Forsiden

2 Midtsjællandske landbrug med heste, kreaturer og planteavl

At drive landbrug i Danmark på de mindre gårde i det åbne land er som at være sponsor. Det kan bestemt ikke betale sig økonomisk, men når trangen til at være aktiv på en produktiv måde, er det bestemt en livsform som er spændende og meget udfordrende. Vi har drevet landbrug i snart 30 år med planteavl, kreaturer og heste, dog har vi måtte opgive kreaturer for arbejdet var for tungt og tidskrævende i forhold til det meget ringe udbytte man får, når man trækker glæden med dyrene fra. Landbrug idag er kun for store bedrifter med meget af alting. De kan måske få lidt økonomi i arbejdet, men kun hvis de ikke er tynget af store afskrivninger og investeringer. Har man ledig kapital er det ikke landbruget der kan bidrage med en pæn og stabil forrentning. 

Landbruget er et af de områder man bedst ser at den politiske og samfundsmæssige udvikling kun er drevet af penge og ikke livskvalitet og glæden ved at skabe noget op af den bare jord. Tænk hvis befolkningens daglige mange og lange løbeture, iroman deltagelser osv. kunne omsættes til frembringelse af noget som samfundet og den enkelte havde gav af - blot en tanke. Men det er først når nøden rigtigt trænger sig på at det kan blive aktuelt i det hele taget at drøfte det seriøst som vi erfarede med landbrugsreformen i starten af 1900 tallet..... 

Det er IKKE romantik, men hårdt arbejde til gavn for sig selv og familien.

Jeppetoftgård - en gård der er nabo til skoven har hestestalde, kreatur løsdriftstald, lade og maskinhus, værksteder mv. Gården er i samdrift med Lille Udstrup.

 

 

 Lille Udstrupgaard - en 3 længet perle, med moser, revir, åbne marker hvor både heste græsser og vildtet kan gemme sig. Jagten foregår kun med kamera.

 

 
Hereford - en rolig og omgængelig race, som leverer det mest velsmagende kød. Dyrerne kan gå frit ude eller inde året rundt på 10 tønder land.

 

 
Heste - 2 Oldenborge og 2 Jyder


 

 
Fam. Andersen - Egeskov 25 - 4360 Kr.Eskilstrup - tlf. 20300620

jba4576 @ gmail.com

Undersider (1): Søen i haven