Järva-Peetri Vabadussõjas ja I maailmasõjas langenute mälestusmärk asub kirikaias. Mälestusmärk avati esimest korda 30. septembril 1928. Nõukogude ajal mälestusmärk lõhuti, kuid pärast taasiseseisvumist taastati ja õnnistati 23. juunil 1995. aastal. Mälestusmärgi jalamile tuuakse lilli Vabariigi aastapäeval, Võidu- pühal ja teistel olulistel tähtpäevadel.