Stupnjevi znanja za planinke i izviđače
 


 


 
 
 
 
 Prvo polje znanjaDrugo polje znanja  Prva zvjezdica i dva polja znanja (bronca)Prva zvjezdica i tri polja znanja   (bronca)Druga zvjezdica znanja
(srebro) 
Treća zvjezdica znanja
(zlato) 
1. stupanj izviđačkog znanja

1. Izviđačka organizacija

 • "Izviđački zavjet - što je to?" Potrebno je obnoviti znanje o zavjetu, o njegovom smislu i časnosti obveze koja se njime preuzima. (1) 
 • "Zakoni izviđača i moje ponašanje." Potrebno je upoznati izviđačke zakone i uspoređivati svoje ponašanje u skladu s njima. (1) 
 • Treba upoznati obilježja i karakteristike IK "Javor", Saveza izviđača Hrvatske (amblem, himnu, načine ophođenja). (1) 
 • Potrebno je upoznati kratku povijest svoje jedinice (kluba, družine, patrole). 
 • Poželjno je upoznati izviđače iz druge jedinice (grada, odreda...)
 • Razgovarati o različitim izviđačkim organizacijama unutar svjetskog skautskog pokreta

2. Naša Domovina, njeni ljudi i krajevi..

 • upoznati glavna obilježja užeg zavičaja: geografske karakteristike, stanovništvo i njegova zanimanja; (1) 
 • dobro upoznati život i djelo jedne značajnije osobe iz svog zavičaja;(2) 
 • upoznati barem jednu karakterističnu narodnu nošnju svog zavičaja; (2) 
 • naučiti glavna obilježja Republike Hrvatske: grb, zastavu, himnu i glavne blagdane; (2) 
 • obići i upoznati jednu važniju planinu ili brdo u svome zavičaju. (3)

3. Izletništvo, orijentacija i kretanje kroz prirodu..

 • upoznati osobnu opremu za izlet; naučiti što u nju spada i kako ju prirediti za nošenje; (1) 
 • upoznati raspored geografskih strana svijeta; upoznati kompas i pomoću njega odrediti pravac Sjevera; (1) 
 • upoznati izgled i značenje planinarske markacije; (1) 
 • zabilježiti glavne podatke o dijelu prijeđenog puta na izletu; (2) 
 • upoznati neke načine orijentacije bez uporabe kompasa; (2) 
 • upoznati izgled i osnovne karakteristike topografske karte; (2) 
 • upoznati znakove traženja pomoći u prirodi; (3) 
 • ostvariti sa svojom patrolom ili jedinicom pješački izlet od 5-6 km.(2)

4. Izviđanje i traganje

 • vježbati kroz igre slobodno ocjenjivanje dužine, težine, vremena i pamćenja predmeta, udaljenosti itd.; (1) 
 • izvijestiti usmeno o važnijim detaljima dijela prijeđenog pješačkoga puta, promatranog objekta ili prometnice;(2) 
 • izvršiti uspješno maskiranje priručnim sredstvima u prirodi.(3)

5. Signalizacija i veza

 • upoznati kratku povijest komuniciranja raznim signalima; (1) 
 • upoznati oblik, boju, veličinu i rukovanje signalnim barjačićima;(1) 
 • upoznati i izraditi u patroli “nevidljivo pismo”;(1) 
 • upoznati signalizaciju “semaforom”;(2) 
 • obnoviti poznavanje signaliziranja poruke "SOS"(2).

