Sargveres on terviklikult säilinud esinduslik härrastemaja ja park.  Mõisa suurejooneline varaklassitsistlikus stiilis kõrge kelpkatuse ja nelja massiivse korstnaga 2-korruseline kivist peahoone valmis 1762. a. Mõisa muutumatult säilinud interjöör ja fassaad koos selle ees paikneva ringikujulise hooldatud muruväljakuga pakub silmailu igale mõisa külastajale. Mõisa kohta on säilinud ja talletatud hulgaliselt legende ja lugusid19. sajandil rajatud keskmise liigirikkusega 6,3 ha suuruse barokkstiilis pargi tuumiku moodustab terrasside ja paralleelsete puiesteedega regulaarpark. Pargi peamiseks puuliigiks on pärn ja vaher, kasvab ka rohkesti saari, millest jämedaima tüve ümbermõõt on 5,4 m ja kõrgus 30 m. See on Eesti jämedaim saar.  /Järva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused Lisa 1 „Järvamaa väärtuslikud maastikud“ seletuskiri. Järva maavalitsus 2002/