Tietoturvaopas

Sisällys

1. Johdanto
2. Mahdollisesti hyödyllisiä termejä
3. Yleiskatsastus haittaohjelmiin
4. Mistä voi saada haittaohjelmia?
5. Saastuneen järjestelmän tuntomerkkejä
6. Yleishyödyllisiä neuvoja
6.1 Internet
6.2 Sähköposti
6.3 Yksityisyys
6.4 Järjestelmä

7. Mitä tarvitaan tietokoneen suojaamiseen?
8. Hyväksi todettuja tietoturvaohjelmia
8.1 Palomuuri
8.2 Antivirus
8.3 Antispyware
8.4 Malware-skannerit
8.5 Hosts-tiedosto
8.6 Selaimen suojaus
8.7 Selainkohtainen tietoturva
8.8 Host intrusion prevention system
8.9 Behaviour blocker
8.10 Sandbox & Virtualisointi
8.11 Varmuuskopiointi
8.12 Koko levyn varmuuskopiointi

9. Saastuneen järjestelmän puhdistaminen
10. Hyödyllisiä linkkejä

1. Johdanto
=========================================================
Nykypäivän internet on täynnä vaaroja ja päivittäin saa verkosta lukea, kuinka kokemattomat tai muuten vain huolimattomat käyttäjät ovat saanet koneellensa mitä vaarallisempia viruksia ja pahimmillaan lopullisesti menettäneet korvaamattomia tiedostojaan ja salasanojaan rikollisten kynsiin. Tästä tietenkin koituu asianomaisille jopa huomattavia tappioita, jos ei taloudellisia, niin ainakin mielipahaa ja järjestelmän putsaamiseen kuluu kokemattomalta paljon aikaa ja vaivaa. Kun kerran ollaan huolimattomuudesta saatu kärsiä, niin seuraavaksi mahdollisesti käännytään kaupallisten tietoturvaratkaisuiden puoleen, jotka ovat kuitenkin yleensä liian yliarvostettuja ja samalle suojaustasolle päästään myös täysin ilmaisilla ohjelmilla, kunhan jaksetaan hieman perehtyä ohjelmien valintaan sekä ohjelmien ja yleensäkin koko käyttöjärjestelmän asetuksiin, joten tässä kaikki perusasiat liittyen tietokoneen suojaukseen ja ehdotukset ilmaisista ja tehokkaista tietoturvaohjelmista ja tavoista joilla voidaan varsin onnistuneesti suojautua haittaohjelmia vastaan.

Ikävä kyllä koneen tietoturvaan kiinnitetään huomiota usein vasta silloin, kun vahinko on jo ehtinyt tapahtua.


2. Mahdollisesti hyödyllisiä termejä
=========================================================
ActiveX
= Internet Explorerin lisäosa joka toisin sanoen antaa verkkosivun asentaa ja ajaa oman ohjelmansa käyttäjän koneessa

Antikeylogger
= ohjelma joka suojaa keyloggereita vastaan

Antimalware
= ohjelma joka torjuu monen eri tyyppisiä haittaohjelmia

Antispyware
= ohjelma joka suojaa mainos- ja vakoiluohjelmia vastaan

Behaviour blocker
= ohjelma joka varoittaa käyttäjää mahdollisesti haitallisista ja ei-toivotuista toiminnoista perustuen ohjelmien ja tiedostojen käyttäytymiseen

DNS-huijaus, DNS-myrkytys (DNS Spoofing, DNS cache poisoning)
= hyökkääjän käyttämä tapa huijata uhri tietämättään väärille sivuille, joko koneen DNS-nimipalvelinasetuksia muokkaamalla tai suoralla hyökkäyksellä nimipalvelimen tarjoajaa vastaan

Eväste (cookie, keksi)
= verkosta käyttäjän koneelle tallentuva tiedosto jota sivustot voivat käyttää mm. asetusten tallentamiseen

False positive (FP, väärä positiivinen)
= tietoturvaohjelman ilmoittama "haittaohjelma" joka ei oikeasti ole haitallinen

Flash-eväste (Flash cookie, LSO, Super cookie)
= tavallisen evästeen kaltainen, mutta voi pitää sisällään huomattavasti enemmän tietoa ja on myös vaikeampi poistaa, näitä evästeitä voi tulla koneelle Adobe Flashplayeriä käytettäessä

Hakkeri
= tietoteknisesti taitava henkilö joka kylläkin usein sotketaan kräkkeriin

Heuristiikka
= tietoturvaohjelmien tapa tunnistaa uusia haittaohjelmia joko vertaamalla tuntemattomia tiedostoja/prosesseja aiemmin tunnistettuihin haittaohjelmiin tai tunnistamalla haittaohjelmia niiden käyttäytymisen perusteella

Hoax, ketjukirje
= viest jonka vastaanottajaa yritetään erinäisin keksityin verukkein saada lähettämään viestiä edelleen

Host Intrusion Prevention System (HIPS)
= ohjelma joka varoittaa käyttäjää mahdollisesti haitallisista ja ei-toivotuista toiminnoista perustuen ohjelmien ja tiedostojen toimintaan

Kräkkeri
= verkkorikollinen

P2P (peer-to-peer)
= vertaisverkko, käyttäjät lataavat tiedostoja palvelimien sijaan/lisäksi myös toistensa koneilta

Phishing (verkkourkinta, khalastus)
= käyttäjä huijataan luovuttamaan erinäisiä tietoja joiden avulla hyökkääjä voi esiintyä uhrinaan ja esim. päästä käsiksi tämän sähköpostiin ja/tai muuhun henkilökohtaiseen sisältöön

Pilviteknologia (cloud computing)
= käyttäjän koneen ulkopuolella olevien resurssien hyödyntämistä käyttäjän koneella

Pop-up (ponnahdusikkuna)
= ilman käyttäjän toimia esiin pomppaava ikkuna

Reboot / rebootata
= käynnistää tietokone uudelleen

Rollback
= tekniikka jolla muutokset voidaan kumota tehtyjen havaintojen perusteella

Sandbox (hiekkalaatikko)
= ohjelma joka luo väliaikaisen rajoitetun alueen järjestelmän sisään ja jota voidaan käyttää mm. ohjelmien testaamiseen ja haittaohjelmilta suojautumiseen

Tracking cookie (seurantaeväste)
= eväste jota käytetään käyttäjän selailun seuraamiseen ja tätä myöten usein myös kohdennetussa mainonnassa, eivät ole vaarallisia