6. Tehnika izletništva i logorovanja

 • upoznati način podizanja i slaganja te uporabu malog šatora tipa kućica;(1) 
 • isplesti čvor za maramu;(2) 
 • naučiti u pripremi za taborovanje što je potrebna oprema te njeno slaganje i pakiranje u naprtnjaču; upoznati život na taborovanju;(2) 
 • upoznati izgled i uporabu malog alata u kući i radionici (kliješta, kombinirke, izvijač, čekić, šegac);(2) 
 • izgraditi nekoliko patenata od priručnog materijala u šatoru samostalno ili s drugim izviđačem iz patrole;(2) 
 • naučiti vezati i primijeniti sljedeće čvorove: vrzinu petlju, ambulantni, zastavni, skračivanjku, mrtvi čvor; (2) 
 • obnoviti na izletu ili kroz igru poznavanje putnih znakova; (1) 
 • boraviti 12 do 15 dana u prirodi zajedno sa svojom izviđačkom jedinicom pod šatorom.(2)

7. Prehrana u prirodi

 • naučiti koja je voda za piće u prirodi te njezino nošenje i ispijanje; (1) 
 • pripremiti zajedno s patrolom osnovni pribor za pripremu jednostavnih jela u prirodi;(1) 
 • prirediti neko gotovo jelo iz konzerve, skuhati čaj ili ispržiti jaja u priručnim uvjetima u prirodi;(2) 
 • uredno čuvati pribor za jelo u prirodi, na taborovanju (izraditi vrećicu ili torbicu za čuvanje i nošenje);(3) 
 • pomoći kuharu u pripremanju jela na taborovanju ili zimovanju.(3)

8. Meteorologija i zaštita od prirodnih nepogoda

 • naučiti vrste oborina i njihovo nastajanje, te osnovne meteorološke simbole;(1) 
 • naučiti što je i kako nastaje strujanje zraka;(2) 
 • naučiti kako se osigurati od požara u šumi.(2)

9. Biljni i životinjski svijet

 • dobro upoznati jednu životinju ili pticu u svom kraju;(1) 
 • posjetiti ZOO ili botanički vrt zajedno s patrolom;(1) 
 • upoznati i nacrtati po sjećanju jedan šumski cvijet;(2) 
 • upoznati i nacrtati po sjećanju dvije vrste drveta;(2) 
 • zasaditi kod kuće, u izviđačkim prostorijama ili u prirodi jednu biljku i pomoći njenom rastu.(3)

10. Ekologija i zaštita prirode

 • naučiti kako postupiti s otpacima koje smo stvorili u prirodi;(1) 
 • upoznati potrebu zaštite prirode;(2) 
 • uključiti se u akciju čišćenja i zaštite okoliša.(3)

11. Tjelesna kultura i zdravlje

 • upoznati osnovna sredstva dezinsekcije;(1) 
 • upoznati upotrebu trokutne/izviđačke marame u prvoj pomoći;(2) 
 • naučiti koji je lijek potreban za zubobolju, za povraćanje i proljev;(1) 
 • unaprijediti kroz jedan mjesec vježbe (i pred patrolom dokazati) svoj osobni rekord u jednoj aktivnosti iz aerobika, gimnastike, hodanja, joginga, tjelesne kondicije;(2) 
 • sudjelovati u jednom patrolnom športskom natjecanju;(2) 
 • unaprijediti svoju osobnu higijenu kod kuće, a na taborovanju proći bez zamjerki na brigu o osobnoj higijeni.(2)

12. Rad i štednja

 • uključiti se i pomoći u nekoj izviđačkoj radnoj aktivnosti u svojoj jedinici;(1) 
 • sudjelovati u organiziranoj radnoj aktivnosti izviđača u svojem mjestu radi priskrbljivanja dijela sredstava za akcije ili za humanitarne projekte;(1) 
 • sudjelovati u organiziranoj štednji svoje patrole ili družine;(2) 
 • izdvojiti iz ušteđevine patrole-družine ili svoje osobne štednje pomoć za neki humanitarni projekt prema zajedničkom dogovoru;(2) 
 • pomoći iz ušteđevine patrole-družine ili svoje osobne štednje u izvođenju neke izviđačke akcije ili pojedincu koji je slabog materijalnog stanja.(2)

13. Znanost, tehnika, informatika

 • naučiti stupnjeve obrazovanja; (1) 
 • obići sa svojom patrolom ili družinom barem jednu znanstvenu ustanovu (1) 
 • pripremiti sa svojom patrolom pregled nekog znanstvenog otkrića tako da se kroz povijest vidi značenje i razvoj (2) 
 • razgovarati o PC i informatici (2)

