Forsiden‎ > ‎

Søen i haven

Haven lige ud for terrasserne rummer et gammelt vandingssted for gårdenes dyr i området. Søen er for mange år siden blevet befriet for mange selvsåede træer, som ikke blev holdt nede, så alt var sumpet og fugtigt.

Stedet blev bragt tilbage til sit oprindelige udseende og de marksten som var smidt omkring søen blev lagt så de indrammede søens breder og gav fugle og andre dyr et fristed uden man kunne komme helt hen til den lille sø.

Efter mange år var den ved at gro til igen pga. kvælstof fra markerne og et tilstoppet dræn. 
Vi vurderede at nu var det tid for at rense op og sikre både fisk og fugle har et fristed. Iflg. entreprenøren skal dette arbejde gentages med passende mellem ca. 8-10 år.


Oprensningen er igang 21/10-2015 om morgenenOprensningen er afsluttet 21/10-2015 om aftenen


Comments