Chào mừng đến với trang web của Jasper Thái 


Sống để tồn tại thì không khó, khẳng định sự tồn tại đó mới khó!

Hãy ghé qua blog của /me tại đây! 

/me đã ngưng việc dịch thuật Firefox.

Tải phiên bản tiếng Việt của Firefox 2.0:

  • Xem chi tiết trên blog của /me tại đây.

  • Mời xem bản dịch của ``The Book of Mozilla, 7:15'' tại đây.

Nothing but freedom.