Tunnistetiedostot/Tunnisteet (Definition Files/Defs/Signatures)
= perinteisten tietoturvaohjelmien käyttämiä tiedostoja joiden avulla ne kykenevät tunnistamaan haitalliset tiedostot ja prosessit

Virtualisointi
= ohjelmatason simuloimista, voidaan mm. hyödyntää luomalla virtuaalinen kopio jo olemassa olevasta käyttöjärjestelmästä tai luoda kokonaan uusi virtuaalinen käyttöjärjestelmä, joilla voidaan tarpeen tullen suorittaa riskialttiitakin toimenpiteitä isäntäjärjestelmää vahingoittamatta

Yksisuuntainen palomuuri
= palomuuri joka estää vain netistä tulevat hyökkäykset, mutta ei tarkkaile koneelta ulospäin menevää liikennettä, jolloin haittaohjelma voivat mm. helposti lähettää uhrin tietoja hyökkääjälle

Zero-Day Malware
= nimitys todella uusille haittaohjelmille, perinteiset antivirukset pystyvät harvoin tunnistamaan tämän kaltaisia uhkia

3. Yleiskatsastus haittaohjelmiin
=========================================================
Adware (mainosohjelma)
= mainoksia tuputtava haitake, jota tulee yleisimmin ilmaisohjelmien mukana, mutta ei aiheuta varsinaista vahinkoa

Backdoor (takaportti)
= antaa tunkeutujalle pääsyn uhrin koneelle ja samalla mm. mahdollisuuden varastaa tämän tiedostoja

Crimeware
= taloudellista hyötyä tavoitteleva haittaohjelma. esim keylogger

Dialer
= haittaohjelma joka varastaa puhelinverkkoyhteyttä käyttävän henkilön puhelinnumeron ja tätä käyttäen soittelee kalliita puheluita käyttäjän laskuun

Drive-By download
= nimitys haittaohjelmille jotka asentuvat koneelle ns. itsestään, ilman käyttäjän toimia ja vieläpä tämän tietämättä

Hijacker (kaappaaja)
= haittaohjelma joka yleensä vaihtaa uhrin selaimen kotisivun ja ohjaa käyttäjää väärille sivuille

Keylogger (näppäinkaappaaja)
= varastaa käyttäjän näppäinpainallukset ja lähettää ne edelleen hyökkääjälle

Logic Bomb
= haittaohjelma joka aktivoituu vasta tietyn ajan tai tapahtuman jälkeen

Macro virus
= haitallinen makro joka voidaan ajaa vahingossa tai muuten vain käyttäjän tietämättä esim. avattaessa asiakirjoja tai Excel-taulukoita

Malware
= yleinen nimitys kaikille haittaohjelmille

Piggyback
= haittaohjelma joka piilottaa haitallista koodia turvallisiin ohjelmiin

Rootkit
= haittaohjelma joka on taitava piiloutumaan, joten tällaisten haittaohjelmien havaitsemisen ja poistaminen saattaa olla erityisen hankalaa

Spyware (vakoiluohjelma)
= haittaohjelma joka kerää uhrista luvatta tietoja ja lähettää ne hyökkääjälle

Trojan horse (troijan hevonen)
= turvalliseksi ohjelmaksi naamioitu haittaohjelma

Rogueware
= tietoturvaohjelmaksi naamioitu haittaohjelma

Virus
= haittaohjelma joka osaa kopioida itseään ja täten myöskin kykenee leviämään koneelta toiselle

Worm (mato)
= huomattavan nopeasti leviäviä haittaohjelmia jotka liikkuvat yleisimmin sähköpostien välityksellä tai suoraan tavallisten käyttäjien koneelta toiselle

4. Mistä voi saada haittaohjelmia?
=========================================================
- Nettisivulta - ladattaessa tiedosto / mainoksesta / JavaScript / Java / Flash
- MP3-soittimesta/vastaavasta laitteesta - kytkettäessä koneeseen
- Messengeristä - vastaanottamalla tiedoston / klikkaamalla linkkiä
- Sähköpostista - avatessa liitetiedostoja / klikkaamalla linkkiä
- Turvallisen ohjelman mukana valinnaisena "lisäkkeenä"
- Ulkoiselta kiintolevyltä - kytkettäessä koneeseen
- CD-, DVD-, BD-levyltä - kytkettäessä koneeseen
- Muistikortilta - kytkettäessä koneeseen
- P2P-ohjelmista - ladattaessa tiedostoja
- USB-tikulta - kytkettäessä koneeseen

5. Saastuneen järjestelmän tuntomerkkejä
=========================================================
HUOM! Monet alla luetelluista tuntomerkeistä voivat olla seurausta monesta muustakin asiasta kuin haittaohjelmista. Katso tietokoneen nopeuttaminen, ennen kuin julistat järjestelmäsi saastuneeksi hidastumisen johdosta. Ota myös huomioon, että monet haittaohjelmat haluavat pysyä käyttäjältä piilossa, eivätkä pidä turhaa melua itsestään.

- Kone käynnistyy todella hitaasti ja on muutenkin huomattavasti hitaampi kuin ennen
- Kone käynnistää itseään jatkuvasti uudelleen ilman mitään syytä
- Tuntemattomat ohjelmat yrittävät jatkuvasti päästä nettiin
- Et pääse tietoturvafirmojen verkkosivuille
- Selaimen kotisivu on vaihtunut itsestään
- Ruudulle pomppii itsestään mainoksia
- Paljon levytilaa täyttyy ilman syytä
- Saat ruudulle paljon virhesanomia
- Netti on hidastunut huomattavasti
- Jotkin ohjelmat eivät käynnisty
- Ohjelmat kaatuvat toistuvasti
- Selain ohjaa väärille sivuille
- Windows ei käynnisty

6. Yleishyödyllisiä neuvoja
=========================================================
6.1 Internet
=========================================================
- Älä ikinä asenna selainten lisäosia epäluotettavilta sivuilta
- Älä ikinä asenna mitään P2P-verkosta ladattua ohjelmaa
- Älä ikinä asenna mitään waretus- tai aikuisviihdesivuilta
- Vältä klikkaamasta ponnahdusikkunoissa olevia linkkejä
- Vältä lataamasta ilmaisia pelejä ja näytönsäästäjiä
- Vältä vierailemasta waretus- ja aikuisviihdesivuilla
- Lataa tiedostosi aina vain luotettavilta sivuilta
- Vältä lataamasta tiedostoja P2P-verkoista
- Vältä klikkaamasta mainoksia