14. Kulturno zabavne aktivnosti

 • naučiti pjevati barem tri izviđačke pjesme;(2) 
 • obići sa svojom patrolom ili družinom barem jednu kulturnu priredbu ili manifestaciju;(2) 
 • pripremiti sa svojom patrolom točku za program taborske vatre ili priredbe u jedinici;(2) 
 • predstaviti svojoj patroli zadnju pročitanu knjigu.(1) 
 • sudjelovati u izradi barem jednih prigodnih zidnih novina;(2) 
 • sudjelovati u izradi barem jedne makete ili priručnog sredstva;(1) 
 • sudjelovati u izradi nekog prigodnog predmeta poput maske za maskenbal, prigodne čestitke, zgoditka za lutriju, poklona za djecu ili starije u domovima i sl.;(2) 
 • naučiti dvije do tri nove izviđačke ili društvene igre. (1)

Da bi se osvojila brončana zvjezdica potrebno je prvo osvojiti dva polja (žuto i zeleno polje). Prema tome prva se zvjezdica osvaja u tri podstupnja koja su označena brojkama 1, 2 i 3. Savladanim elementima programa koji su označeni s brojkom 1 izviđač osvaja žuto polje, nakon toga slijedi osvajanje zelenog polja (oznaka 2), a nakon osvojenog programa označenog s brojem 3, izviđač osvaja prvi stupanja znanja brončanu zvjezdicu. Planirano vrijeme osvajanja prvog stupnja je dvije godine.


2. stupanj izviđačkog znanja

1. Izviđačka organizacija

Svjetski skautski pokret
 • WOSM (World Organization of Scout Movement) je svjetski pokret skauta. Potrebno je upoznati njegova obilježja, rasprostranjenost, veličinu, sjedište.(1) 
 • Potrebno je uključiti se na neki način u obilježavanje dana rođenja B.P.-a 22. II (1857.), u skautskom svijetu poznat kao "Thinking day".(2)
Izviđačka organizacija Hrvatske
 • Potrebno je obnoviti poznavanje izviđačkih zakona i usporedbu svog ponašanja u skladu s njima.(1) 
 •  Treba upoznati način organiziranja i kategorije članstva Klubu i u Savezu izviđača Hrvatske.(1) 
 •  “Upoznali smo drugu izviđačku patrolu”. Poželjno je uspostaviti kontakt s izviđačima iz patrole neke druge jedinice u svojem mjestu ili u Hrvatskoj.(2)

2. Naša domovina ,njeni ljudi i krajevi

 • pobliže upoznati osnove jednog državnog blagdana Republike Hrvatske;(1) 
 • obići i upoznati glavne karakteristike druge županije u Republici Hrvatskoj(1); 
 • upoznati jednu karakterističnu nošnju drugog kraja Hrvatske;(2) 
 • upoznati i naučiti smještaj glavnih ustanova u svom mjestu: sjedište općine, policije, HP-a i HT-a, vatrogasaca, bolnice, kazališta...;(2) 
 • upoznati osnovne vodene tokove u svome zavičaju-regiji.(2)

3. Izletništvo, orjentacija, kretanje kroz prirodu

 • upoznati i primijeniti pravila kretanja organizirane skupine u prirodi;(1) 
 • izraditi jednostavnu skicu terena;(1) 
 • naučiti orijentirati kartu pomoću kompasa;(1) 
 • naučiti pronaći Sjever noću pomoću zvijezde Sjevernjače i kako pomoću zviježđa Velikog medvjeda doći do nje;(1) 
 • naučiti što je azimut i ostvariti kretanje po njemu;(1) 
 • ucrtati na papiru dio prijeđenog puta na izletu, koristeći topografsku kartu;(2) 
 • upoznati brojčani odnos veličina u prirodi i na topografskoj karti;(2) 
 • upoznati osnovne topografske znakove;(2) 
 • naučiti ucrtavanje zadane staze na topografsku kartu;(2) 
 • ostvariti sa svojom patrolom ili jedinicom pješački izlet od 10 do 20 km.(2)

