11) IN THE AIR


 
 
IN THE AIR. ในการเดินทางโดยเครื่องบิน
What's the airfare to London? ค่าตั๋วเครื่องบินไปลอนดอนเท่าไหร่?
Single or return? เที่ยวเดียวหรือไป-กลับ?
First class or economy? ชั้นหนึ่งหรือชั้นสอง?
What's the return fare to Chiengmai? ตั๋วเครื่องบินไปกลับเชียงใหม่ราคาเท่าไหร่?
How much is a single flight to Paris? ค่าตั๋วเที่ยวเดียวไปปารีสเท่าไหร่?
Is there any air service to…..? มีเครื่องบินไป............ไหม?
Are there any fights to…..? มีเครื่องบินไป............ไหม?
Is there a plane for…. Today? วันนี้มีเครื่องบินไป............ไหม?
At what time? ออกกี่โมง?
Have you got a seat on it? มีที่เหลือสักที่หนึ่งไหม?
Are there any seats left? มีที่เหลืองบ้างไหม?
Have you got any seats on your flight to … ? มีที่บนเที่ยวบินของคุณไป.........ไหม?
For how many persons? สำหรับกี่ที่นั่ง?
We're fully booked. เต็มหมดแล้ว
Are there likely to be any cancellations? มีทางว่าจะมีใครล้มการเดินทางบ้างไหม?
Can you put me on the waiting list? สำรองชื่อฉันไว้ได้ไหม?
When does the next plane leave for…..? เครื่องบินเที่ยวหน้าไป.............จะออกกี่โมง?
Can I book a seat on your flight to …..? ขอจองที่นั่งหนึ่งที่กับเที่ยวบินของคุณที่จะไป......ได้ไหม?
How long is this ticket valid for? ตั๋วใบนี้จะหมดอายุเมื่อไร?
Can I have an open date return? วันที่ ๆ จะกลับปล่อยว่างไว้ก่อน
Are there seats on any other flights? เที่ยวบินอื่น ๆ มีที่ว่างไหม?
Are there any chartered flights to….? มีเครื่องบินชาร์เตอร์ไป...........ไหม?
Do you have a bus going to the airport? คุณมีรถโดยสารไปสนามบินไหม?
Is there an airport bus? มีรถโดยสารของสนามบินไหม?
What time does it leave? จะออกกี่โมง?
Does it come by the hotel? จะหยุดแวะที่โรงแรมหรือไม่?
There are buses leaving every ten minutes from the terminal. มีรถออกทุก ๆ 10 นาทีจากศูนย์จอดรถ
What time do we have to be at the airport? เราต้องไปถึงสนามบินกี่โมง?
One hour before flying time. หนึ่งชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องบินออก
If we don't hurry up, we'll miss the plane. ถ้าไม่รีบมีหวังตกเครื่องบิน
Where do I check in? จะให้ชั่งกระเป๋า และตรวจเอกสารเดินทางได้ที่ไหน?
May I have your ticket, please? ขอดูตั๋วหน่อย
Can I see your health certificate? ขอดูใบฉีดยาของคุณหน่อย
What's the free luggage allowance? ให้น้ำหนักฟรีกี่กิโล?
How many bags do you have, Sir? คุณมีกระเป๋าทั้งหมดกี่ใบ?
How much does this bag weigh? กระเป๋าใบนี้หนักเท่าไร?
You're ten kilos overweight. คุณน้ำหนักเกินไป 10 กิโล
You'll have to pay overweight. คุณต้องเสียค่าน้ำหนักเกิน
How much is the airport tax? ค่าบำรุงสนามบินเท่าไร?
What time will the flight be called? เขาจะเรียกผู้โดยสารกี่โมง?
Your flight is being called now. เขาเรียกเที่ยวบินของคุณแล้ว
Is the flight leaving on time? เครื่องบินจะออกตรงเวลาหรือไม่?
Is the plane taking off on time? เครื่องบินจะออกตรงเวลาหรือไม่?
Your flight is delayed. เครื่องบินเที่ยวของคุณจะออกช้า
The plane is grounded. เครื่องบินยังขึ้นไม่ได้
What sort of plane is this? นี่เป็นเครื่องบินชนิดไหน?