=========================================================
6.2 Sähköposti
=========================================================
- Älä ikinä asenna mitään sähköpostin välityksellä tarjottavaa ohjelmaa tai "päivitystä"
- Älä ikinä kerro tunnuksiasi tai salasanojasi, jos niitä pyydetään sähköpostilla
- Luo itsellesi erikseen sähköposti, jota käytät rekisteröinteihin yms.
- Älä ikinä avaa sähköposteja joiden lähettäjää et tunne
- Älä kerro ensisijaista sähköpostiosoitettasi verkossa
- Älä ikinä lahjoita rahaa sitä sähköpostilla pyytävälle
- Vältä klikkaamasta sähköposteissa olevia linkkejä
- Vältä avaamasta sähköpostien liitetiedostoja

=========================================================
6.3 Yksityisyys
=========================================================
- Käytä vahvoja salasanoja, yli 7 merkkiä, numeroita, kirjaimia, erikoismerkkejä
- Älä kirjoita salasanojasi muistiin tai ainakin säilytä muistilappu hyvässä tallessa
- Älä ikinä kerro puhelinnumeroasi julkisilla keskustelupalstoilla yms.
- Älä kerro itsestäsi mitään tietoja epäluotettaville tahoille
- Vältä ikäsi ja nimesi kertomista netissä
- Vaihda salasanasi säännöllisesti

=========================================================
6.4 Järjestelmä
=========================================================
- Asennettaessa ohjelmaa tarkista kaikki asennusohjelman valmiiksi ruksatut/valitut kohdat
- Ota uudesta ohjelmasta selvää esim. hakukoneen avulla, ennen kuin asennat sen
- Lue tai edes silmäile läpi ohjelmien käyttöehtosopimukset ennen asennusta
- Tyhjennä järjestelmän ja selainten väliaikaistiedostot säännöllisesti
- Varmuuskopioi kaikki vähääkään tärkeät tiedostosi säännöllisesti
- Älä ikinä asenna mitään ohjelmaa, jonka alkuperää et tiedä

- Pidä Windows päivitettynä lataamalla uusimmat päivitykset säännöllisesti
--> Paikkaa tietoturva-aukkoja ja parantaa järjestelmän luotettavuutta ja suorituskykyä

- Säädä AutoPlay estämään haittaohjelmien leviäminen
--> Estää haittaohjelmien leviämisen ulkoisilta laitteilta

- Käytä päivittäisessä käytössä normaalia käyttäjätiliä
--> Estää monia haittaohjelmia asentumasta järjestelmään tai toimimasta kunnolla

- Vaihda järjestelmän DNS-nimipalvelimet
--> Parempi suoja DNS-huijauksia vastaan

- Käytä tietojen suorittamisen estämistä
--> Estää haitallisen koodin suorittamisen

- Pidä ohjelmasi ajan tasalla
--> Paikkaa tunnetut tietoturva-aukot, ennen kuin niitä käytetään hyväksi

- Skannaa epäluotettavasta lähteestä ladatut tiedostot moneen eri tuotteeseen perustuvalla skannerilla; tällaisia skannereita ovat muun muassa:
VirSCAN, Jotti's malware scan ja VirusTotal

- Käytä vaihtoehtoisia ohjelmia, koska vähemmän tunnetuille ohjelmille tehdään vähemmän haittaohjelmia. esimerkkejä vaihtoehtoisista ohjelmista:
Internet Explorer ---> Mozilla Firefox tai Opera tai SRWare Iron
Adobe Reader ---> Foxit Reader tai PDF-XChange Viewer
Outlook, Windows Mail ---> Mozilla Thunderbird

7. Mitä tarvitaan tietokoneen suojaamiseen?
=========================================================
Tärkeimmät
=========================================================
~ Yksi järkevä käyttäjä pitämään koneensa asianmukaisessa kunnossa
~ Yksi palomuuri estämään netistä tulevia hyökkäyksiä

=========================================================
Suositeltavat
=========================================================
+ Yksi tai useampi malware-skanneri löytämään koneelle tunkeutuneita haittaohjelmia
+ Yksi virustorjunta suojaamaan viruksia ja muita haittaohjelmia vastaan
+ Yksi tai useampi selaimen lisäosa varoittamaan haitallisista sivuista
+ Kunnollinen varmuuskopiointiohjelma pitämään tiedostot turvassa
+ Kunnollinen Hosts-tiedosto estämään haitallisia sivuja

=========================================================
Valinnaiset
=========================================================
(+) Yksi / useampi Sanbox tai muu vastaava ratkaisu estämään tuntemattomia haittaohjelmia
(+) Yksi Behaviour blocker estämään tuntemattomia haittaohjelmia
(+) Yksi HIPS estämään tuntemattomia haittaohjelmia

- HIPSiä ja Behaviour Blockkeria ei suositella käytettäväksi keskenään

8. Hyväksi todettuja tietoturvaohjelmia

A = Kunkin kategorian suositus aloittelijalle
K = Ohjelma on suositeltava vain kokeneemmille käyttäjille
S = Ohjelma on saatavilla suomeksi

8.1 Palomuuri

=========================================================
Windowsin palomuuri Yksisuuntainen Palomuuri A S
=========================================================
Kevyin, vakain ja vaivattomin palomuuri Windowsille. Vastoin yleistä luuloa on myös täysin riittävä suojaamaan tietokonetta netistä tulevilta hyökkäyksiltä. Ulosmenevän liikenteen tarkkailu on kuitenkin jätetty tässä ohjelmassa taka-alalle ja siksi olisi suotavaa ladata Vistan/Win7 muurille kaveriksi kevyt Windows 7 Firewall Control, joka helpottaa huomattavasti ulosmenevän liikenteen valvontaa. Lisätietoja Windows 7 Firewall Controllista löydät täältä.

=========================================================
Online Armor Personal (OA) Palomuuri + HIPS
=========================================================
Riisuttu versio Online Armorin maksullisesta versiosta ja ilmaisesta versiosta puuttuu mm. suoja DNS-huijauksia vastaan, mutta on silti varsin varteenotettava vaihtoehto, vaikkakin ohjelma vaatii sähköpostin asennuksen yhteydessä ja ohjelma kerää oletuksena tilastotietoja asennuksen jälkeen. Ohjelmalla on käyttäjiensä mukaan ollut yhteensopivuusongelmia joidenkin tietoturvaohjelmien kanssa. Pärjännyt hyvin mm. tässä testissä (älä sekoita maksulliseen "Premium" -versioon). Sisäänrakennettu HIPS tuo lisäsuojaa osaavissa käsissä ja ohjelma sisältää myös hyödyllisen "Run Safer"-ominaisuuden, jolla riskialttiit ohjelmat voidaan ajaa rajoitettuna. Plussaa tuo myös miellyttävä käytettävyys, sekä ohjelman selkeä käyttöönotto.