4. Izviđanje i traganje

 • izmjeriti veličinu svoga parnog koraka te ga primijeniti u ocjenjivanju udaljenosti u prirodi;(1) 
 • vježbati kroz igru slobodno ocjenjivanje dužine, težine, vremena i količine predmeta, udaljenosti itd.;(1) 
 • upoznati tragove ljudi i vozila na različitom tlu;(1) 
 • upoznati tehnička sredstva promatranja – dvogledom.(2)

5. Signalizacija i veze

 • upoznati osnovne načine šifriranja pisma te u svojoj patroli sudjelovati u izradi jednog patrolnog šifriranog koda;(1) 
 • uvježbati točno i brzo slanje i primanje signala “semaforom”;(1) 
 • upoznati signalizaciju Morseovom abecedom.(2)

6. Tehnika izletništva i taborovanja

 • upoznati uporabu šatorskog krila (kao kabanice i zaklona);(1) 
 • upoznati mali pionirski alat (sjekiricu, nož, pilu, ašovčić), sigurnost rukovanja njime i njegovo održavanje;(1) 
 • izraditi barem jedan patent za odlaganje i čuvanje malog alata na taborovanju;(19 
 • naučiti izgraditi jednostavnu, ali dobru vatru, koja plane uz dvije do tri šibice;(1) 
 • upoznati nekoliko vrsta tradicijskih vatri u raznim krajevima svijeta (pagodu, indijanku, zvjezdastu, stražarsku);(1) 
 • pripremiti jedno jednostavno ognjište na kojemu treba osigurati okoliš od požara, osigurati protok zraka u ognjištu pod loncem i način hvatanja vruće posude;(2) 
 • sudjelovati u izradi nekog taborskog objekta i nacrtati ga;(2) 
 • upoznati potrebnu opremu za boravak u prirodi na zimovanju;(2) 
 • ponoviti i naučiti vezati i primijeniti sljedeće čvorove: ambulantni, zastavni, vrzinu petlju, skraćivaljku, ribarski, vatrogasni, mrtvi čvor;(2) 
 • boraviti u prirodi 15 do 20 dana pod šatorom zajedno sa svojom izviđačkom jedinicom.(1,2)

7. Prehrana u prirodi

 • naučiti jednostavne načine pročišćavanja vode jednostavnim filtriranjem, tabletom za pročišćavanje;(1) 
 • upoznati neki šumski jestivi plod;(1) 
 • upoznati čuvanje prehrambenih artikala u prirodi, higijenom ekonomata hrane i kuhinje;(1) 
 • izraditi plan namirnica nekog jednostavnog jela za patrolu u prirodi;(2) 
 • naučiti i zapisati dva do tri jednostavna recepta pripreme obroka u prirodi;(2) 
 • pomoći kuharu u pripremanju jela na taborovanju ili zimovanju.(2)

8. Meteorologija i zaštita od prirodnih nepogoda

 • naučiti i nacrtati ružu vjetrova u svome kraju;(1) 
 • upoznati iskustveno predviđanje vremena obzirom na neke prirodne pojave (crveni zalazak sunca, koronu oko mjeseca, treperenje zvijezda i sl.);(1) 
 • upoznati i primijeniti u prirodi zaštitu od groma, bujice i jakog vjetra.(2)

9. Biljni i životinjski svijet

 • dobro upoznati jednu životinju ili pticu iz drugog kraja Hrvatske;(1) 
 • upoznati i nacrtati po sjećanju jedan do dva poljska cvijeta;(1) 
 • upoznati osnovne karakteristike najprisutnijih ptica ili životinja u svome kraju;(2) 
 • upoznati i nacrtati po sjećanju još dvije do tri vrste drveta.(2)

10. Ekologija i zaštita prirode

 • naučiti kako pomoći u preživljavanju nekoj ptici ili životinji u svojoj okolici (izraditi kućicu za ptice, hranilišta za životinje zimi i sl.);(1) 
 • naučiti kako sanirati teren gdje je bilo ognjište u prirodi;(1) 
 • proučiti sa svojom patrolom koji su veliki zagađivači u našem kraju i što bi trebalo učiniti s njima.(2)

