Kontakti


IZVRŠNI ODBOR IK JAVOR

Predsjednica kluba:
JADRANKA KOKOLARI - JACA
e-mail:jadranka.kokolari@gmail.com
tel/fax: 031/503-173
mobitel: 099-3333-017
Dopredsjednica i načelnica:
BLAŽENKA HAP
e-mail: blazenka.hap@gmail.com
mobitel:099-254-41-47

Dopredsjednica:
VANJA KOVAČ
e-mail:vanjkovac@gmail.com
mobitel:091-891-99-96

JASMINKA TARABARIĆ
 mob: 091-223-50-86
e-mail: jasminka.tarabaric@gmail.com

VESELI KOKOLARI
mob:098-959-51-35
e-mail: veseli.kokolari@gmail.com

MLADEN BAKIJA
mob: 098-551-083

LJILJANA MEDVED
mob: 097-650-29-98
SaveSaveSave

Opći podaci

Izviđački klub Javor
Zmaj Jove Jovanovića 21
31000 Osijek
MB:01547844
OIB:75574389114

IBAN:HR3125000091102019412
Žiro Račun : 2500009-1102019412
Otvoren kod Hypo Alpe Adria bank d.d.
e-mail:ikjavor@gmail.com