=========================================================
Comodo Firewall (CFW) Palomuuri + HIPS + Sandbox
=========================================================
Tämä palomuuri on menestynyt loistavasti mm. tässä testissä, sisältää salasanasuojatut asetukset ja on lisäksi monipuolinen. Ohjelma antaa käyttäjälle mm. mahdollisuuden lukita tiedostoja ja estää luvattomat muutokset ennalta määritettyihin prosesseihin, tiedostoihin, kansioihin ja rekisterimerkintöihin. Comodo Firewall sisältää myös "hiekkalaatikon", jossa se oletuksena ajaa kaikki tuntemattomat ohjelmat, jolloin haittaohjelmat eivät saa vahingoitettua järjestelmää. Aeiemmista versioista poiketen, myös ohjelman esittämien kyselyiden määrää on vähennetty huomattavasti. Varo asentamasta CFW-asennusohjelman mukana tulevaa "Comodo HopSurf"ia, koska se asentaa Ask toolbarin koneellesi. Ohjelmasta löytyy myös maksullinen Pro-versio joka sisältää mm. 24/7 sähköisen tuen.

8.2 Antivirus

=========================================================
Microsoft Security Essentials (MSE) Antimalware A S
=========================================================
Microsoftin tarjoama helppokäyttöinen ja tehokas ratkaisu haittaohjelmia vastaan. Ohjelma on heti asennuksen jälkeen valmis, eikä tarvitse erillistä säätöä toimiakseen mahdollisimman tehokkaasti, eikä myöskään vaadi rekisteröitymistä tai näytä mainoksia. Ohjelman säätövara on kuitenkin aika olematon, mutta muuten kyllä loistava ratkaisu oman koneen reaaliaikaiseksi suojaksi; etenkin kun ohjelman ilmoittamat haittaohjelmat ovat lähes poikkeuksetta oikeastikin aina haitallisia. MSE poistaa Windows Defenderin käytöstä, koska MSE tunnistaa monien haittaohjelmien ohella myös kaikki Windows Defenderin tunnistamat haittaohjelmat, joten molempia ohjelmia ei ole syytä pitää käynnissä.

=========================================================
avast! Free Antivirus (avast) Antimalware
=========================================================
Ohjelmassa on tämän testin (PDF) mukaan kohtuullisen hyvä tunnistuskyky, on kevyt ja suojaa myös sähköpostia sekä pikaviestimiä, mutta vaati käyttäjältä rekisteröitymisen 12 kuukauden välein. Avastissa on kätevä modulaarinen rakenne, eli käyttäjä saa asennuksen aikana valita josko haluaa jättää jotain ohjelman osia asentamatta. Ilmainenkin versio sisältää salasanasuojatut asetukset ja kivana lisänä ohjelma sisältää myös "hiljaisen tilan", jolloin ohjelma ei näytä ilmoituksia, joten ohjelma soveltuu erityisen hyvin myös pelaajille. Lisäksi ohjelma sisältää loistavan ominaisuuden, jolla tietokoneen voi skannata ennen kuin käyttöjärjestelmä käynnistetään. Avastin maksullisessa versiossa on lisäksi mukana mm. palomuuri ja "hiekkalaatikko".

=========================================================
Avira AntiVir Personal (Avira/AntiVir) Antimalware
=========================================================
Tämän testin (PDF) mukaan tunnistuskyvyltään paras ilmainen virustorjunta ja vetää helposti vertoja jopa maksullisille ohjelmille, mutta näyttää päivittäessä ärsyttävän mainoksen (mainoksen estäminen rikkoo AntiVirin käyttöehtoja). Ei saatavilla suomeksi, eikä poista viruksia sähköposteista ennen kuin ne avataan. Ilmainen versio ei myöskään sisällä salasanasuojattuja asetuksia, joten se ei siis välttämättä sovellu perhekäytössä olevalle koneelle. Virustorjuntana ajaa kuitenkin tehtävänsä lähes moitteetta ja antaa käyttäjän kattavasti hallita ohjelman käyttäytymistä laajojen asetustensa puolesta.

* Avira AntiVir Personalin suomenkielinen asennus- ja käyttöopas

8.3 Antispyware

AntiVirissä, Avastissa, Microsoft Security Essentialsissa ja monissa muissa antiviruksissa on nykyään integroitu tehokas vakooja- ja mainosohjelmientorjunta, joten ulkopuolista ohjelmaa tähän tarkoitukseen ei välttämättä tarvita. Jos kuitenkin haluat reaaliaikaisen antispyware-ohjelman koneellesi niin suosittelen ihan vain kevyttä ja suomenkielistä Windows Defenderiä. Windows Defender on ladattavissa Windows XP:lle ja tulee oletuksena Windows Vistan sekä Windows 7:n mukana ja on valmiiksi päällä ja suojaa järjestelmää.

8.4 Malware-skannerit

Mikään ohjelma ei yksinään riitä suojaamaan tietokonetta täydellisesti, eikä välttämättä useampikaan, joten palomuurin, antiviruksen ja -spywaren lisäksi pitäisi koneella olla vähintään yksi tai mieluummin useampi ohjelma, jolla skannaa konettaan säännöllisin väliajoin, kuten vaikkapa nopea skannaus kerran viikossa ja, jos haittaohjelmia löytyy, niin sitten mahdollisesti ajetaan täysi skannaus. Tietokoneen säännölliseen tarkistukseen sopivat mainiosti:

=========================================================
Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) Antimalware A S
=========================================================
Monet testit kertovat tämän olevan huono tunnistamaan haittaohjelmia, mutta tämä johtuu siitä että ohjelma tunnistaa enimmäkseen vain sellaisia haittaohjelmia joita useimmat antivirukset yms. eivät havaitse. Käytännössä kuitenkin osaa putsata hyvin saastuneita koneita ja on myös suomenkielinen. Reaaliaikainen suojaus tulee vain maksullisen version mukana.

* Malwarebyte`s Anti-Malwaren suomenkielinen asennusopas
* Malwarebyte`s Anti-Malware - skannaaminen

=========================================================
SUPERAntiSpyware (SAS) Antimalware
=========================================================
Yleisesti hyvänä pidetty haittaohjelmien skannaaja ja poistaja. Ohjelma sisältää myös Internet Explorerin kotisivun suojauksen ja joitakin korjauksia haittaohjelmien aiheuttamille vahingoille. Ohjelma tunkee itsensä oletuksena käynnistymään Windowsin käynnistyksen yhteydessä, mutta tämän voi ohjelman asetuksista käydä muuttamassa. Maksullisessa versiossa on lisänä reaaliaikainen suojaus ja ajastetut skannaukset.