It's a jet. ชนิดไอพ่น
It's a single engined……. ชนิดหนึ่งเครื่องยนต์
It's a twin-engined……… ชนิดสองเครื่องยนต์
It's a seaplane. เป็นเครื่องบินสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก
Can I have a front row seat? ขอที่แถว ๆ หัวเครื่องบินให้ฉันได้ไหม?
Can I sit in the rear of the plane? ขอที่แถวท้ายเครื่องบินให้ฉันได้ไหม?
Can I have a window seat? ขอที่นั่งริมหน้าต่างให้ฉันได้ไหม?
Where's the departure lounge? ห้องพักผู้โดยสารขาออกอยู่ที่ไหน?
Are you serving lunch on board? มีอาหารกลางวันเสริฟบนเครื่องบินหรือเปล่า?
Excuse me, is this seat vacant? ขอโทษ ที่นั่งตรงนี้ว่างหรือเปล่า?
Fasten your seatbelts. รัดเข็มขัดเก้าอี้นั่งของท่านด้วย                               
Refrain from smoking. งดสูบบุหรี่
Adjust your seats to the upright position. ปรับที่นั่งของท่านให้อยู่ในระดับตรง
Good morning, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. สวัสดี สุภาพสตรี, สุภาพบุรุษทั้งหลาย กัปตันเครื่องบินลำนี้พูด
May I have your attention please. ขอเวลาให้ผมสักครู่
We'll be flying at an altitude of 30,000 ft. เราจะบินในระดับความสูง 30,000 ฟุต
In a few minutes we'll be flying over…… อีกไม่กี่นาที เราจะบิน เหนือ..............
We are starting our descent to………. เรากำลังลดระดับความสูงเพื่อลงสู่...........
We are expecting some turbulence. เราคาดว่าอากาศจะปั่นป่วน
Light refreshments will be served on board. เจ้าหน้าที่จะนำเครื่องดื่มมาบริการแก่ท่านบนเครื่องบิน
The crew is at your service. เจ้าพนักงานพร้อมแล้วที่จะรับใช้ท่าน
Can I have another drink? ขออีกแก้วได้ไหม?
Have you got any magazines on board? มีนิตยสารบนเครื่องบินบ้างไหม?
Can I have a newspaper? ขอหนังสือพิมพ์สักฉบับได้ไหม?
Where's the lavatory? ห้องน้ำอยู่ที่ไหน?
What's the pilot's name? กัปตันชื่ออะไรนะ?
Can you call the stewardess? ช่วยเรียกแอร์ให้หน่อย
Where's the purser? หัวหน้าพนักงานอยู่ไหน?
I'm feeling sick. ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย (หมายถึงคลื่นไส้)
Do you suffer from air-sickness? คุณเมาเครื่องบินหรือเปล่า?
Can I have a look inside the cockpit? ฉันขอเข้าไปดูในห้องนักบินได้ไหม?
What time are we due to land in Bombay? เรากำหนดจะลงที่บอมเบย์กี่โมง?
Has your flight 385 landed yet? เครื่อง 385 ของบริษัทคุณลงหรือยัง?
It's coming in to land now, Sir. กำลังจะลงเดี๋ยวนี้แล้ว
We made a very smooth landing. เครื่องลงได้นิ่มมาก
It was a very bumpy flight. เครื่องบินตกหลุมอากาศบ่อยมากตลอดทาง
Where's the transit lounge? ห้องพักผู้โดยสารที่จะไปต่ออยู่ที่ไหน?
Transit passengers this way, please. ผู้โดยสารที่จะไปต่อขอเชิญทางนี้
Follow the ground hostess. ตามเจ้าหน้าที่ต้อนรับไป
Have you ever watched sky diving? คุณเคยดูเขาโดดร่มไหม?
What's your favourite airline? คุณชอบสายการบินไหนมากที่สุด?
Would you like to join the Air Force? คุณอยากจะเข้ากองทัพอากาศไหม?
Have a pleasant flight! เดินทางโดยปลอดภัยนะ
Happy landings! เดินทางโดยปลอดภัยนะ
  


หน้าเว็บย่อย (3): conversation11.1 conversation11.2 conversation11.3