11. Tjelesna kultura i zdravlje

 • upoznati sadržaj torbice prve pomoći; (1) 
 • naučiti prvu pomoći kod opeklina ili sunčanice;(1) 
 • naučiti i uvježbati stavljanje osobe u besvjesnom stanju u bočni položaj;(1) 
 • naučiti i praktično primijeniti imobiliziranje ruke ili noge priručnim sredstvom;(1) 
 • upoznati mjere higijene na izletu u prirodi;(1) 
 • uključiti se u razgovor o izazovima pogubnim za zdravlje (pušenju, alkoholu, drogi);(2) 
 • unaprijediti kroz jedan mjesec vježbe (i pred patrolom dokazati) svoj osobni rekord u jednoj aktivnosti iz aerobika, gimnastike, hodanja, joginga, tjelesne kondicije;(2) 
 • sudjelovati u jednom patrolnom ili družinskom športskom natjecanju;(1,2) 
 • voditi zabilješke o svom jelovniku kroz jedan tjedan; nakon razgovora i uputa unaprijediti svoju prehranu i smanjiti ili izbaciti štetne sastojke.(2)

12. Rad i štednja

 • uključiti se i pomoći u nekoj izviđačkoj radnoj aktivnosti u svojoj jedinici;(1) 
 • sudjelovati u organiziranoj radnoj aktivnosti izviđača u svojem mjestu radi priskrbljivanja dijela sredstva za akcije ili humanitarne projekte;(1) 
 • sudjelovati u organiziranoj štednji svoje patrole ili družine;(1) 
 • izdvojiti iz ušteđevine patrole-družine ili svoje osobne štednje pomoć za neki humanitarni projekt prema zajedničkom dogovoru;(2) 
 • pomoći iz organizirane štednje patrole ili družine u izvođenju neke izviđačke akcije ili pojedincu koji je slabog materijalnog stanja.(2)

13. Znanost, tehnika, informatika

 • raditi na izradi Internet stranica IK Javor(1) 
 • sudjelovati u izradi makete nekog objekta koji se kroz povjest mjenjao kako se znanost razvijala;(1) 
 • održavati tečaj informatike za mlađe članove;(2)

14. Kulturno zabavne aktivnosti

 • naučiti pjevati još dvije do tri izviđačke pjesme;(1) 
 • pripremiti iz organizirane štednje patrole ili družine jednu točku za taborsku vatru ili priredbu u jedinici;(1) 
 • obići sa svojom patrolom ili družinom barem jednu kulturnu priredbu ili manifestaciju;(1) 
 • predstaviti patroli neki znameniti kulturni događaj iz povijesti ili sadašnjosti po vlastitom izboru;(2) 
 • preporučiti pred patrolom jednu knjigu za čitanje po izboru i obrazložiti zašto(1). 
 • sudjelovati u izradi barem jednih džepnih ili zidnih novina;(1,2) 
 • sudjelovati u izradi barem jedne makete ili priručnog sredstva;(1,2) 
 • sudjelovati u izradi nekog prigodnog predmeta poput maske za maskenbal, prigodne čestitke, zgoditka za lutriju, poklona za djecu ili starce u domovima i sl.;(2) 
 • organizirati po izboru novu ili manje poznatu igru u patroli(2).

Da bi se osvojila srebrna zvjezdica potrebno je prvo osvojiti još jedno polje (crveno polje). Prema tome druga se zvjezdica osvaja u dva podstupnja koja su označena brojkama 1i 2. Savladanim elementima programa koji su označeni s brojkom 1 izviđač osvaja treće crveno polje, nakon toga slijedi osvajanje drugog stupanja znanja srebrnu zvjezdicu. Planirano vrijeme osvajanja drugog stupnja je tri godine.