* SUPERAntiSpywaren suomenkielinen asennusopas
* SUPERAntiSpyware - skannaaminen
* SUPERAntiSpyware - suositeltavat asetukset

=========================================================
Hitman Pro (HMP) Antimalware K
=========================================================
Hitman Pro on uudenaikainen heuristiikkaan ja pilviteknologiaan pohjautuva monen eri ohjelman (NOD32, Avira, Prevx, G DATA, a-squared) tunnistetiedostoja hyödyntävä skanneri. Ohjelma toimii siten, että ensiksi se etsii koneelta mielestään epäillyttävät tiedostot ja lähettää ne sitten pakattuna ja salattuna palvelimelle skannattavaksi. Ohjelman käyttämien menetelmien johdosta se kuluttaa vain vähän järjestelmän resursseja ja skannaus kestää yleensä vain pari minuuttia, sekä sokerina pohjalla ohjelman tunnistuskyky on mm. tämän (epävirallisen) testin mukaan verrannollisesti todella hyvä. Ohjelman ilmainen versio ei poista löytämiään viruksia, mutta kokeneemmat käyttäjät voivat käsin poistaa useat virukset ja lisäksi ohjelman voi kerran aktivoida, jolloin se toimii 30 päivää maksullisen version tavoin. Hitman Pro sopii loistavasti varmistamaan, etteivät nykyiset tietoturvaohjelmat ole päästäneet haitakkeita koneelle.

* Hitman Pro:n suomenkielinen asennus- ja käyttöopas

8.5 Hosts-tiedosto

Hosts-tiedosto estää pääsyn haitallisille verkkosivuille, eikä vie koneen tehoja, mutta saattaa hidastaa järjestelmää huomattavasti, jos DNS-asiakas-palvelu on päällä. Kuinka suljen Windowsin palvelun? Hosts-tiedosto otetaan käyttöön lataamalla tiedosto ja laittamalla se tiettyyn Windowsin kansioon, joka yleisimmin on tämä: C:\Windows/system32\drivers\etc\. Osoitteet eivät ole Hosts-tiedostoisa turhan tähden, eikä niitä ole suotavaa poistaa ellei sitten varta vasten halua saastuttaa järjestelmäänsä. Useiden Hosts-tiedostojen yhtäaikainen käyttö onnistuu avaamalla nykyisen Hosts-tiedoston vaikkapa Notepadilla ja liittämällä loppuun lisää tekstimuotoisia Hosts-tiedostoja (muista poistaa ylimääräiset localhost-rivit). Hyviä Hosts-tiedostoja ovat mm.

* Mvps Hosts
* hpHosts
* Hosts File
* Malware Patrol Hosts (en suosittele käytettäväksi pelkiltään)
* Nekon hosts -tiedosto (todella kattava, vain kokeneille käyttäjille)

=========================================================
HostsMan
=========================================================
Hyvä ilmaisohjelma Hosts-tiedoston vaivattomaan päivittämiseen ja muuhun ylläpitämiseen. Osaa mm- poistaa automaattisesti samanlaiset ja mahdolliset haitalliset rivit. Ohjelma osaa myös sulkea DNS-asiakas-palvelun asennuksen yhteydessä.

* Nekon hosts-tiedoston käyttöönotto HostsManissa

8.6 Selaimen suojaus

Selaimet ovat yksi vakavimmista haittaohjelmien lähteistä ja pelkästään se, että käy jollain haitallisella tai kaapatulla sivulla, voi saastuttaa koneen jossa ei ole asiaankuuluvaa suojausta! On erittäin suositeltavaa käyttää etenkin selailussa - kuten muussakin päivittäessä käytössä - normaalia käyttäjätiliä.

=========================================================
Web of Trust (WOT) A S
=========================================================
Suomalainen, avoimen lähdekoodin selaimen lisäosa hyvällä yksityisyyden suojalla, joka varoittaa vaarallisista sivustoista perustuen käyttäjien antamiin arvioihin ja palautteisiin eri sivustoista, eikä hidasta selailua hitaillakaan yhteyksillä.

* WOT Internet Explorerille
* WOT Mozilla Firefoxille
* WOT Chromium-pohjaisille selaimille
* WOT Operalle (epävirallinen)

=========================================================
SpywareBlaster Selainten immunisointi
=========================================================
Ei vie koneen tehoja eikä tarvitse pitää päällä, jotta suojaisi konetta. Ohjelma lisää osoitteita Internet Explorerin estettäviin sivuihin sekä estää haitallisten evästeiden asennuksen Internet Explorerissa ja Mozilla Firefoxissa; ohjelma kykenee lisäksi mm. varmuuskopioimaan Hosts-tiedoston ja vaihtamaan Internet Explorerin kotisivun ja hakukoneen. Ilmainen versio ei sisällä automaattisia päivityksiä, mutta vastaa muuten täysin ohjelman maksullista versiota.

* Spywareblasterin suomenkielinen opas
* Ad-Awaren Customblocking-lista (suojaa haitallisilta ActiveX:ltä)

=========================================================
KeyScrambler Antikeylogger
=========================================================
Suojaa keyloggereita vastaan kryptaamalla näppäinpainallukset ajuritasolla ja purkamalla ne taas selaimelle ymmärrettävään muotoon, jolloin haittaohjelmat eivät saa selville mitä käyttäjä oikeasti kirjoittaa. Ohjelman ilmainen versio tukee vain Firefoxia, Internet Exploreria ja Flockia, mutta ohjelman maksullinen versio suojaa myös mm. Windowsin UAC-varmistusta, kirjautumisikkunaa, pikaviestimiä ja vähemmän suosittuja selaimia kuten Google Chromea ja Operaa.

