvorfor det har været nødvendigt at rive noget af de gamle tilbyggede stalde ned og føre gården tilbage til sit oprindelige udseende.

Sommeren 2004

En perle på Midtsjælland. Ejendommen er roligt beliggende med frit udsyn over markerne.

Gården fremtræder i dag som en lækker 3 længet landbrugsejendom med herregårds sten på den lukkede gårdsplads.  

Gå på opdagelse i fotoarkivet "stormen 1999" og se hvordan ejendommen har udviklet sig 

Formålet med ombygningen er dels renovering og dels at skabe mulighed for hestehold og sommergræsning i den meget saftige eng som ligger øst for ejendommen.

 Matriklen

Ejendommen vist fra luften.

Lille Udstrupvej 16 er etableret i begyndelsen af det 1900 århundrede (1914). Oprindeligt var ejendommen på 10 tønder land, men senere udvidet af forskellige ejere.

Arealet er i dag på ca. 25 tønder land

Markerne er kendetegnet ved at give perfekt skjul til det frie dyreliv, som er meget vigtigt for os. Der er 2 store revir - vandhuller, hvoraf et er udgravet kunstigt for at givet liv og planter bedre betingelser. Endvidere er der en stor eng, hvor heste græsser helt uforstyrret. Der er meget råvildt på ejendommen og et rigt fugleliv med musvågen som største rovfugl.

Den eneste jagt som foretages er med kamera.

 

 Luftfoto gennem tiderne


1953


1964


1976


1981


1989


1993