3. stupanj izviđačkog znanja

1. Izviđačka organizacija

Svjetski skautski pokret
 • “Organizacija skauta koju poznajem”. Potrebno je pripremiti izlaganje o jednoj nacionalnoj organizaciji skauta u svijetu po izboru (osnovne karakteristike). 
 • “Moj prijatelj skaut”. Poželjno je ostvariti pismeni ili izravni kontakt i upoznavanje nekim skautom iz bilo koje zemlje u svijetu.
Izviđačka organizacija Hrvatske
 • Potrebno je upoznati osnovne značajke povijesti izviđačke organizacije u Hrvatskoj (prije i poslije II. svjetskog rata).

2. Naša domovina,njeni ljudi i krajevi

 • upoznati osnovne karakteristike povijesti Republike Hrvatske; 
 • pripremiti temu o jednom važnijem povijesnom događaju Republike Hrvatske po svom izboru; 
 • upoznati važnije spomenike kulture u svom zavičaju; 
 • obići i upoznati glavne karakteristike druge županije u Republici Hrvatskoj; 
 • upoznati važnije vodene tokove u Hrvatskoj.

3. Izletništvo, orjentacija, kretanje kroz prirodu

 • naučiti što je potrebna oprema patrole za jednodnevni i dvodnevni boravak u prirodi; 
 • upoznati pronalaženje stojne točke na karti pomoću koordinata i sjecišta azimuta; 
 • izraditi kroki terena u zadanom mjerilu; 
 • izraditi uporabljiv dnevnik dijela puta na pješačkom izletu; 
 • naučiti samostalno ucrtavati zadanu stazu na kartu pomoću koordinata, azimuta, sjecišta kružnica; 
 • ostvariti izlet s patrolom ili većom jedinicom u otežanim uvjetima (za vrijeme kiše, snijega, magle); 
 • upoznati uvjete orijentacije noću; 
 • ostvariti pješački izlet sa svojom patrolom ili jedinicom od 15 do 20 km.

4. Izviđanje i traganje

 • upoznati i uvježbavati raspoznavanje tragova ljudi i životinja; 
 • vješto i neprimjetno kretati se terenom te izabrati povoljno mjesto za izviđanje zadanog područja; 
 • naučiti izviđati noću; 
 • upoznati tehnička sredstva promatranja - teleskop.

5. Signalizacija i veze

 • uvježbati signalizirati noću svjetlom i zvukom; 
 • uvježbati signaliziranje Morseovom abecedom (svjetlom, zvukom).

6. Tehnika izletništva i taborovanja

 • upoznati još neke vrste šatora (iglu, zvonasti, od šatorskih krila); 
 • izraditi ležaj od priručnog materijala u prirodi; 
 • upoznati način pravilnog nasađivanja i oštrenja sjekirice, 
 • upoznati veliki pionirski alat (lopatu, kramp, motiku, ašov, sjekiru, grablje, macu), njegovo čuvanje; sudjelovati u izradi patenta za njegovo odlaganje; uvježbati pravilnu sječu tanje oblice; 
 • naučiti osnovne kriterije izbora terena za taborovanje; 
 • sudjelovati u izradi većeg taborskog objekta; 
 • upoznati zadatke konačara u pripremanju i podizanju tabora; 
 • upoznati važnost vode, njene ispravnosti i uporabu na taborovanju; 
 • boraviti u prirodi pod šatorom 20 do 30 dana zajedno sa svojom jedinicom.

7. Prehrana u prirodi

 • izraditi plan jelovnika s količinama namirnica za bivak svoje patrole; 
 • pripremiti zajedno s patrolom opremu za kuhanje na akciji patrole; 
 • naučiti i zapisati tri do pet recepata za pripremu hrane u prirodi; 
 • naučiti neke prirodne-samostojne izvore hrane; 
 • pomoći kuharu u pripremanju jela na taborovanju ili zimovanju.

8. Meteorologija i zaštita od prirodnih nepogoda

 • naučiti osnovne vrste oblaka podijeljene po visinskoj zoni te njihovo pretpostavljano predviđanje vremena; 
 • upoznati ciklonu i anticiklonu; 
 • naučiti nekoliko načina iskustvenog predviđanja vremena u svome kraju.