- Jos haluat asentaa ohjelman toimimaan rajoitetulla käyttäjätilillä Mozilla Firefoxissa, niin avaa Firefox tavallisella käyttäjätilillä ennen kuin aloitat ohjelman asennuksen

=========================================================
Avg LinkScanner
=========================================================
Myös luotetut ja turvallisena pidetyt sivustot saattavat levittää haittaohjelmia mm. hyökkäyksen kohteeksi jouduttuaan. Tähän auttaa ohjelma joka ei käytä hyväkseen sivustosta annettua palautetta vaan skannaa ne haittaohjelmilta. Avg LinkScanner on juuri tähän tarkoitukseen tehty, mutta saattaa hidastaa jo ennestään hitaita yhteyksiä, joten jos selailusi tästä ohjelmasta kauheasti kärsii, niin kannattaa sulkea ohjelman reaaliaikainen suojaus tai harkita onko tämä todella välttämätön. Tukee tällä hetkellä täysin Internet Exploreria ja Mozilla Firefoxia sekä osittain Operaa (vain reaaliaikainen suoja).

8.7 Selainkohtainen tietoturva

Internet Explorer
=========================================================
- Kytke SmartScreen-suodatin päälle
--> Ennaltaehkäisee verkkourkintaa ja haitallisia ohjelmia

Mozilla Firefox
=========================================================
Adblock Plus
Nimensä mukaisesti estää mainoksia, käytännössä sivut siis näyttävät selkeämmiltä sekä latautuvat nopeammin ja kannattaa ottaa myös huomioon, että mainokset saattaat levittää haittaohjelmia luotetuillakin sivuilla. Tässä muutama uusi suodatin Adblockille, joilla saat estettyä enemmän mainoksia/haitallisia evästeitä:
EasyList, EasyPrivacy, Fanboy`s List, Malware Patrol, Malware Domains, Wiltteri, Hosts File

- Tallenna suodatin ensin tekstimuotoon ja mene sitten Adblockin asetuksiin:
--> Suodattimet --> Tuo suodattimia --> etsi ja valitse lataamasi/tallentamasi suodattimet.

- Voit myös halutessasi tilata mieleisesi estolistat Adblock Plussan kotisivuilta, jolloin valitsemasi tilaukset lisätään ja päivitetään automaattisesti

NoScript
Antaa oikeasti tehokasta suojaa Firefoxille antamalla käyttäjän estää elementtejä (java, javascript, flash, ..) mahdollisesti vaarallisilta nettisivuilta ja sallia nämä elementit haluamillaan sivustoilla, mutta ohjelma näyttää mainoksen päivityksen yhteydessä ja saattaa vaarantaa yksityisyytesi, jos laitat tämän muistamaan vastauksesi sallituista/estetyistä sivuista, jotka tallentuvat erilliseen listaan. Lisäksi, jos poistat ohjelman, niin se jättää tämän ko. listan koneellesi ellet sitä käy NoScriptin asetus-ikkunassa pyyhkimässä.

Targeted Advertising Cookie Opt-Out (TACO)
Estää yli 90 yrityksen vakoiluevästeet, joita käytetään yleensä kohdistettuun mainontaan ja käyttäjän yksilöitämiseen verkossa, sekä tämän selaintottumusten seuraamiseen.

CS Lite
Antaa käyttäjän valita mitkä sivustot saavat/eivät saa asettaa evästeitä. Oletuksena vain estää haitallisia evästeitä.

Opera
=========================================================
- Ota suodatinlista käyttöön
--> Estää mainoksia ja haitallisia sivuja

8.8 Host intrusion prevention system

=========================================================
WinPatrol (WP) HIPS A S
=========================================================
Suojaukseltaan hieman kevyempi, mutta samalla myös huomattavasti helpompi ja käyttäjäystävällisempi versio perinteisestä HIPS-ohjelmasta. Ohjelma tarkkailee jatkuvasti järjestelmän kriittisiä alueita ja ilmoittaa käyttäjälle, jos jokin ohjelma aikoo tehdä näihin muutoksia ja täten pystyy estämään mm. useimpia mainos- ja vakoiluohjelmia asentumasta järjestelmään. WinPatrol antaa käyttäjän tarkkailla mm. automaattisesti käynnistyviä ohjelmia, asennettuja ActiveX-komponentteja, Firefoxin ja Internet Explorerin evästeitä sekä käynnissä olevia prosesseja. Lisäksi ohjelma suojaa Internet Explorerin kotisivua ja Hosts-tiedostoa. Ohjelma on saatavilla suomeksi, mutta myös maksullinen versio löytyy. PLUS-versio on hieman ilmaisversiota kevyempi ja tarjoaa käyttäjälle tietokannan erinäisiin ohjelmiin liittyen.

=========================================================
Geswall free (GW) HIPS + Sandbox
=========================================================
Kevyt ja käyttäjäystävällinen vaihtoehto, joka kysyy vain, että ajetaanko joku ohjelma rajoitettuna vai ei ja tähän vastataan joko "yes" tai "no". Ohjelma perustuu ohjelmien oikeuksien rajoittamiseen, jolloin rajoitetut ohjelmat, eivätkä rajoitettujen ohjelmien kautta ladatut/ajetut ohjelmat pääse vahingoittamaan järjestelmää. Maksullisessa versiossa on lisänä vain kattavampi tapa hallita rajoitettuja sovelluksia sekä enemmän etukäteen määriteltyjä sääntöjä eri ohjelmille ja automaattiset päivitykset jo valmiiksi oleville säännöille. Ohjelmalla on pieniä vaikeuksia toimia rajoitetulla käyttäjätilillä, mutta on sentään muistin käytöltään todella kevyt. Yhteensopivuudesta johtuhtuvista syistä en käyttäisi ohjelmaa Windows Vistassa enkä Windows 7:ssa.

8.9 Behaviour blocker

=========================================================
ThreatFire (TF) Behaviour blocker A
=========================================================
Tarkkailee ohjelmien toimintaa ja ehdottaa käyttäjälle mahdollisesti haitallisista tapahtumista ja jättää käyttäjän arvioitavaksi sen, että ovatko nämä tapahtumat sitten oikeasti haitallisia. Ohjelma antaa käyttäjän tarkkailla ja hallita Internet Explorerin lisäosia, automaattisesti käynnistyviä ohjelmia ja käynnissä olevia prosesseja. Ilmaisen version ainut heikkous maksulliseen toveriinsa verrattuna on se, että automaattiset päivitykset eivät toimi, jos käyttäjä ei halua jakaa tietoja koneensa prosesseista ThreatFiren yhteisön kanssa.