9. Biljni i životinjski svijet

 • zasaditi samostalno ili s patrolom, ili jedinicom biljku u prirodi te pratiti i pomagati njenom rastu; 
 • upoznati neku endemsku biljku ili životinju u Hrvatskoj; 
 • dobro upoznati jednu pticu ili životinju iz drugog dijela svijeta.

10. Ekologija i zaštita prirode

 • sudjelovati u izradi patenta za procjeđivanje otpadnih voda u prirodi i na taborovanju; 
 • napraviti samostalno ili s patrolom, ili jedinicom kartu zagađivača u svome naselju ili mjestu; 
 • upoznati najvažnije ekološke opasnosti u svijetu; 
 • upoznati neke od zaštićenih i ugroženih biljaka ili životinja u svome kraju.

11. Tjelesna kultura i zdravlje

 • izraditi nosila od šatorskog krila i motki ili drugog priručnog materijala; 
 • naučiti sadržaj i sudjelovati u kompletiranju patrolne ili družinske ljekarne; 
 • naučiti zaustaviti krvarenje kompresijom, 
 • naučiti pružiti prvu pomoć pri manjoj otvorenoj rani; 
 • naučiti pružiti prvu pomoć kod smrzavanja i ugriza otrovnice; 
 • organizirati zajedno sa svojom patrolom jedno družinsko ili odredsko športsko natjecanje; 
 • unaprijediti kroz jedan mjesec vježbe (i pred patrolom dokazati) osobni rekord u jednoj aktivnosti iz aerobika, gimnastike, hodanja, joginga, tjelesne kondicije.

12. Rad i štednja

 • uključiti se i pomoći u nekoj izviđačkoj radnoj aktivnosti u svojoj jedinici, 
 • sudjelovati u organiziranoj radnoj aktivnosti izviđača u svojem mjestu radi priskrbljivanja dijela sredstva za akcije ili humanitarne projekte; 
 • sudjelovati u organiziranoj štednji svoje patrole ili družine; 
 • izdvojiti pomoć iz ušteđevine patrole-družine ili svoje osobne štednje za neki humanitarni projekt prema zajedničkom dogovoru; 
 • pomoći iz ušteđevine patrole-družine ili svoje osobne štednje u izvođenju neke izviđačke akcije ili pojedincu koji je slabog materijalnog stanja.

13. Znanost, tehnika, informatika

 • sudjelovati u izradi Internet stranica IK Javor; 
 • upoznati patrolu s osnovnim podacima života i djela jedne osobe iz znanosti koju posebno cijeniš; 
 • kontaktirati s izviđačima iz cijelog svijeta putem Interneta

14. Kulturno zabavne aktivnosti

 • naučiti pjevati još poneku izviđačku i narodnu pjesmu; 
 • obići sa svojom patrolom ili družinom barem jednu kulturnu priredbu ili manifestaciju; 
 • upoznati patrolu s osnovnim podacima života i djela jedne osobe iz kulture koju posebno cijeniš ili s osnovnim značajkama kulture neke strane zemlje po izboru; 
 • sudjelovati u pripremi najmanje jedne ozbiljne točke programa na taborskoj vatri ili priredbi jedinice. 
 • sudjelovati u izradi barem jednog odredskog lista, zidnih ili džepnih novina; 
 • organizirati zajedno sa svojom patrolom ili družinom čajanku ili izviđačku društvenu večer s programom za gostujuću družinu izviđača; 
 • izraditi samostalno ili s još jednim članom iz patrole maketu nekog taborskog objekta; 
 • sudjelovati u izradi nekog prigodnog predmeta poput maske za maskenbal, prigodne čestitke, zgoditka za lutriju, poklona za djecu ili starce u domovima i sl.; 
 • organizirati zajedno sa svojom patrolom po izboru jednu novu ili manje poznatu igru u svojoj družini ili družini poletaraca.

Nakon osvojena tri polja i dvije zvjezdice, slijedi osvajanje trećeg stupnja znanja koji se osvaja u jednom koraku. Predviđeno vrijeme osvajanja je dvije godine.