=========================================================
Prevx (Px) Behaviour blocker + Antimalware
=========================================================
Prevx on suunniteltu toimimaan joko yksin, tai yhdessä jo koneelta löytyvän torjuntaohjelman/useamman kanssa. Ohjelma hyödyntää pilviteknologiaa, joten se on aina ajan tasalla, mutta käyttäjän tosin pitää olla jatkuvasti yhteydessä internettiin, jotta tunnistuskyky olisi korkein mahdollinen. Prevx ei hidasta järjestelmää millään muotoa ja sen skannaukset kestävät keskimäärin vain pari minuuttia ja tunnistuskykykin (zero day-malwarea vastaan) on tämän (epävirallisen) testin mukaan kelvollinen. Ilmainen versio ilmoittaa käyttäjälle löytämistään haittaohjelmista ja poistaa tosin vain mainosohjelmia, mutta maksullisessa versiossa on mukana mm. kaiken tyyppisten haittaohjelmien poisto, useiden haittaohjelmien ehkäisy, antikeylogger ja selainten suojaus. Prevx:n ilmainenkin versio sopii hyvin nykyisten torjuntaohjelmien rinnalle varmistamaan etteivät haittaohjelmat ole päässeet livahtamaan järjestelmään.

8.10 Sandbox & Virtualisointi

=========================================================
Sandboxie (SB/Sbie) Sandbox K S
=========================================================
Suomenkielinen ja virtuaalisointiin perustuva ohjelma selaimen, sähköpostin, pikaviestinten yms. suojaamiseen. Ohjelma luo käyttöjärjestelmään virtuaalisen alueen jonne sillä ajettujen ohjelmien tekemät muutokset tallentuvat ja katoavat, kun "hiekkalaatikko" tyhjennetään; samalla häviävät myös mahdolliset virtuaaliselle alueelle tallentuneet haittaohjelmat ja niiden järjestelmään tekemät haitalliset muutokset. Ohjelman ilmaisesta versiosta on karsittu pari ominaisuutta (monen ohjelman ajaminen erillisissä "hiekkalaatikoissa", "aja aina hiekkalaatikossa") lisäksi 30 päivän jälkeen Sandboxie näyttää satunnaisesti 5 sekunnin ajan huomautuksen, kun ajat ohjelman "hiekkalaatikossa". Ohjelmasta on saatavilla myös 64-bittinen versio, mutta en suosittele sen käyttämistä, koska 64-bittisen Windowsin rakenteesta johtuen se ei ole läheskään yhtä hyvä kuin 32-bittisille järjestelmille suunnattu versio (en siis suosittele Sandboxieta 64-bittisille Windowseille ollenkaan).

* Sandboxien suomenkielinen asennusopas
* Englanninkielisiä neuvoja Sandboxien suojauksen tehostamiseen

=========================================================
Returnil Virtual System (RVS) Virtualisointi K S
=========================================================
Luo virtuaalisen kopion käyttöjärjestelmästä ja poistaa kaikki C:-asemalle istunnon aikana tehdyt muutokset ja tiedostot mukaan lukien haittaohjelmat; eli toisin sanoen ohjelma poistaa kaikki järjestelmään tehdyt muutokset uudelleenkäynnistyksen yhteydessä. Ohjelma sopii tietokoneen suojaamisen lisäksi hyvin myös ohjelmien testailuun. Ilmaisesta versiosta tosin puuttuu muutama käyttöä helpottava ominaisuus, mutta on silti varsin hyvä suoja kotikäyttäjälle. Ohjelman uusimmassa versiossa on sisäänrakennettu kohtalainen antivirus ja mahdollisuus tallentaa koneelle tehdyt muutokset on nyt mukana myös ohjelman ilmaisessa versiossa.

8.11 Varmuuskopiointi
=========================================================
Tämä on aihe jonka useat käyttäjät jättävät liian vähälle huomiolle. Onko sinun koneellasi tiedostojen varmuuskopiointiohjelmaa? Milloin viimeksi otit varmuuskopiot tärkeistä tiedostoista? Ajattele, että jonain kauniina päivänä koneesi kovalevy hajoaa fyysisesti, joku ulkopuolinen käy tuhoamassa tiedostosi lopullisesti tai koneellesi tulee virus, joka saastuttaa koko koneesi ja mahdollisesti tuhoaa tärkeitä ja jopa korvaamattomaksi luokiteltavia tiedostojasi. On parempi toimia nyt, kuin katua myöhemmin. Parasta olisi ottaa tiedostoista varmuuskopiot aina, kun niitä lisätään tai muokkataan ja vieläpä ottaa varmuuskopioita useampia, kuten vaikkapa kaksi per tiedosto ja säilöä nämä varmuuskopiot eri paikkoihin, kuten ulkoiselle kovalevylle, USB-tikulle, CD/DVD-levylle, muistikortille...

=========================================================
SyncBack Freeware Tiedostojen varmuuskopiointi A
=========================================================
Rajoitettu versio ohjelman maksullisista versioista, mutta ajaa loistavasti asiansa ja sisältää mm. tiedostojen pakkaus ja synkronointi -ominaisuudet, mahdollisuuden tallentaa varmuuskopiot FTP-palvelimelle, varmuuskopion lokin lähetys sähköpostiin, mahdollisuus sammuttaa tietyt ohjelma ennen varmuuskopioinnin aloittamista, sekä paljon muuta. Maksullisessa versiossa olisi lisäksi mm. mahdollisuus varmuuskopioida lukitut sekä parhaillaan käytössä olevat tiedostot.

=========================================================
FreeFileSync Tiedostojen synkronointi S
=========================================================
Suhteellisen helppokäyttöinen avoimen lähdekoodin ohjelma tiedostojen synkronointiin, joka on saatavilla myös suomeksi. Ohjelmassa ei ole pahemmin turhia lisäkkeitä, joten se on pieni ja kaiken lisäksi todella nopea.

=========================================================
Comodo BackUp Tiedostojen varmuuskopiointi
=========================================================
Kohtuullisen selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma jonka ominaisuuksiin kuuluvat mm. mahdollisuus tiedostojen synkronointiin ja pakkaamiseen, salasanasuojatut asetukset ja varmuuskopiot sekä mahdollisuus luoda levykuvia. Lisäksi käyttäjä voi halutessaan määritellä tietyt tapahtumat jotka ohjelma suorittaa ennen ja/tai jälkeen varmuuskopioinnin. Ohjelmassa on myös valmiiksi luodut mahdollisuudet sähköpostien, pikaviestimien ja rekisterin varmuuskopiointiin.

8.12 Koko levyn varmuuskopiointi
=========================================================
On olemassa myös ohjelmia jotka yksittäisten tiedostojen sijaan varmuuskopioivat tietokoneen kaikki tiedostot ja näillä ohjelmilla yleensä kyetään palauttamaan koko järjestelmän aikaisempaan tilaan. Näitä koko levyn varmuuskopioita kutsutaan yleisesti levykuviksi. VAROITUS! Levykuvan palauttaminen poistaa tietokoneen KAIKKI tiedostot joten varmuuskopioi kaikki tärkeät tiedostot ennen operaation suorittamista. Levykuvat ovat erityisen hyödyllisiä esim., kun kone on pahasti saastunut ja yleensä tilanteesta riippuen levykuvan palauttaminen on mielekkäämpi vaihtoehto kuin monien haittaohjelmien poistaminen tai järjestelmän uudelleen asennus. Levykuvan pystyy ohjelmasta riippuen palauttamaan, vaikket saisikaan käyttöjärjestelmää enää käynnistymään, mutta tämä vaatii, että olet tehnyt itsellesi ohjelman vaatiman palautuslevyn; palautuslevyn teko neuvotaan ohjelman ohjeissa ja yleensä nämä ohjelmat myös pyytävät käyttäjää tekemään tällaisen levyn. Joissakin Windowsin versioissa on mukana "Koko levyn varmuuskopiointi". Ohje Windowsin koko tietokoneen kopiointityökalulle. Älä sekoita tätä Windowsin "normaaliin" varmuuskopiointityökaluun, joka EI varmuuskopioi tärkeitä tiedostojasi! HUOM! "Windowsin koko koneen varmuuskopiointi" ei sisälly Windowsin Starter- eikä Home-versioihin, joten kyseisten versioiden omistajien olisi suotavaa käyttää vastaavaa työkalua.

=========================================================
Macrium Reflect Free Edition Kovalevyn varmuuskopiointi A
=========================================================
Helppokäyttöinen, ilmainen koko levyn varmuuskopiointiohjelma. Ilmaisversiosta on luonnollisesti karsittu ominaisuuksia kuten "vain muuttuneiden tiedostojen varmuuskopiointi". Kaikki perusominaisuudet ovat onneksi ilmaisessakin versiossa tarjolla, kuten palautuslevyn luonti ja positiivinen yllätys on se, että ohjelma tukee sekä Windows että Linux -pohjaisen palautuslevykkeen luomista. Ohjelman asetuksilla on huomattava merkitys varmuuskopioiden luomisen ja palauttamisen nopeudessa.

=========================================================
Comodo Time Machine (CTM) Rollback
=========================================================
Ilmaisohjelmissa tietääkseni ainut laatuaan, ohjelma jolla voidaan varmuuskopioida ja palauttaa koko järjestelmä aikaisempaan tilaan - sekunneissa. Ohjelma on siis käytännössä parempi versio Windowsin omasta varmuuskopioinnista ja ominaisuuksiin kuuluvat mm. ajoitetut varmuuskopiot, varmuuskopioiden sisällön tarkastelu Windowsista käsin sekä haluttujen tiedostojen ja kansioiden synkronointi varmuuskopioiden välillä. Ohjelma perustuu siihen, että se seuraa jatkuvasti järjestelmässä tapahtuvia muutoksia ja näiden havantojensa perusteella pystyy kumoamaan tehdyt muutokset; tämä tietenkin saattaa vaikuttaa negatiivisesti järjestelmän suorituskykyyn, mutta tällöinkin puhutaan vain muutamista prosenteista. Huomattavia muutoksia (huonompaan suuntaan) järjestelmän nopeuteen tosin saadaa, jos otetaan kymmeniä varmuuskopioita ilman, että välillä käytetyäisiin ohjelman sisäistä eheytys-toimintoa. Ohjelmalla pystytään palauttamaan järjestelmä aikaisempaan tilaan, vaikkei Windowsia edes saataisi käynnistymään, eikä ohjelma edes vaadi tähänkään erityisten palautusmedioiden luontia, vaan varmuuskopiot voidaan palauttaa suoraan ohjelman omasta käynnistys-konsolista. Ohjelmalla on yhteensopivuusongelmia joidenkin virtualisointi- ja kiintolevyn kryptausohjelmien kanssa.

- BIOS saattaa antaa virusvaroituksen ohjelmaa asennettaessa, mutta tästä ei pidä huolestua

=========================================================
Clonezilla Kovalevyn varmuuskopiointi K
=========================================================
Avoimen lähdekoodin suoraan levylle poltettava ohjelma, jota ei voida ajaa Windowsista suoraan, eikä se pysty kopioimaan parhaillaan käytössä olevia tiedostoja, joten kone pitää käynnistää suoraan ohjelman omalta levyltä, jolloin vasta voidaan tehdä ja palauttaa levykuvia. Ohjelman tosin osaa kopioida levyltä vain käytössä olevat sektorit, joten varmuuskopioiden koot pysyvät melko maltillisina ja lisäksi Linuxien usein käyttämät tiedostojärjestelmät ovat tuettuja. Käyttöliittymä on Windows-käyttäjälle hieman ankea ja vaatii muutenkin jonkin verran taitoa käyttäjältä, joten ohjelma ei ehkä ole suositeltava aivan peruskäyttäjille.

9. Saastuneen järjestelmän puhdistaminen
=========================================================

10. Hyödyllisiä linkkejä
=========================================================

Langaton kotiverkko
- Käytännössä kaikki mitä sinun tulee langattomien verkkojen suojaamisesta tietää

PC Flank
- Testaa palomuurisi ja selaimesi asetukset

Poistettavat ohjelmat
- Lista ohjelmista joita ei kenenkään koneelta tulisi löytyä

Probably the Best Free Security List in the World
- Luultavasti kattavin lista ilmaisista tietoturvaohjelmista ja -palveluista

Process Library
- Tarkista mille ohjelmalle koneelta löytynyt prosessi kuuluu

Security Advice Wizard
- Nopea testi jolla voit selvittää mitkä tietoturvaohjelmat sopivat juuri sinulle

ShieldsUP!
- Testaa palomuurisi toimivuus netistä tulevia hyökkäyksiä vastaan

=========================================================
Tämä opas kertoo vain minun ja joissain tapauksissa mielestäni yleisen mielipiteen ohjelmien laadusta ja toimivuudesta eivätkä nämä tiedot ole mitään absoluuttisia faktoja, vaan pidemminkin omia käsityksiäni ja neuvojani, jotka perustuvat kokemuksiini eri ohjelmista. Noudatat tätä opasta täysin omalla vastuullasi. Itse olen kuitenkin jo vuosia pitänyt koneeni täysin puhtaana ilman ensimmäistäkään haittaohjelmaa ja senttiäkään maksamatta tämän oppaan ohjeita noudattamalla.
=========================================================